9.10.2013.

ЈН 190K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 20.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2014.

ЈН 199A/2013 Јавна набавка Лекови са листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.10.2013.
Измена конкурсне документације - 30.10.2013.
Табеле из прилога 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 1.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке исправка – 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ADOC DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ERMA DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору VELEXFARM DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN DOO - 5.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „FARMALOGIST“ д.о.о. – 23.01.2015.