30.07.2020.

ЈН КM104/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за крио банку
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2020.
Измена конкурсне документације - 31.07.2020.
Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.08.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму „HYGIENE SYSTEMS“ д.о.о. - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.10.2020.  

ЈН K256/2020 Јавна набавка Хируршки симулатор за хирургију катаракте

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.09.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.09.2020.


ЈН K268/2020 Јавна набавка Наставци за ноге и сунђери за наставке за операциони сто
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.09.2020.


ЈН K269/2020 Јавна набавка ЕКГ апарати и колица
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "МЕДИKОЛИНЕ" д.о.о. - 9.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору "МЕДИПРО МПМ" д.о.о. - 9.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору "TRIVAX VV" д.o.o. - 14.10.2020.

ЈН A316/2020 Јавна набавка Реагенси за HPLC апарат Dionex ULTIMATE 3000 Thermo Scientififics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2020.
Измена конкурсне документације - 14.08.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 28.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.08.2020.
Измена конкурсне документације - 28.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ANALYSIS д.о.о. - 28.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору HEMTEK LAB д.о.о. - 28.09.2020.