3.07.2020.

ЈН KM96/2020 Јавна набавка Додатна опрема за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.07.2020.
Измена конкурсне документације - 10.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.07.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.07.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.07.2020.

ЈН T260/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 10.08.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 10.08.2020.

ЈН K263/2020 Јавна набавка Моторни систем
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.07.2020.
Измена конкурсне документације - 28.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 1.09.2020.

ЈН K264/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за артроскопски стуб произвођача Artex

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.09.2020.

ЈН T272/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни aпарат, произвођача Hitachi
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.09.2020.

ЈН T287/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - респиратори, ОП столови и ОП лампе, произвођача Maquet, електрокаутери, произвођача Еrbe,тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Tekno, ендоскопи, произвођача Fujinon , терапеутска опрема, произвођача EMS,апарат за ЕКК, произвођача Maquet и аспиратори произвођача Cheiron

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.07.2020.
Измена конкурсне документације - 15.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 3.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.09.2020.

ЈН T288/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 13.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.07.2020.
Измена конкурсне документације - 13.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2020.

ЈН T289/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Shimadzu и Ziehm
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 23.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2020.