14.11.2014.

ЈН 160KM/2014 Јавна набавка мале вредности Колица за мануелну дезинфекцију бронхоскопа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.12.2014.

ЈН 175KM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2014.

ЈН 414A/2014 Јавна набавка Оксигенатори

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 11.12.2014.
Прилог 7 - 11.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.o.o. - 23.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 23.01.2015.


ЈН 405A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови за апарат Vitec 2
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 4.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2014.

13.11.2014.

ЈН 426K/2014 Јавна набавка Напредни систем за визуелизацију ЦТ снимака
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.12.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.12.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 8.12.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.12.2014.
Измена конкурсне документације - 9.12.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2015.

ЈН 412A/2014 Јавна набавка Радиофармаци за дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 3.02.2015.

ЈН 422A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање активног времена коагулације за апарате MEDTRONIC ACT II и ACT PLUS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена конкурсне документације - 13.11.2014.
Одлука о додели уговора - 1.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2014.

ЈН 423A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови и потрошни материјал произвођача Dade Behring за потребе Kлинике за инфективне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2014.

ЈН 179KM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуга за спортске активности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2014.

7.11.2014.

ЈН 396Т/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки уређаја за третман инфективног отпада типа "SINTION" и дробилице типа "SchredTion" произвођача CMB
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.12.2014.

ЈН 384Т/2014 Јавна набавка Ургентни центар адаптација простора за смештај скенера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2014.
Измена конкурсне документације - 18.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.12.2014.
Одлука о додели уговора - 30.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.01.2015.

ЈН 173КM/2014 Јавна набавка мале вредности Лабораторијско стакло
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 18.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору MANY-AGROVET d.o.o. - 18.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 18.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 18.12.2014.

ЈН 394A/2014 Јавна набавка Антибактеријски филтери без овлаживача и са овлаживачем
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 16.01.2015.

ЈН 375A/2014 Јавна набавка Микробиологија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.11.2014.
Измена конкурсне документације - 28.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM 3 д.о.о. - 9.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST д.o.o. - 9.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.o.o. - 9.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору UNICHEM д.о.о. - 9.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 13.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 18.02.2015.

ЈН 171КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе неонатологије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 10.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору "DRAGER TEHNIKA" д.о.о. - 12.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору "MEDISAL" д.о.о. - 12.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору "PROMED" д.о.о. - 12.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору "MEDISAL" д.о.о. - 10.02.2015.

ЈН 424T/2014 Јавна набавка Адаптација и санација простора Ангио сале на Поликлиници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.12.2014.
Одлука о додели уговора - 29.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.01.2015.

6.11.2014.

ЈН 385T/2014 Јавна набавка Набавка добара за системе медицинских гасова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2014.

ЈН 409K/2014 Јавна набавка Додатна опрема за ангиографску салу - Заштитна опрема (оловно стакло, плафонски монтирано заштитно стакло и заштитни застор)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 177TM/2014 Јавна набавка мале вредности Набавка апарата за почетно гашење пожара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2014.

ЈН 398K/2014 Јавна набавка Ултразвучни колор доплер апарат за Клинику за васкуларну хирургију - Сонда за додатно снимање дубоко положених крвних судова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.11.2014.
Измена конкурсне документације - 1.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2015.

3.11.2014.

ЈН 383A/2014 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2014.
Измена конкурсне документације - 7.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.11.2014.

Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS  д.o.o. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC  д.o.o. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору TTMEDIK  д.o.o. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Stiga д.о.о. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Stiga д.о.о. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.o.o. - 15.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.o.o.  - 15.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору LAVIE FARM  д.o.o.  - 15.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору PMM SURGICAL MED.  д.o.o.  - 15.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.o.o.  - 15.01.2015.

ЈН 390A/2014 Јавна набавка Медицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 12.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору PMM Surgical Med д.о.о. - 12.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Unifam Medicom д.о.о. - 12.01.2015.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix pharma д.о.о. - 12.02.2015.

ЈН 381T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки магнетних резонанци, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.11.2014.
Измена конкурсне документације - 20.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.11.2014.
Измена конкурсне документације - 25.11.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 22.12.2014.

ЈН 170КM/2014 Јавна набавка мале вредности Маске за неинвазивну вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.11.2014.
Измена конкурсне документације - 5.11.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2014.

31.10.2014.

ЈН 165KM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуга оператера за збрињавање цитостатског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.12.2014.

ЈН 168KM/2014 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.11.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 7.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2014.
Измена конкурсне документације - 7.11.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 13.11.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 13.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору ТИМ Цо  д.o.o. - 14.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору ION  д.o.o. - 14.01.2015.

ЈН 392A/2014 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору BRAUN ADRIA RSRB д.о.о - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о - 26.12.2014.

ЈН 417K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку: МАЗУТ
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2014.

28.10.2014

ЈН 387A/2014 Јавна набавка Затворени системи за узорковање крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.11.2014.
Измена конкурсне документације - 17.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору Labteh д.о.о. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору NeoMedica д.о.о. - 16.01.2015.

ЈН 366T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки генетичких анализатора произвођача Aplied Biosystem
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.10.2014.
Измена конкурсне документације - 31.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2014.

