4.04.2019.

ЈН TM42/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - аспиратора, произвођача Medela
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019.
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.05.2019.

ЈН A143/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2019. 
Измена конкурсне документације - 17.04.2019.
Измена прилог 6 - 17.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 4.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA д.о.о. - 5.06.2019.

3.04.2019.

ЈН КM47/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 16.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "METAL FURNITURE PLUS" д.o.o. - 7.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ТЕММА ТРАДЕ" д.o.o. - 7.05.2019.

ЈН T150/2019 Јавна набавка Услуге одржавања магнетне резонанце, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.


ЈН A155/2019 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 20.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.06.2019. 
Решење о исправци грешке - 6.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору KODEKS SISTEM д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ПТМ д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору ТЕРМОМЕД д.о.о. - 7.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB д.о.о. - 7.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 10.06.2019. 
Обавештење о поништењу поступка јавне набавке - 18.07.2019.

ЈН A157/2019 Јавна набавка Потрошни материјал Клинике за кардиохирургију и васкуларну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3, 6 и 7
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена прилози 3, 6 и 7 - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена прилога 3, 6 и 7 - 15.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Решење о исправци грешке - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. - 28.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 31.05.2019.

2.04.2019.

ЈН A141/2019 Јавна набавка Протезе за средње уво и говорне протезе – недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 10.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUDIOVOX д.о.о. - 27.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору CI STUDIO PULSAR д.о.о. - 27.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору VEGA MEDICAL д.о.о. - 27.05.2019.

ЈН A148/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BL VISION EXPERTS д.о.о. - 31.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору IRIS OČNA PROTETIKA д.о.о. - 31.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 3.06.2019.

ЈН A149/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2019.
Измена конкурсне документације - 10.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.04.2019.
Измена конкурсне документације - 12.04.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2019.
Измена конкурсне документације - 16.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 16.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору BBRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM 3 д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 22.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS д.о.о. - 22.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 23.05.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. - 29.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 29.05.2019.

1.04.2019.

ЈН K118/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2019.
Измена конкурсне документације - 15.04.2019. 
Делимична одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "EMEDIS" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MAGNA PHARMACIA" д.o.o. - 10.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" д.o.o. - 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" 2 д.o.o. - 11.06.2019.


ЈН A147/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Течнe подлогe и реагенси за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2019.

26.03.2019.

ЈН K133/2019 Јавна набавка Текстилни програм: постељине, униформе и остало
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 1.04.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 1.04.2019.
Измена конкурсне документације - 1.04.2019.
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2019.
Измена конкурсне документације - 8.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 27.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 27.05.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору «JUGOTEX» д.o.o. - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „KVALITEKS“ д.о.о. - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „STILEX“ - 14.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору „TEKIG VELETEKS“ д.o.o. - 14.06.2019.

ЈН K136/2019 Јавна набавка Медицинске опреме: 85-5 (проточни цитометар IVD)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2019.

25.03.2019.

ЈН T131/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - аспиратори, произвођача Cheiron
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2019.

ЈН T134/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за ендоскопске апарате Fujinon, ОП лампе, ОП столове и респираторе Maquet, лапароскопске стубове Tekno и аспираторе Cheiron

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.04.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2019.

ЈН A137/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате miniVidas произвођача BioMerieux - Biohemija
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A139/2019 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 15.04.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 6.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 20.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 3 - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору 4 - 19.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору 5 - 16.08.2019.
Обавештење о закљученом уговору 6 - 9.10.2019.

22.03.2019.

ЈН КM36/2019 Јавна набавка мале вредности Опрема за неуроофталмологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 10.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.04.2019.

ЈН T129/2019 Јавна набавка Услуге одржавања гама ножа, произвођача Elekta

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.05.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 28.05.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 12.07.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 23.07.2019.


ЈН A138/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.05.2019.

20.03.2019.

ЈН КM40/2019 Јавна набавка мале вредности Хемијска средства за третман воде у систему грејања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 9.04.2019.

ЈН K58/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за стерилизацију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.04.2019.
Измена конкурсне документације - 1.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 5.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.04.2019.
Измена конкурсне документације - 5.04.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 9.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.05.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "DND COMMERCE" д.o.o. - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MAKLER" д.o.o. - 11.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" д.o.o. - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 14.06.2019.

19.03.2019.

ЈН A124/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал опште намене за добра из партије бр.39
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.


ЈН A130/2019 Јавна набавка Радиофармаци за синтиграфска испитивања и дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.04.2019.

