6.11.2013.

ЈН 233A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА - Дрен торакални без мандрене прав 16-36-1500 ком., дрен торакални са мандреном прав 16-36, 300ком., катетер назални оксигени 12 и 14-6000ком.
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

ЈН 226A/2013 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене (по партијама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.11.2013.
Измена конкурсне документације - 26.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.12.2013.
Измена конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.12.2013.
Измена конкурсне документације - 10.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALENIKA PHARMACIA д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC INTERNATIONAL д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM SURGICAL MED д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.Braun Adria RSRB д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Galenika Pharmacia д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Labra д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Laviefarm д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM Surgical Med д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 1.04.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци Labra д.о.о – 21.07.2014.

ЈН 227A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија (по партијама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.11.2013.
Измена конкурсне документације - 19.11.2013.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 8.01.2014.

ЈН 221K/2013 Јавна набавка Реагенаса за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2014.

ЈН 66AM/2013 Јавна набавка мале вредности Електроде за RF аблацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2013.

ЈН 77АМ/2013 Јавна набавка мале вредности Људски албумин 20% а 50мл са стабилизатором натријум каприлатом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.