8.07.2020.

ЈН A275/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 24.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.о.о. - 24.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 25.08.2020.

ЈН A281/2020 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 31.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 4.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 12.08.2020.

ЈН А283/2020 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 10.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 24.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 25.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 27.08.2020.

ЈН T291/2020 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за дијатермије, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.08.2020.
Измена конкурсне документације - 6.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2020.

ЈН T296/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, криотоми, микротоми и ткивни процесори, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.08.2020.
Измена конкурсне документације - 6.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 8.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2020.

ЈН A304/2020 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 14.08.2020.

ЈН T306/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - aпарат за компјутеризовано видно поље и систем за оптичку кохерентну томографију произвођача, Optopol Techn. S.A

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 31.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2020.

ЈН A309/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AMICUS SRB д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о. - 14.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о. - 28.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 30.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 20.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 20.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о. - 20.11.2020.