22.08.2014.

ЈН 138TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда Главног пројекта адаптације, за простор који обухвата израду инфузионих и ињекционих раствора и магистралних галенских лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Позив за подношење понуда исправљен
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.09.2014.

ЈН 332A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку PCR testovi za HIV i HBV
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2014.

ЈН 316K/2014 Јавна набавка Meдицинске опреме и хируршких инструмената за Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.09.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 5.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.09.2014.
Измена конкурсне документације - 5.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 8.09.2014.
Измена позива за подношење понуда - 10.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.10.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору "DRAGER TEHNIKA" d.o.o. - 26.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" d.o.o. - 26.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору "TRIVAX VV" d.o.o. - 26.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору "DRAGER TEHNIKA" d.o.o. - 10.12.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.12.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 30.01.2015.

20.08.2014.

ЈН 204T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки медицинске опреме, произвођача Aesculap
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.09.2014.
Измена одлуке о додели уговора - 9.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 21.10.2014.

19.08.2014.

ЈН 126TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки уређаја за крио терапију, хисто-патолошке препарате, припрему раствора и масти, инструмената и помоћне медицинске опреме, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.08.2014.
Измена конкурсне документације - 25.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.08.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.09.2014.

ЈН 137AM/2014 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за изоелектрично фокусирање ликвора из серума
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.08.2014.
Измена конкурсне документације - 25.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 19.09.2014.

15.08.2014.

ЈН 299K/2014 Јавна набавка хируршких инструмената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN ADRIA RSRB D.O.O. - 19.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS MEDICAL INSTRUMENTS D.O.O. - 19.11.2014.

ЈН 320K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Ifiniti (ALCON)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.09.2014.
Измена конкурсне документације - 12.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 27.10.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.10.2014.

ЈН 321K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Constellation (ALCON)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.09.2014.
Измена конкурсне документације - 12.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 27.10.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru - 27.10.2014.

14.08.2014.

ЈН 324A/2014 Јавна набавка Тестови за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Беохем-3 д.о.о. - 30.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Medicom д.о.о. - 30.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Makler д.о.о. - 17.12.2014.

ЈН 288K/2014 Јавна набавка Додатна опрема за ангиографску салу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.09.2014.
Измена конкурсне документације - 1.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.09.2014.
Измена конкурсне документације - 8.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору "BEOLASER" d.o.o. - 29.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору "SANOMED" d.o.o. - 29.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору "MARK MEDICAL" d.o.o. - 31.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOM" d.o.o. - 2.11.2014.

ЈН 130AM/2014 Јавна набавка мале вредности Haemocompletan
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 15.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.09.2014.

13.08.2014.

ЈН 319T/2014 Јавна набавка Трафостанице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 3.11.2014.

ЈН 312K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED d.o.o. - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE d.o.o. - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору RTC d.o.o. - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 21.11.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 21.11.2014.

ЈН 317K/2014 Јавна набавка Текстилни програм: постељине, униформе и остало
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 29.10.2014.

8.08.2014.

ЈН 298A/2014 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 27.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA ДOO - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору KEFO ДОО - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS ДOO - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB ДOO - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVA-GROSIS ДOO - 18.11.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA DOO - 29.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC ДOO - 29.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVA-GROSIS ДOO - 5.02.2015.


ЈН 310K/2014 Јавна набавка Мобилни рендген апарат за Ургентну ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.08.2014.
Измена конкурсне документације - 13.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 28.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.08.2014.
Измена конкурсне документације - 28.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 1.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.09.2014.
Измена конкурсне документације - 1.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2014.

ЈН 123КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал миленијум
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору OFTAL-C д.o.o. - 8.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору SKY MEDICAL д.o.o. - 8.10.2014.

7.08.2014.

ЈН 122КM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге испитивање и мерење услова радне околине неопходних за израду акта о процени ризика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 15.09.2014.

ЈН 301A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал, за добра из партија бр. 50, 71 и 74
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.09.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2014.

