15.11.2013.

ЈН 245K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошног материјала: прекривачи за грејање пацијената за апарат - Mistral Air, произвођача „The Surgical Compani International“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

ЈН 244K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за ECMO процедуре, произвођача „SORIN GROUP“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

ЈН 250K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "NOVODEX" д.о.о.- 24.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PROXIMA" д.о.о.- 24.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.01.2014.

ЈН 242K/2013 Јавна набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору "ADA COMPUTERS" д.о.о. - 18.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору "AIGO BS" д.о.о. - 18.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору "INFORMATIKA" aд - 18.02.2014.

ЈН 240K/2013 Јавна набавка Стерилни прекривачи за операционе микроскопе, камере и главу рендгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.01.2014.

ЈН 70КM/2013 Јавна набавка мале вредности Уређај за непрекидно напајање електричном енергијом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2013.

ЈН 67КM/2013 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе неонатологије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2013.

ЈН 83AM/2013 Јавна набавка мале вредности Levosimendan (Simdax), inj. 1x2,5mg.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

ЈН 259A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика) – NORADRENALIN amp. 1mg/ml – 6000 amp
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

ЈН 256A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офтамологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 26.11.2013.
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.12.2013.
Измена конкурсне документације - 4.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ФАРМАЛОГИСТ д.о.о. - 15.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 15.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 15.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.01.2014.