18.06.2020.

ЈН TM67/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - лабораторијска опрема произвођача Thermo Scientific
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.07.2020.

ЈН TM70/2020 Јавна набавка мале вредности Расхладно средство за чилере

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 6.07.2020.


ЈН T231/2020 Јавна набавка Филтери за климатизацију и вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T232/2020 Јавна набавка Енергенти - гориво за возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K244/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 22.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.06.2020.
Измена конкурсне документације - 22.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 25.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 29.06.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2020.