28.07.2020.

ЈН КM92/2020 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 31.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2020.
Измена конкурсне документације - 31.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 4.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.08.2020.
Измена конкурсне документације - 4.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 25.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "KVARK" д.o.o. - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MILCOMMERCE LTD" д.o.o. - 21.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOM" д.o.o. - 22.09.2020.