13.08.2020.

ЈН TM99/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге спровођења третмана дезинфекције, дезинсекције и дератизације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2020.