26.06.2020.

ЈН TM78/2020 Јавна набавка мале вредности Алат
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.06.2020.
Измена конкурсне документације - 29.06.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.06.2020.

ЈН TM82/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и ергоспирометар, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM84/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања опреме за безбедност и здравље на раду
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM87/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ваге, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.07.2020.
Измена конкурсне документације - 3.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.07.2020.

ЈН AM88/2020 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер сода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T246/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.07.2020.
Измена конкурсне документације - 10.07.2020.

ЈН T247/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарати, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020.