2.10.2013.

ЈН 55AM/2013 Јавна набавка мале вредности Лекови за стимулацију еритропоезе (darbеpoetin alfa 1X30mcg/0,3ml) - предијализа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2013.

ЈН 186K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал и резервни делови за рад ендоскопских уређаја произвођача OLYMPUS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 14.11.2013.