25.11.2013.

ЈН 266K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку за јавну набавку потрошног материјала за цистоскопију произвођача „RICHARD WOLF“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2013

ЈН 267K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку за јавну набавку потрошног материјала: оригинални инструменти за ендоскопе произвођача „KARL STORZ“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2013

ЈН 264А/2013 Јавна набавка Медицински потрошни материјал и реагенси за потребе службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3,7
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFA TRADE ENTERPRISE - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM 3 - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ПРОМЕДИА - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору Институт за вирусологију, вакцине и серуме „ТОРЛАК“ - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI CHEM - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору СУПЕРЛАБ д.о.о. - 19.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH д.о.о. - 19.02.2014.