29.07.2020.

ЈН T299/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању, поправци громобранске инсталације на објектима Клиничког центра Србије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2020.


ЈН T300/2020 Јавна набавка Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:
- инсталацијa за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.10.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 19.10.2020.


ЈН K308/2020 Јавна набавка Кревети и наткасне
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.08.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.08.2020.
Измена конкурсне документације - 5.08.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 10.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.08.2020.
Измена конкурсне документације - 10.08.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2020.