22.06.2020.

ЈН K224/2020 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.07.2020.
Измена конкурсне документације - 6.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.07.2020.

ЈН A230/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.07.2020.

ЈН T242/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе произвођача "GETINGE“

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 8.07.2020.