24.07.2020.

ЈН TM103/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одгушења инсталација канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K266/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K270/2020 Јавна набавка Дефибрилатор

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K271/2020 Јавна набавка Професионалне машине за прање судова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда