20.11.2013.

ЈН 75КM/2013 Јавна набавка мале вредности Сетови за апарат за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

JН 84КM/2013 Јавна набавка мале вредности Бактерицидно платно за стерилизацију – 33199000
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.