24.06.2020.

ЈН A240/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман АВ малформација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T243/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.06.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.06.2020.
Измена конкурсне документације - 29.06.2020.

ЈН A249/2020 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.06.2020.
Измена конкурсне документације - 30.06.2020.
Модел уговора - 30.06.2020.


ЈН T251/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Visaris
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K258/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију - Сет за апарат за „High Flow“ терапију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.06.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2020.

ЈН A265/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 29.06.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.07.2020.