23.06.2020.

ЈН T217/2020 Јавна набавка Услуге одржавања парних стерилизатора произвођача МММ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T218/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки водених купатила, произвођача Biosan Grant
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН K236/2020 Јавна набавка Канцеларијски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.06.2020.

ЈН А241/2020 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

ЈН K245/2020 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A257/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински гасови - Палетлокс са течним медицинским кисеоником од 1000 литара (920 кг) за потребе Клинике за инфективне и тропске болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 29.06.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „MESSER TEHNOGAS“ а.д. - 29.06.2020.