24.10.2013.

ЈН 157T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ЕКГ апарата, монитора и холтера притиска и ЕКГ- а произвођача Spacelabs Healthcare, ултразвучних апарата произвођача Zonare Medical Systems, апарата за импедансну кардиографију (ICG) произвођача Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.10.2013.
Измена конкурсне документације - 25.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.10.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.10.2013.
Измена конкурсне документације - 28.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.12.2013.