29.11.2013.

ЈН 86КM/2013 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и друге медицинске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 273A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача ORPHEE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2014.

ЈН 274A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку  RO филмови произвођача КОДАК
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2014.