29.06.2020.

ЈН TM86/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и УВ лампе, произвођача MTS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM89/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат за грејање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T233/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки магистралних топлодалековода
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда