15.10.2020.

Обавештења о закљученом уговору РФЗО - III квартал 2020.
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_5
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_6
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_15
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_25
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_28
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_30
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_31
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_38
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_41
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_41_партије 42 и 43
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_48
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_61
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_71
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_84
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_89
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_90
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_91
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_93
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_96
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_97
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_98
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_100
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_3
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_16
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_23
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_30
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_31
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_32
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_33
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_52

30.07.2020.

ЈН КM104/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за крио банку
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2020.
Измена конкурсне документације - 31.07.2020.
Одлука о закључењу оквирног споразума - 19.08.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму „HYGIENE SYSTEMS“ д.о.о. - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.10.2020.  

ЈН K256/2020 Јавна набавка Хируршки симулатор за хирургију катаракте

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.09.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.09.2020.


ЈН K268/2020 Јавна набавка Наставци за ноге и сунђери за наставке за операциони сто
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.09.2020.


ЈН K269/2020 Јавна набавка ЕКГ апарати и колица
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "МЕДИKОЛИНЕ" д.о.о. - 9.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору "МЕДИПРО МПМ" д.о.о. - 9.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору "TRIVAX VV" д.o.o. - 14.10.2020.

ЈН A316/2020 Јавна набавка Реагенси за HPLC апарат Dionex ULTIMATE 3000 Thermo Scientififics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2020.
Измена конкурсне документације - 14.08.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 28.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.08.2020.
Измена конкурсне документације - 28.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ANALYSIS д.о.о. - 28.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору HEMTEK LAB д.о.о. - 28.09.2020.

29.07.2020.

ЈН T299/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању, поправци громобранске инсталације на објектима Клиничког центра Србије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2020.


ЈН T300/2020 Јавна набавка Редовно одржавање, преглед, испитивање, сервис и поправка:
- инсталацијa за дојаву пожара
- апарата за гашење пожара и хидраната
- провера исправности противпаничне расвете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 6.10.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 6.10.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 19.10.2020.


ЈН K308/2020 Јавна набавка Кревети и наткасне
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.08.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.08.2020.
Измена конкурсне документације - 5.08.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 10.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.08.2020.
Измена конкурсне документације - 10.08.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2020.

24.07.2020.

ЈН TM103/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одгушења инсталација канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 13.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.08.2020.

ЈН K266/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за стереотаксични прстен
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 22.09.2020.

ЈН K270/2020 Јавна набавка Дефибрилатор

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "TRIVAX VV" д.o.o. - 14.10.2020.


ЈН K271/2020 Јавна набавка Професионалне машине за прање судова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.08.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 7.10.2020.

22.07.2020.

ЈН T313/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци стационарних система за беспрекидно напајање и сложени послови у електротехници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 7.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2020.


ЈН T314/2020 Јавна набавка Радови на одржавању, сервисирању и поправци мобилних система за беспрекидно напајање УПС до 5000VA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.08.2020.
Измена конкурсне документације - 5.08.2020.
Измена позивa за подношење понуда - 5.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 7.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2020.

15.07.2020.

ЈН K311/2020 Јавна набавка Хируршки инструменти и контејнери за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.09.2020
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.09.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "МЕDALEX ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "Mercurus Medical Instruments ДОО Београд“ - 22.09.2020.

Обавештења о закљученом уговору РФЗО - II квартал 2020.
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_18_62
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_18_64
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_1
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_102
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_15
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_25
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_28
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_30
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_31
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_38
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_41
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_41_партије 42 и 43
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_47
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_48
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_5
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_5_партија 4
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_6
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_60
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_71
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_81
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_84
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_9
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_91
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_93
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_97
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_19_98
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_16
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_2
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_2-1
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_23
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_27
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_20_3
Обавештење о закљученом уговору_РФЗО_90_90

10.07.2020.

ЈН T273/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ласерске камере, ЦР и РТГ, произвођача Carestream
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.09.2020.


