25.06.2020.

ЈН TM73/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања антидекубитабилних душека на болничким креветима
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T221/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ЦО2 инкубатори, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T222/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарат за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.

ЈН K225/2020 Јавна набавка Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T229/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за ЕКК и апарати за аутотрансфузију, произвођача LivaNova (Sorin Group)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.06.2020.
Измена конкурсне документације - 26.06.2020.

ЈН T252/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучних апарата, произвођача Zonare
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН A253/2020 Јавна набавка Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда