22.10.2013.

ЈН 61КM/2013 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за цитогенетску лабораторију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.

ЈН 207K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за интраоперативни неуромониторинг, произвођача „Inomed“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.11.2013.