1.11.2013.

ЈН 220A/2013 Јавна набавка Систем за инвазивни мониторинг за монитор Infiniti omega ili Delta XL Drage
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2014.

ЈН 63ТМ/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки пипета, pH-метара и спектрофотометара, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.11.2013.

ЈН 177K/2013 Јавна набавка Сета германијумских фантома за калибрацију ПЕТ-ЦТ машине
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2014.