ЈН T290/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Karl Storz
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.07.2020.
Измена конкурсне документације - 16.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.07.2020.
Измена конкурсне документације - 23.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.07.2020.
Измена конкурсне документације - 27.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.07.2020.
Измена конкурсне документације - 28.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2020.
Измена конкурсне документације - 31.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.09.2020.


ЈН T293/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ламинарне коморе различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.08.2020.
Измена конкурсне документације - 7.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.08.2020.
Одлука о додели уговора - 26.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 31.08.2020.


ЈН K310/2020 Јавна набавка Филтери за спирометрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 27.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.07.2020.
Измена конкурсне документације - 31.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 21.09.2020. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 8.10.2020. 
Одлука о додели уговора 2 - 22.01.2021.
Обавештење о закљученом уговору „МЕДИЦИНА МИЛОШЕВИЋ ДОО Београд“ - 18.02.2021.

9.07.2020.

ЈН TM81/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за ЕКГ мониторе и дефибрилаторе произвођача Nihon Kohden и респираторе, произвођача Hamilton - Технички потрошни материјал за респираторе, произвођача Hamilton
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.07.2020.
Измена конкурсне документације - 16.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.07.2020. 
Појашњење конкурсне документације - 20.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.07.2020.
Измена конкурсне документације - 20.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.07.2020.
Одлука о додели уговора - 31.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2020.

ЈН TM85/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал - каблови за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.08.2020.

ЈН КM97/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге интернета

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2020.

8.07.2020.

ЈН A275/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 24.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.о.о. - 24.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 25.08.2020.

ЈН A281/2020 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 31.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 4.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 12.08.2020.

ЈН А283/2020 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 10.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 24.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 25.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 27.08.2020.

ЈН T291/2020 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за дијатермије, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.08.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.08.2020.
Измена конкурсне документације - 6.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2020.

ЈН T296/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - микроскопи, криотоми, микротоми и ткивни процесори, произвођача Leica
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.08.2020.
Измена конкурсне документације - 6.08.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 8.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2020.

ЈН A304/2020 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 14.08.2020.

ЈН T306/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - aпарат за компјутеризовано видно поље и систем за оптичку кохерентну томографију произвођача, Optopol Techn. S.A

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 31.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.09.2020.

ЈН A309/2020 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 31.07.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму AMICUS SRB д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму DENTA BP PHARM д.о.о. - 14.08.2020.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о. - 14.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 28.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о. - 28.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 30.10.2020. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 20.11.2020. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 20.11.2020.
Обавештење о закљученом уговору ОМНИ МЕДИКАЛ д.о.о. - 20.11.2020.  

7.07.2020.

ЈН TM71/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки аутоматских командних табли за кисеоник и азот субоксид произвођача "HEYER"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2020.


ЈН A237/2020 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 16.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 28.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 2.09.2020.

ЈН A279/2020 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препаратa

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 26.08.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.08.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 11.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 11.09.2020.


ЈН A282/2020 Јавна набавка Рендген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BEOLASER д.о.о. - 19.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 28.08.2020.

ЈН T286/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - медицинске опреме, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.07.2020.
Измена конкурсне документације - 22.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.07.2020.
Измена конкурсне документације - 27.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.07.2020.
Измена конкурсне документације - 29.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 11.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

ЈН T294/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - електрокаутера, произвођача Johnson & Johnson
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.09.2020.

ЈН T295/2020 Јавна набавка Услуге одржавaња медицинске опреме произвођача Carl Zeiss
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.08.2020. 
Одлука о додели уговора - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.09.2020.

ЈН T297/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ хируршки аспиратори, произвођача Integra Lifesciences

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 21.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2020.

ЈН A302/2020 Јавна набавка Ro филмови FUJI
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.08.2020.

ЈН A303/2020 Јавна набавка Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 13.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.08.2020.

ЈН T307/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.07.2020.
Измена конкурсне документације - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 1.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.09.2020.

6.07.2020.

ЈН КM68/2020 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за поступке БМПО
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 23.07.2020. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 30.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 24.11.2020.  

ЈН TM74/2020 Јавна набавка мале вредности Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.07.2020.
Измена конкурсне документације - 8.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.07.2020.
Измена конкурсне документације - 16.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 6.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору партија 1 - 21.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору партија 2 - 21.08.2020.

