3.10.2013.

ЈН 65T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања информационог система МИМС
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 21.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 4.11.2013.