17.12.2014.

ЈН 449K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 29.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.12.2014.
Измена конкурсне документације - 29.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.01.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.01.2015.
Измена конкурсне документације - 13.01.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.01.2015.
Појашњење конкурсне документације - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE d.o.o. - 10.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA d.o.o. - 10.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 10.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 10.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 10.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору VIVOGEN d.o.o. - 10.03.2015.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.03.2015.

16.12.2014.

ЈН 209TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања сервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 22.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.12.2014.
Измена конкурсне документације - 22.12.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.01.2014.

ЈН 450K/2014 Јавна набавка МИКРОСКОПИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.12.2014.
Измена конкурсне документације - 25.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.01.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.03.2015.

ЈН 456K/2014 Јавна набавка Опрема за Центар за радиологију и магнетну резонанцу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.12.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 31.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.01.2015.
Појашњење конкурсне документације - 6.01.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.01.2015.
Измена конкурсне документације - 6.01.2015.
Појашњење конкурсне документације - 12.01.2015.
Појашњење конкурсне документације 2 - 12.01.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.01.2015.
Измена конкурсне документације - 12.01.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.01.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 19.02.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 20.02.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 17.06.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2015.
Обавештење о закљученом уговору ВИСАРИС д.о.о. - 30.11.2015.

15.12.2014.

ЈН 454A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Китови за израду фибринског лепка
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2015.

ЈН 430K/2014 Јавна набавка Лабораторијска опрема
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.01.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.01.2015.
Измена конкурсне документације - 12.01.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.01.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 20.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору SCOR d.o.o. - 10.031.2015.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 10.031.2015.
Обавештење о закљученом уговору TERMICOM d.o.o. - 10.031.2015.
Обавештење о закљученом уговору VICOR d.o.o. - 10.031.2015.
Обавештење о закљученом уговору SCOR d.o.o. - 24.06.2015.
Обавештење о закљученом уговору VICOR d.o.o. - 24.06.2015.

ЈН 458A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEC 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2015.

12.12.2014.

ЈН 446K/2014 Јавна набавка Услуга лабораторијских анализа-имунохистохемијске, IN SITU хибридизационе, флуоросцентне IN SITU хибридизационе и цитогенетске анализе у патохистологији и цитологији за Партију 2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.02.2015.

10.12.2014.

ЈН 190КM/2014 Јавна набавка мале вредности Корице историје болести, кесе за рендген филмове, кутије за патохистолошке плочице и калупе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.02.2015.

ЈН 183TM/2014 Јавна набавка мале вредности Обележавање пожарних путева у кругу КЦС, кругу Клинике за пластичну и реконструктивну хирургију и Клинике за инфективне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2015.

8.12.2014.

ЈН 200КM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуга оператера за збрињавање цитостатског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 12.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.01.2015.

ЈН 389K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошног материјала и резервних делова, произвођача „Richard Wolf“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2014.

3.12.2014.

ЈН 206TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда Главног пројекта реконструкције одељења опекотина са интензивном негом и поликлиничког дијагностичког одељења на Клиници за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2015.

ЈН 434K/2014 Јавна набавка медицинске опреме за више клиника
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.12.2014.
Измена конкурсне документације - 12.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.12.2014.
Измена конкурсне документације - 24.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.12.2014.
Измена конкурсне документације - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PAROCO MEDICAL EQUIPMENT" d.o.o. - 25.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору "DRAGER TEHNIKA" d.o.o. - 26.02.2015.

ЈН 194TM/2014 Јавна набавка мале вредности Адаптација, реконструкција и санација простора пасареле Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2015.

ЈН 207KM/2014 Јавна набавка мале вредности Награде у натури (новогодишњи пакетићи)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2014.

2.12.2014.

ЈН 197КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за аутоматски инјектор за ПЕТ радиофармаке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2014.

ЈН 203KM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјала (кивете) за хематолошки бројач произвођача "HORIBA"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2015.

ЈН 196TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском Сектора енергетике КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2014.

1.12.2014.

ЈН 447A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ACCUCHEK траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.03.2015.

ЈН 440T/2014 Јавна набавка Услуге оджавања софтвера финансијско књиговодство и финансијска оператива
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.01.2015.

ЈН 205AM/2014 Јавна набавка мале вредности Corotrope (Milrinon) 10mg.10ml
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2014.

ЈН 452K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Информациона опрема
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора "BC GROUP COMPUTERS" д.о.о. - 12.12.2014.
Одлука о додели уговора "USPON" д.о.о. - 12.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору "BC GROUP COMPUTERS" д.о.о. - 24.12.2014.

ЈН 419T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки апарата за терапију кисеоником, аспиратора, трајних и торакалних дренажа, инхалатора, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.12.2014.
Измена конкурсне документације - 16.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 22.01.2015.

ЈН 184KM/2014 Јавна набавка мале вредности ХТЗ опрема
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.12.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 8.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.12.2014.
Измена конкурсне документације - 9.12.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.01.2015.

28.11.2014.

ЈН 438A/2014 Јавна набавка Рендген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 22.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.12.2014.
Измена конкурсне документације - 22.12.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.12.2014.
Измена конкурсне документације - 29.12.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Mark Medical д.о.о. - 19.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Саномед д.о.о. - 20.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Тим Цо. д.о.о. - 24.02.2015. 
Обавештење о закљученом уговору Беоласер д.о.о. - 26.02.2015. 
Обавештење о закљученом уговору Тим Цо. д.о.о. - 27.03.2015.


ЈН 411Т/2014 Јавна набавка Услуге одржавања система за безпрекидна напајања и сложени послови у електротехници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.12.2014.
Измена конкурсне документације - 4.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2014.
Измена конкурсне документације - 11.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 22.01.2015.

ЈН 199ТМ/2014 Јавна набавка мале вредности Израда пројектне документације теретног лифта за потребе дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.12.2014.

ЈН 442A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија, за добра из партија бр. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 118, 119, 120, 121 и 122
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2015.

ЈН 448K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Прекривачи за грејање пацијената за апарат- Mistral Air, (Интраоперативни прекривачи и прекривачи за цело тело)
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2014.

ЈН 161TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда пројектне документације за адаптацију и санацију дистрибутивне кухиње на Гинеколошко - акушерској клиници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 29.12.2014.

ЈН 418T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки CO2 инкубатора и ламинарних комора различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.12.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 10.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.12.2014.
Измена конкурсне документације - 10.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.12.2014.
Измена конкурсне документације - 16.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 18.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2015.

ЈН 445T/2014 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача DRÄGER
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.12.2014.
Измена конкурсне документације - 16.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.12.2014.
Измена конкурсне документације - 19.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 9.03.2015.

27.11.2014.

ЈН 435K/2014 Јавна набавка Душеци за болесничке кревете, антидекубитални душеци, јастуци и штеп деке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.12.2014.
Измена конкурсне документације - 19.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.02.2015.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору "STILEX" d.o.o. - 10.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору "SINOFARM" d.o.o. - 30.03.2015.

ЈН 444K/2014 Јавна набавка хируршких инструмената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.12.2014.
Измена конкурсне документације - 22.12.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.12.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX D.O.O. - 13.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору MWRCURUS MEDICAL INSTRUMENTS D.O.O. - 13.02.2015.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.02.2015.

25.11.2014.

ЈН 189TM/2014 Јавна набавка мале вредности Техничка контрола лифтова и покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.12.2014.

ЈН 420T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки магнетне резонанце произвођача GENERAL ELECTRIC
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2014.

24.11.2014.

ЈН 195AM/2014 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање калпротектина
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.12.2014.

ЈН 441T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 22.12.2014.

21.11.2014.

ЈН 439AK/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT-ALERT 3D
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.01.2015.

19.11.2014.

ЈН 427T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања информационог система МИМС
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2014.

ЈН 192TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда Главног пројекта реконструкције одељења опекотина са интензивном негом и поликлиничког дијагностичког одељења на Клиници за опекотине, пластичну и реконструктивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.11.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.12.2014.

18.11.2014.

ЈН 180AM/2014 Јавна набавка мале вредности Eлектроде за РФ аблацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 29.12.2014.

ЈН 182AM/2014 Јавна набавка мале вредности Антитела за неуроимунолошку лабораторију методом indirektne imunofluoriscence и westernblot методе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.12.2014.

ЈН 404K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Информациона опрема
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Појашњење конкурсне документације - 24.11.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.12.2014.

ЈН 425A/2014 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.12.2014.
Измена конкурсне документације - 8.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Bimed д.о.о. - 3.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. - 3.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Mercurus Medical Instruments д.о.о. - 3.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 4.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. - 31.03.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 1.04.2015.

ЈН 436A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови са листе „Д“ (осим антитуберкулотика) - Melphalan ampule 50 mg
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.12.2014.