30.06.2020.

ЈН TM76/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM77/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампачи РТГ филмова, Codonics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM80/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - неонатални инкубатори и лампе за фототерапију беба, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM90/2020 Јавна набавка мале вредности Печати и натписне табле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2020.
Измена конкурсне документације - 2.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 8.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.07.2020.
Измена конкурсне документације - 8.07.2020.

ЈН КM93/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге регистрације возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T255/2020 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати и холтери екг и кп, произвођача Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда