2.12.2013.

ЈН 69TM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки гама камера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.12.2013.

ЈН 231А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетова за липоферезу методом ДАЛИ
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 23.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2014.

ЈН 276A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електродa за апарат ICG CardioScrin
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 3.02.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 6.02.2014.

ЈН 277A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмовa произвођача FUJI
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2013.