ЈН 369T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки апарата за хемодијализу, произвођача FRESENIUS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.10.2014.
Измена конкурсне документације - 31.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2014.

27.10.2014.

Предходно обавештење Стереотaксични радиохируршки гама нож са пратећом радиолошком опремом, информационо-верификациони систем, пројектовање и извођење радова на изградњи простора, монтажа, опремање и стручно усавршавање  запослених за Национални гама центар ("кључ у руке")

ЈН 391A/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 31.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.10.2014.
Измена конкурсне документације - 31.10.2014.
Измена Прилога 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 7.11.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 7.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2014.
Измена конкурсне документације - 7.11.2014.
Измена прилога 3 и 7 - 7.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 18.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.11.2014.
Измена конкурсне документације - 18.11.2014.
Измена прилога 3 и 7 - 18.11.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Medial Group д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Prospera д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору PMM Surgical Med д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Alfatrade Enterprise д.о.о. - 16.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 19.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Sinofarm д.о.о. - 19.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Aптус д.о.о. - 21.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору B.Braun Adria RSRB д.о.о. - 21.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору Biotec International д.о.о. - 3.02.2015.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. - 25.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. 2 - 25.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Водич д.о.о. - 26.02.2015.

ЈН 402K/2014 Јавна набавка Опрема за вантелесну оплодњу за ГАК
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.11.2014.
Измена конкурсне документације - 17.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору "АB TRADE" d.o.o. - 16.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору "GALEN FOKUS" d.o.o. - 16.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору "ALFATRADE ENTERPRISE" d.o.o. - 17.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" d.o.o. - 17.12.2014.

ЈН 176TM/2014 Јавна набавка мале вредности Ситни занатски радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 25.11.2014.

24.10.2014.

ЈН 163КM/2014 Јавна набавка мале вредности Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2014.

ЈН 164КM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуга оператера за прикупљање и транспорт хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 1.12.2014.

ЈН 166AM/2014 Јавна набавка мале вредности Western Blоt зa HIV и HCV
Конкурсна документација
Позив за подношење понудаž
Појашњење конкурсне документације - 31.10.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 31.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2014.

ЈН 167КM/2014 Јавна набавка мале вредности Капе за неинвазивну вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2014.

ЈН 354A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал у васкуларној хирургији и кардиохирургији, за добра из партијa бр. 18, 19 и 22
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.12.2014.

ЈН 357A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија, за добра из партијe бр. 18
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2014.

ЈН 382T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки УЗВ, РТГ, скенера и ласерских камера произвођача Shimadzu, Fuji, Aloka и Ziehm
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 17.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.12.2014.

ЈН 362K/2014 Јавна набавка Aпликативни програм за Службу за економско финансијске послове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.12.2014.

ЈН 388T/2014 Јавна набавка Извођење радова на санацији кровног покривача и санацији фасаде на Клиници за урологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.10.2014.
Измена конкурсне документације - 28.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.11.2014.
Измена конкурсне документације - 3.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 13.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 13.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2014.
Измена конкурсне документације - 13.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.11.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 14.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2014.

22.10.2014.

ЈН 380T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки скенера SOMATOM DEFINITION произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.10.2014.
Измена конкурсне документације - 23.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.10.2014.
Измена конкурсне документације - 30.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2014.

ЈН 157КM/2014 Јавна набавка мале вредности Сетови за хипертермичку пумпу произвођача BELMONT
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 2.11.2014.

ЈН 162TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда пројектне документације за санацију кровног покривача на Клиници за Неурологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.12.2014.

ЈН 169AM/2014 Јавна набавка мале вредности Colomycin
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.11.2014.

21.10.2014.

ЈН 370K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за радиоталасни нож произвођача „ELLMAN"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.10.2014.
Измена конкурсне документације - 22.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.10.2014.
Одлука о додели уговора - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.12.2014.

ЈН 377K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуга лабораторијских анализа-имунохистохемијске, IN SITU хибридизационе, флуоросцентне IN SITU хибридизационе и цитогенетске анализе у патохистологији и цитологији
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.11.2014.

ЈН 372A/2014 Јавна набавка Лекови са листе „Д“ (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.11.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.12.2014.

15.10.2014.

ЈН 156КM/2014 Јавна набавка мале вредности Хемијска средства за третман воде у систему грејања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.10.2014.
Измена конкурсне документације - 15.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2014.

ЈН 378A/2014 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - конци
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2014.
Измена конкурсне документације - 16.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.10.2014.
Измена конкурсне документације - 20.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.10.2014.
Измена конкурсне документације - 29.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору AKOMED д.о.о - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN д.о.о - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору NEFASER MEDICAL д.о.о - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVODEX д.о.о - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX д.о.о - 26.12.2014.

10.10.2014.

ЈН 154TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки уређаја за крио терапију, хисто-патолошке препарате, припрему раствора и масти, инструмената и помоћне медицинске опреме, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 6.11.2014.

ЈН 364T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ламинарних комора, CО2 инкубатора и центрифуга произвођача THERMO
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2015.

ЈН 374A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за апарат – ICG Cardioscreen
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора - 3.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 3.12.2014.