ЈН 124КM/2014 Јавна набавка мале вредности Иригатори, бубрежњак, мед. лопате и гуске, пл. тасеви, шпиритусне лампе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 8.10.2014.

6.08.2014.

ЈН 118КM/2014 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.03.2015.

ЈН 297K/2014 Јавна набавка МАЗУТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1 - 11.08.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 11.08.2014.
Појашњење конкурсне документације 3 - 11.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.08.2014.
Измена конкурсне документације - 13.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 27.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.08.2014.
Измена конкурсне документације - 27.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 1.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 24.10.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2014.

ЈН 303A/2014 Јавна набавка Хируршки шавни материјал – мрежице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору NOVODEX д.о.о. - 8.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 8.10.2014.

5.08.2014.

ЈН 313K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за грејање крви и крвне плазме за апарат- Fluido, произвођача „The Surgical Compani International“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 3.09.2014.

ЈН 314K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошног материјала: Филтери за сепсу - CytoSorb, произвођача „CytoSorbents Europe GmbH“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 3.09.2014.

31.07.2014.

ЈН 293K/2014 Јавна набавка Опрема за вантелесну оплодњу за ГАК
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 18.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.08.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 28.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 28.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 26.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 5.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 5.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.12.2014.

ЈН 241K/2014 Јавна набавка Инструменти за ендоскопију - уређаји произвођача „KARL STORZ“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 7.10.2014.

25.07.2014.

ЈН 273T/2014 Јавна набавка Технички потрошни материјал за апарате за анестезију и респираторе произвођача DRÄGER
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2014.
Измена конкурсне документације - 14.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.08.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.09.2014.

ЈН 274T/2014 Јавна набавка Технички потрошни материјал за мониторе различитих произвођача

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2014.
Измена конкурсне документације - 14.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.09.2014.

ЈН 279K/2014 Јавна набавка Медицинска опрема за потребе Центра за анестезиологију и реаниматологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору OLYMPUS д.o.o. - 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.o.o. - 20.10.2014.

ЈН 289T/2014 Јавна набавка Услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.08.2014.

ЈН 300A/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца Клинике за кардиологију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Табеле 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 4.08.2014.
Појашњење конкурсне документације 1 - 11.08.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 11.08.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 13.08.2014.

Појашњење конкурсне документације 2 - 13.08.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.08.2014.
Измена конкурсне документације - 14.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.08.2014.

Измена Табеле 3 и 7
Измена конкурсне документације - 25.09.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.09.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro line д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Bimed д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Citopharm д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Dijamed д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Eco trade д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Hermes System д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Interfortas д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Prospera д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Sanomed д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Sineks Medical д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Stiga д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Vicor д.о.о. - 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biostent д.о.о. - 22.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Hermes System д.о.о - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору Ecotrade BG д.о.о - 17.11.2014.

24.07.2014.

ЈН 120ТМ/2014 Јавна набавка мале вредности Израда Главног пројекта адаптације, за простор који обухвата израду инфузионих и ињекционих раствора и магистралних галенских лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.08.2014.

ЈН 121ТМ/2014 Јавна набавка мале вредности Израда главног пројекта адаптације, за простор израде очних лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 28.08.2014.

ЈН 284К/2014 Јавна набавка Медицинска опрема: EEG апарат
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.09.2014.

ЈН 35Т/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки скенера, произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.08.2014.

21.07.2014.

ЈН 287T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки CT скенера, произвођача Shimadzu
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2014.

ЈН 292A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А - Protamin sulfat amp.
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.08.2014.

18.07.2014.

ЈН 258T/2014 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.07.2014.
Измена конкурсне документације - 25.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 18.09.2014.

ЈН 265K/2014 Јавна набавка Медицинске опреме за више клиника
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.08.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 2.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 2.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору PTP "INEL" д.о.о. - 2.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB д.о.о. - 2.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.о.о. - 2.10.2014.

ЈН 280T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки гама камерe, произвођача MediSo
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 27.08.2014.

ЈН 291A/2014 Јавна набавка Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А - Protamin sulfat amp.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 22.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.09.2014.