ЈН TM83/2020 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања -ЕКГ апарати, монитори и холтери, произвођача Innomed и Meditech

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2020.
Измена конкурсне документације - 7.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.07.2020.
Измена конкурсне документације - 15.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 28.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2020.

ЈН KM101/2020 Јавна набавка мале вредности ЕЛЕКТРОДЕ (екг, „AMBU Neuroline“, гумено графитне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 20.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 4.08.2020.

ЈН T208/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за анестезију и респиратори, произвођача Mindray

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2020.

ЈН A259/2020 Јавна набавка Лабораторијска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.08.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 26.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 26.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 26.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED д.о.о. - 27.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 27.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL д.о.о. - 28.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 28.08.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору GROSIS д.о.о. - 2.09.2020.

ЈН K262/2020 Јавна набавка

Одлука о додели уговора - 6.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 7.07.2020.


ЈН T277/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - CR и ласерске камере, произвођача Fuji
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.09.2020.

ЈН A284/2020 Јавна набавка Стент за једњак
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 27.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 27.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 27.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. - 28.08.2020.

ЈН A285/2020 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.07.2020.
Измена конкурсне документације - 16.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 5.08.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 5.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 18.08.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 19.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 19.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ELITECH SR д.о.о. - 20.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Институт за вирусологију, вакцине и серуме „ТОРЛАК“ - 20.08.2020.

ЈН T292/2020 Јавна набавка Услуге одржавања- ламинарне коморе и ЦО2 инкубатори, произвођача К-Systems
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2020.

ЈН A301/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 28.07.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 28.07.2020.
 
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM д.о.о. - 30.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 30.07.2020.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 30.07.2020.
 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 28.07.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 10.08.2020.

3.07.2020.

ЈН KM96/2020 Јавна набавка Додатна опрема за терапију кисеоником
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.07.2020.
Измена конкурсне документације - 10.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.07.2020. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.07.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.07.2020.

ЈН T260/2020 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 10.08.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 10.08.2020.

ЈН K263/2020 Јавна набавка Моторни систем
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.07.2020.
Измена конкурсне документације - 28.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 13.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 1.09.2020.

ЈН K264/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за артроскопски стуб произвођача Artex

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 3.09.2020.

ЈН T272/2020 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни aпарат, произвођача Hitachi
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.09.2020.

ЈН T287/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - респиратори, ОП столови и ОП лампе, произвођача Maquet, електрокаутери, произвођача Еrbe,тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Tekno, ендоскопи, произвођача Fujinon , терапеутска опрема, произвођача EMS,апарат за ЕКК, произвођача Maquet и аспиратори произвођача Cheiron

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.07.2020.
Измена конкурсне документације - 15.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 3.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.09.2020.

ЈН T288/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020.
Појашњење конкурсне документације - 13.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.07.2020.
Измена конкурсне документације - 13.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 10.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.08.2020.

ЈН T289/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Shimadzu и Ziehm
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 23.07.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2020.

2.07.2020.

ЈН K261/2020 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови произвођача Conmed Linvatec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.03.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2020.


ЈН T274/2020 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ангио сала, произвођача Philips
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.07.2020.
Измена конкурсне документације - 6.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.07.2020.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.07.2020.
Измена конкурсне документације - 9.07.2020.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.07.2020. 
Одлука о додели уговора - 7.08.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.08.2020.

ЈН K278/2020 Јавна набавка „ECMO“ сетови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 10.08.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2020.

ЈН K305/2020 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 1.09.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 1.09.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL"д.o.o. - 16.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору „ALFA GENETICS ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ELTA 90 Medical Science ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "LABENA ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "ProMedia ДОО Kикинда“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "RTC ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM ДОО Београд“ - 18.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN ДОО Београд“ - 18.09.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFAMED ДОО Београд“ - 21.09.2020.
Обавештење о закљученом уговору "BIOMEDICA MP ДОО Београд“ - 21.09.2020.