9.10.2014.

Предходно обавештење - Природни гас

ЈН 158ТM/2014 Јавна набавка мале вредности Машински потрошни материјал – Нова Енергана
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору „REPRO - OPREMA“ д.о.о. - 17.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору „SPARE PARTS INTERNATIONAL“ д.о.о. - 17.11.2014.

ЈН 365К/2014 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 27.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.10.2014.
Измена конкурсне документације - 27.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.10.2014.
Измена конкурсне документације - 31.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.11.2014.
Измена конкурсне документације - 5.11.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.11.2014.
Измена Прилози 3 и 7 - 6.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 30.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору “ADOC“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “ALFAMED“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “ALFATRADE ENTERPRISE“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “KEFO“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “LABPRO“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “RTC“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “SUPERLAB“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “UNI-CHEM“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “VICOR“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “VIVOGEN“d.o.o. - 27.01.2015.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2015.
Обавештење о закљученом уговору “LABPRO“ d.o.o. - 29.05.2015.
Обавештење о закљученом уговору “VIVOGEN“d.o.o. - 3.06.2015.

6.10.2014.

ЈН 155AM/2014 Јавна набавка мале вредности Тест за окултно крварење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2014.

ЈН 342T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки рендген апарата различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.10.2014.
Измена конкурсне документације - 24.10.2014.

2.10.2014.

ЈН 152КM/2014 Јавна набавка мале вредности Идентификационе трачице за бебе и одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору DUNAVPLAST – Милан Џакула предузетник - 4.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору INTERHOLZ d.o.o. - 4.11.2014.

ЈН 153TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда Главног пројекта адаптације, за простор који обухвата израду инфузионих и ињекционих раствора и магистралних галенских лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.10.2014.
Измена конкурсне документације - 6.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.10.2014.
Измена конкурсне документације - 8.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 17.11.2014.

18.09.2014.

ЈН 360A/2014 Јавна набавка Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.09.2014.
Измена конкурсне документације - 26.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST ДOO - 24.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOM DOO - 24.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS ДOO - 24.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA ДOO - 24.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM ДOO - 24.11.2014.

ЈН 341T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ултразвучних апарата, произвођача GE MEDICAL SYSTEMS SCS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.10.2014.
Измена конкурсне документације - 10.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.11.2014.
Одлука о додели уговора - 28.11.2014.

Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2014.

16.09.2014.

ЈН 143AM/2014 Јавна набавка мале вредности Медицински потрошни материјал – дискови и кесе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.10.2014.

ЈН 147КM/2014 Јавна набавка мале вредности Техничка со (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 17.10.2014.

15.09.2014.

ЈН 351A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача Instrumentation laboratory IL хематологија
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора - 9.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.11.2014.

11.09.2014.

ЈН 145AM/2014 Јавна набавка мале вредности Тестови PCR за CMV
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2014.

ЈН 348K/2014 Јавна набавка Опрема за Клинику за пулмологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 18.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.09.2014.
Измена конкурсне документације - 22.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.09.2014.
Измена конкурсне документације - 30.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.10.2014.
Измена конкурсне документације - 3.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.09.2014.

Обавештење о закљученом уговору ХАПЕЛ д.o.o. - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору OLYMPUS d.o.o. - 14.11.2014.


ЈН 359K/2014 Јавна набавка Ултразвучни колор доплер апарат за Клинику за васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 28.11.2014.

ЈН 327K/2014 Јавна набавка Опрема за Центар за радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.10.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 6.10.2014
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 6.10.2014.

Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.01.2015.

10.09.2014.

ЈН 330Т/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки уређаја за третман инфективног отпада типа "SINTION" и дробилице типа "SchredTion" произвођача CMB
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.09.2014.
Измена конкурсне документације - 15.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.09.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.11.2014.

9.09.2014.

ЈН 144AM/2014 Јавна набавка мале вредности Елиса тестови за вирус грознице Западног Нила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2014.

ЈН 139КM/2014 Јавна набавка мале вредности Маске за неинвазивну вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.09.2014.
Измена конкурсне документације - 9.09.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.03.2015.

ЈН 346T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 3.11.2014.

ЈН 344A/2014 Јавна набавка Импланти у ортопедији (протезе кука и колена)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade д.о.о. - 30.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia д.о.о. - 30.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Prospera д.о.о. - 30.10.2014.

ЈН 295K/2014 Јавна набавка Услуга фиксне телефоније
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.09.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 22.09.2014.
Појашњење конкурсне документације 3 - 22.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.09.2014.
Измена конкурсне документације - 23.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.09.2014.
Измена конкурсне документације - 30.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.10.2014.
Измена конкурсне документације - 3.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.10.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.10.2014.
Појашњење конкурсне документације 2- 10.10.2014.
Појашњење конкурсне документације 3 - 10.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.12.2014.

8.09.2014.

ЈН 140TM/2014 Јавна набавка мале вредности Сијалице за ОП лампе, микроскопе, изворе хладног светла
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 13.10.2014.

ЈН 304T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за медицинску опрему, произвођача DRÄGER
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.09.2014.
Измена конкурсне документације - 29.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 31.10.2014.

ЈН 334Т/2014 Јавна набавка Завршни грађевински радови Квалификациони поступак – Друга фаза
Конкурсна документација
Позив за подношење пријава
Појашњење конкурсне документације - 11.09.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 11.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.09.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 12.09.2014.
Појашњење конкурсне документације 3 - 12.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.09.2014.
Измена конкурсне документације - 12.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 28.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 4.12.2014.

ЈН 318T/2014 Јавна набавка Адаптација и санација простора Ангио сале на Поликлиници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Позив за подношење понуда - измена - 12.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.09.2014.
Измена конкурсне документације - 16.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.09.2014.

Појашњење конкурсне документације 2 - 29.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 2.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.11.2014.

5.09.2014.

ЈН 329T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки система за надзор и управљање топлотним подстаницама (ЦСНУ) КЦС, произвођача “Информатика”
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Појашњење конкурсне документације - 10.09.2014.
Одлука о додели уговора - 30.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.10.2014.

4.09.2014.

ЈН 328T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 24.10.2014.

29.08.2014.

ЈН 315K/2014 Јавна набавка Ултразвучни апарат са програмом за еластографију за потребе Клинике за ендокринологију, дијабетес и болести метаболизма
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.09.2014.
Измена конкурсне документације - 25.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 2.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.10.2014.
Измена конкурсне документације - 2.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.10.2014.
Измена конкурсне документације - 10.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.10.2014.
Измена конкурсне документације - 24.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.10.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.11.2014.
Измена конкурсне документације - 12.11.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.12.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 20.04.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2015.

ЈН 323K/2014 Јавна набавка Стерилизатор пролазни
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.09.2014.
Измена конкурсне документације - 9.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.10.2014.

28.08.2014.

ЈН 339A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију-Ургентни центар, Клиника за урологију, Клиника за дигестивну хирургију и Клиника за гинекологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE д.о.о - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о - 15.01.2015.


ЈН 305T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку  Услуге oдржавања и поправки аутоматских инјектора произвођача Medrad
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2014.

ЈН 343A/2014 Јавна набавка Riluzol (Rilutek) 56x50 mg
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 28.10.2014.

ЈН 135КM/2014 Јавна набавка мале вредности ПЕЧАТИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 17.10.2014.