ЈН A132/2019 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Invitation for submission of bids
Појашњење конкурсне документације - 5.04.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 12.04.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 25.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 2 - 11.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 3 - 29.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 4 - 30.10.2019.

18.03.2019.

ЈН AM38/2019 Јавна набавка мале вредности Материјал за континуиране поступке замене бубрежне функције и плазма сепарације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2019.

ЈН TM39/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ЕКГ апарати, произвођача Trismed

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 2.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.04.2019.


ЈН T120/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - магнетна резонанца, произвођача Philips
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН K122/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ: 85-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.03.2019.
Измена конкурсне документације - 21.03.2019.
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.06.2019.

ЈН T126/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ОП лампе и столова, произвођача Maquet

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2019.

14.03.2019.

ЈН AM35/2019 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање панкреасне еластазе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2019.


ЈН T69/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 14.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2019.


ЈН T119/2019 Јавна набавка Услуге одржавања расхладних агрегата и уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2019.
Измена конкурсне документације - 27.03.2019.
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.04.2019.
Измена конкурсне документације - 4.04.2019. 
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.04.2019.

ЈН A121/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију, Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019.
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 9.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 9.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.06.2019.

ЈН T127/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - магнетна резонанца, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.03.2019.
Измена конкурсне документације - 25.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.05.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 17.05.2019.

13.03.2019.

ЈН КM30/2019 Јавна набавка мале вредности Фантоми Cо-57 (радиоактивни извори за калибрацију нуклеарно медицинских уређаја)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.04.2019.

ЈН КM31/2019 Јавна набавка мале вредности Сет германијумских фантома
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.04.2019.

ЈН T115/2019 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 5.04.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 25.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.05.2019.


ЈН T117/2019 Јавна набавка Услуге одржавања клима ормана и комерцијалних клима уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

11.03.2019.

ЈН K92/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за радиоталасни нож произвођача „ELLMAN“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.04.2019.

ЈН T112/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Mindray
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.03.2019.
Измена конкурсне документације - 13.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН T113/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучних апарата, произвођача Zonare
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.03.2019.
Измена конкурсне документације - 13.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2019.

ЈН T114/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - гама камера Е.cam, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2019.
Измена конкурсне документације - 20.03.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 18.04.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.05.2019.

7.03.2019.

ЈН TM25/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за расхладне системе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.04.2019.


ЈН TM26/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за столарске радове
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 2.04.2019.


ЈН TM28/2019 Јавна набавка мале вредности Расхладно средство за чилере
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1 - 11.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 11.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 3 - 11.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 4 - 11.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 28.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2019.


ЈН K77/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1 - 22.03.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 22.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.03.2019.
Измена конкурсне документације - 22.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "AMICUS SRB" д.o.o. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору "BL VISION EXPERTS " д.o.o. - 20.05.2019.


ЈН K105/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке јединице ERBE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.04.2019.

ЈН T108/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - РТГ апарати, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понудада
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.05.2019.

ЈН T109/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ултразвучни апарати, произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2019.
Измена конкурсне документације - 18.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.03.2019.
Измена конкурсне документације - 29.03.2019.
Одлука о додели уговора - 24.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 9.05.2019.

ЈН A110/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Материјал за дијализу и лекови за дијализу (осим епоетина), за добра из партије бр. 7

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 3.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.04.2019.

6.03.2019.

ЈН КM29/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге за спортске активности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2019.

ЈН КM32/2019 Јавна набавка мале вредности Душеци за болесничке кревете и антидекубитални душеци, јастуци и ћебад

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.03.2019.
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 12.03.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2019.
Измена конкурсне документације - 12.03.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.03.2019. 
Одлука о додели уговора - 1.04.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 1.04.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „ORTOPEDIJA – NOVI ŽIVOT“ д.о.о. - 11.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору П.П.Д.О.О.„STILEX“ - 11.04.2019.

ЈН A107/2019 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 29.03.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "ECOTRADE BG" д.о.о. - 15.04.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAKLER" д.о.о. - 15.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 20.05.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 20.05.2019.

4.03.2019.

ЈН TM27/2019 Јавна набавка мале вредности Пројекат адаптације простора за смештај РТГ апарата на Клиници за ортопедску хирурхију и трауматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.03.2019.

ЈН T63/2019 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 4.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2019.

ЈН A96/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Sysmex
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 29.03.2019.

ЈН A98/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за вакуум систем за третирање рана негативним притиском

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.


ЈН A99/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови FUJI
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2019.