1.07.2020.

ЈН КM79/2020 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM91/2020 Јавна набавка мале вредности РТГ касете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM94/2020 Јавна набавка мале вредности Каско осигурање
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM95/2020 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K239/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K248/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и лапароскопски инструменти за моторне системе произвођача Aesculap
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K254/2020 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A298/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда