7.07.2020.

ЈН TM71/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки аутоматских командних табли за кисеоник и азот субоксид произвођача "HEYER"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2020.


ЈН A237/2020 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 16.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 28.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 2.09.2020.

ЈН A279/2020 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 26.08.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 11.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 11.09.2020.


ЈН A282/2020 Јавна набавка Рендген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOLASER д.о.о. - 19.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 28.08.2020.

ЈН T286/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.07.2020.
Измена конкурсне документације - 22.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.07.2020.
Измена конкурсне документације - 27.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.07.2020.
Измена конкурсне документације - 29.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

ЈН T294/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - електрокаутера, произвођача Johnson & Johnson
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.09.2020.

ЈН T295/2020 Јавна набавка Услуге одржавaња медицинске опреме произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.09.2020.

ЈН T297/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ хируршки аспиратори, произвођача Integra Lifesciences

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 21.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2020.

ЈН A302/2020 Јавна набавка Ro филмови FUJI
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2020.

ЈН A303/2020 Јавна набавка Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.08.2020.

ЈН T307/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.07.2020.
Измена конкурсне документације - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 1.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.09.2020.