7.10.2013.

ЈН 197A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача BECKMAN COULTER-OLYMPUS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 1.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2013.