23.12.2019.

ЈН T519/2019 Јавна набавка Сервисирање возила
Лимарско фарбарски радови и уградња ветробранских стакала - за све врсте возила
Вулканизерски радови са центрирањем и реглажом трапа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2020.

ЈН T528/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - електрокаутери, тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Erbe и Tekno

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.02.2020.

20.12.2019.

ЈН КM151/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат за грејање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.01.2020.Обавештење о закљученом уговору - 13.01.2020.

ЈН T502/2019 Јавна набавка Услуге интервентног одржавања термотехничких инсталација у објектима и магистралних водова и деоница енергетског система Клиничког центра Србије

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2020.

13.12.2019.

ЈН КM148/2019 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "KVARK" д.o.o. - 10.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOM" д.o.o. - 16.01.2020.

ЈН T500/2019 Јавна набавка

Одлука о додели уговора - 13.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 17.12.2019.


ЈН K508/2019 Јавна набавка Осигурање имовине и лица
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.12.2019.
Измена конкурсне документације - 16.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације 2 - 16.12.2019.
Измена конкурсне документације 2 - 16.12.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.12.2019.
Измена конкурсне документације - 26.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ а.д.о. - 10.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GENERALI OSIGURANJE SRBIJA а.д.о. - 10.02.2020.

ЈН A514/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6 
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 20.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 20.02.2020. 
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 25.02.2020.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 25.02.2020.

10.12.2019.

ЈН КM139/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал (кивете) произвођача „HORIBA”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 9.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.03.2020.

ЈН КM144/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.01.2020.

ЈН КM147/2019 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 23.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.

ЈН K499/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "GALEN-FOKUS" д.о.о. - 9.03.2020.
Обавештење о закљученом уговору "MS GLOBALMEDIC TRADE" д.о.о. - 9.03.2020.

ЈН A510/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 22.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору Velexfarm д.о.о. - 22.01.2020.


ЈН T513/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - скенери CXL I One, произвођача Тoshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 24.01.2020. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 3.02.2020.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 3.02.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2020.

ЈН A518/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT ALERT 3D

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.01.2020.

9.12.2019.

ЈН TM146/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарат за мерење коштане масе, произвођача Hologic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

ЈН T496/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ОП столови и хидрауличне столице, различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 16.01.2020.

ЈН K507/2019 Јавна набавка Потрошни материјал и инструменти за уређаје произвођача KARL STORZ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.12.2019.
Измена конкурсне документације - 24.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2020.

ЈН K515/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицинска опрема (Спирометар и Трансфузиолошки фрижидер)

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 17.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору МЕДИЦИНА МИЛОШЕВИЋ д.о.о. - 17.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору СУПЕРЛАБ д.о.о. - 17.12.2019.

6.12.2019.

ЈН T501/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка резервног дела, трансезофагусне ултразвучне сонде за ултразвучни апарат Vivid E9 XD Clear произвођача Ge Healthcare
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2019.

ЈН T503/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки водених купатила, произвођача Biosan Grant
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.01.2020.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.01.2020.

ЈН T504/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања- перфузионих пумпи, произвођача Codan Argus AG

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.12.2019.
Измена конкурсне документације - 12.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.12.2019.
Одлука о додели уговора - 13.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2020.

ЈН A506/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за апарат – Cardio Scrееn
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2019.

ЈН A509/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEC 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.01.2020.

ЈН T512/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Адаптација простора за смештај РТГ апарата за потребе Клинике за ортопедску хирургију и трауматологију

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 13.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2019.

4.12.2019.

ЈН TM140/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања пулсни оксиметар, произвођача Masimo Corporation
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2020.

ЈН TM141/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ларингоскопи, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2019.
Измена конкурсне документације - 11.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.12.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.12.2019.
Измена конкурсне документације - 16.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

ЈН TM143/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - еталонирање лабораторијске мерне опреме

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 24.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.12.2019.


ЈН T463/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - електрокаутери, тестере за сечење гипса и лапароскопски стубови, произвођача Erbe и Tekno
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2019.
Измена конкурсне документације - 11.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.12.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2019.

ЈН T495/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - монитори и дефибрилатори, произвођача Mindray

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 29.01.2020.

ЈН A511/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови CARESTREAM
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 19.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2019.

29.11.2019.

ЈН TM138/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарати за фако и витректомију, произвођача Alcon
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.12.2019.


ЈН T492/2019 Јавна набавка Услуге одржавања – ЕКГ апарати и холтери екг и кп, произвођача Space Labs Healthcare, Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.12.2019.
Измена конкурсне документације - 27.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.12.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 24.01.2020.


ЈН T493/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - апарати за ЕКК и апарати за аутотрансфузију, произвођача Linanova (Sorin Group)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.12.2019.
Измена конкурсне документације - 25.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.12.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 24.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.02.2020.

26.11.2019.

ЈН КM126/2019 Јавна набавка мале вредности Метални водич за биопсијску иглу на сонди произвођача BK Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2019.

ЈН КM133/2019 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, стакло и др.) за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.12.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 17.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.06.2020.

ЈН КM136/2019 Јавна набавка мале вредности Новогодишње поклон честитке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2019.

ЈН T475/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕЕГ, ЕМГ апарати, произвођача Natus и EKG апарати, монитори и холтери, произвођача Mortara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.12.2019.
Измена конкурсне документације - 23.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.12.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2020. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.01.2020.

ЈН T485/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ЕКГ апарати, монитори и холтери, произвођача Inomed и Meditech (Услуге одржавања - ЕКГ апарати и монитори произвођача Inomed)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2019.
Измена конкурсне документације - 18.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 17.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.01.2020.

ЈН A488/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.12.2019.
Измена конкурсне документације - 3.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.12.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 19.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору HEMTEK LAB д.о.о. - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 30.12.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALABOR SRB д.о.о. - 31.12.2019.

ЈН K490/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Моторни систем са припадајућом опремом за потребе неурохирургије Ургентног центра

Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2019.

ЈН T494/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања – УЗВ апарата, произвођача Philips
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 20.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2020.

25.11.2019.

ЈН TM129/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања шприц пумпе, произвођача Medima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

ЈН TM135/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања опреме за безбедност и здравље на раду
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 12.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2019.

ЈН T474/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе произвођача "GETINGE“
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

ЈН T476/2019 Јавна набавка Услуге одржавања расхладних агрегата и уређаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.01.2020.
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2020.

ЈН T477/2019 Јавна набавка Израда пројектне документације техничког простора за смештај и набавку дизел агрегата и система медицинских гасова и адаптација постојеће подрумске техничке просторије на Клиници за ортопедску хирургију и трауматологију у улици Војводе Миленка
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2020.

ЈН T478/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - моторни системи, произвођача AESCULAP
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.11.2019.
Измена конкурсне документације - 26.11.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.11.2019.
Измена конкурсне документације - 27.11.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2019.
Измена конкурсне документације - 18.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.12.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.12.2019.
Измена конкурсне документације - 26.12.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 13.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.01.2020.

ЈН T484/2019 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки уређаја за дубинско замрзавање до -800Ц
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 6.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2020.