11.10.2019.

ЈН TM111/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН КM114/2019 Јавна набавка мале вредности Идентификационе трачице за бебе и одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T423/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - терапеутска опрема, произвођача EMS

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T425/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за мониторе, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T426/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A431/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7

10.10.2019.

ЈН T413/2019 Јавна набавка Набавка торзионих сонди за факоемулзификацију и сонди за факоемулзификацију за Клинику за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T424/2019 Јавна набавка Водоводни потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

4.10.2019.

ЈН K415/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 94-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K417/2019 Јавна набавка Медицинска и ИТ административна опрема уз радиотерапијски апарат за стереотаксичну радиохирургију целог тела ("икс нож"), са пратећом опремом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A422/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6

3.10.2019.

ЈН TM110/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - монитори, произвођача Hwatime Bio-Medical electronics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K402/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.10.2019.
Измена конкурсне документације - 9.10.2019.

1.10.2019.

ЈН КM106/2019 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM108/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за возила

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН TM109/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T418/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - моторни системи, произвођача Conmed-Linvatec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T419/2019 Јавна набавка Машински потрошни материјал

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

27.09.2019.

ЈН T412/2019 Јавна набавка Радови на одржавању,поправци и сервисирању дизел - електричних агрегата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T416/2019 Јавна набавка Сервисирање возила - Ауто механичарски и електро радови – за све врсте возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

25.09.2019.

ЈН T411/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације на адаптацији простора приручне кухиње са заменом кухињског лифта на Клиници за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A414/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.10.2019.

13.09.2019.

ЈН A401/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН A407/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.10.2019.

12.09.2019.

ЈН КM102/2019 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, стакло и др.) за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.09.2019.
Измена конкурсне документације - 19.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.09.2019.

Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 20.09.2019.
Измена конкурсне документације - 20.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.09.2019.

ЈН T404/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сале, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T405/2019 Јавна набавка Услуге одржавања – апарати за анестезију и респиратори произвођача Drager Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.10.2019.
Измена конкурсне документације - 11.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.10.2019.

11.09.2019.

ЈН K389/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.


ЈН T391/2019 Јавна набавка Израда ватроотпорних преграда и ватроотпорно заптивање продора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K392/2019 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.10.2019.


ЈН K398/2019 Јавна набавка Медицинска опрема и хируршки инструменти: 98-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019.

10.09.2019.

ЈН T382/2019 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T386/2019 Јавна набавка Услуге одржавања клима ормана и комерцијалних клима уређаја

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН T387/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе, произвођача "MMM"
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН T390/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио салa Artis Zee, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.10.2019.
Измена конкурсне документације - 3.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.10.2019.

ЈН K399/2019 Јавна набавка Потрошни материјал произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.09.2019.
Измена конкурсне документације - 20.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.10.2019.
Измена конкурсне документације - 9.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.10.2019.

ЈН T403/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарата различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.10.2019.
Измена конкурсне документације - 7.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.10.2019.

9.09.2019.

ЈН КM95/2019 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.09.2019.


ЈН КM97/2019 Јавна набавка мале вредности Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2019.

ЈН TM101/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2019.

ЈН K379/2019 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.09.2019.
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.10.2019.
Измена конкурсне документације - 2.10.2019.
Измена позива за подношење понуда - 2.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.10.2019.

ЈН T396/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 

ЈН K397/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 94-3 (Инхалете)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 2.10.2019.

4.09.2019.

ЈН TM99/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања машина за прање подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2019.


ЈН T380/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Јокогава
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН K381/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.10.2019.


ЈН T385/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - тензиометри, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019.

ЈН K400/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 98-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 4 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 5 - 12.09.2019.
Појашњење конкурсне документације 6 - 12.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.09.2019.
Измена конкурсне документације - 12.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације 2 - 16.09.2019.
Појашњење конкурсне документације - 18.09.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 18.09.2019.
 
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019.  
Појашњење конкурсне документације 2 - 19.09.2019.