25.10.2013.

ЈН 64AM/2013 Јавна набавка мале вредности ADEFOVIR DIPIVOKSIL (HEPSERA) 30x100mg
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.11.2013.

ЈН 217A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и тестови произвођача IRIS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.11.2013.