27.06.2014.

ЈН 239K/2014 Јавна набавка Медицинске опреме за потребе Центра за ендокрину хирургију – лапароскопски стуб
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2014.

ЈН 240K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови произвођача „KARL STORZ“ – за ендоскопске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.08.2014.

ЈН 108TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда пројекта за замену фасадне столарије са Пројектом енергетске ефикасности на Клиници за дерматовенерологију и Техничком котролом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2014.

26.06.2014.

ЈН 221A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM, за потребе Клинике за дигестивну хирургију и Клинике за васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2014.

ЈН 99TM/2014 Јавна набавка мале вредности Набавка и уградња аутоматских сензорских врата на Клиници за неурологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 28.07.2014.

24.06.2014.

ЈН 179K/2014 Јавна набавка Медицинске опреме: опрема за анестезиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 7.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 18.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору АUSTRO-LINE D.O.O. - 1.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору "DENTA BP PHARM" d.o.o. - 1.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору "DRAGER TEHNIKA" d.o.o. - 1.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору PTP "INEL" d.o.o. - 1.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV d.o.o. - 1.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDISAL d.o.o. - 13.02.2015.

ЈН 216T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за имуноаланизаторе, бактериолошке и глуко анализаторе произвођача Biomerieux и EKF Diagnostic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.07.2014.

Обавештење о измени конкурсне документације - 16.07.2014.
Измена конкурсне документације - 16.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2014.

ЈН 225T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ЕКГ апарата, монитора, дефибрилатора и апарата за ергоспирометрију, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.06.2014.
Измена конкурсне документације - 27.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.07.2014.
Измена конкурсне документације - 14.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.08.2014.
Одлука о додели уговора - 16.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.09.2014.

ЈН 228T/2014 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за ЕКГ апарате, мониторе, дефибрилаторе и апарате за ергоспирометрију, произвођача Schiller
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.07.2014.
Измена конкурсне документације - 14.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 20.08.2014.

ЈН 238T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Lawton
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 21.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2014.

 

23.06.2014.

ЈН 234A/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за урологију, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за гастроентерологију и хепатологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Табеле 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 11.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 16.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.07.2014.
Измена конкурсне документације - 22.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.07.2014.
Измена табела 3 и 7 - 22.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 28.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 18.09.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору ANGIOLOCK ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC INTERNACIONAL ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAR MEDICA ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICON ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору OLYMPUS ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUTURA MEDIC ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED ДОО - 1.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA ДОО - 3.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC INTERNACIONAL ДОО - 17.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору OLYMPUS ДОО - 19.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC INTERNACIONAL ДОО - 20.01.2015.

16.06.2014.

ЈН 211T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања круга
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.06.2014.
Измена конкурсне документације - 17.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.07.2014.
Измена конкурсне документације - 7.07.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 19.08.2014.

ЈН 230A/2014 Јавна набавка Траке за одређивање глукозе произвођача BAYER
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.07.2014.
Измена конкурсне документације - 11.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2014.

9.06.2014.

ЈН 94КM/2014 Јавна набавка мале вредности Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору PMM SURGICAL MED d.o.o. - 6.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 11.08.2014.

ЈН 95КM/2014 Јавна набавка мале вредности Телефони, телефакс апарати, копир апарати
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2014.

ЈН 189A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата за добра из партија бр. 11, 16, 17, 19, 27, 65, 80, 98, 104, 113, 119, 122, 135, 137, 171 и 206
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.06.2014.

6.06.2014.

ЈН 93КM/2014 Јавна набавка мале вредности ТЕХНИЧКА СО (таблетирана и расута)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке –  8.07.2014.

ЈН 226K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал и резервни делови за рад ендоскопских уређаја произвођача OLYMPUS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.09.2014.

ЈН 203T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки апарата за факоемулзификацију и витректомију, произвођача Bausch & Lomb
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.06.2014.
Измена конкурсне документације - 9.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.06.2014.
Одлука о додели уговора - 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2014.

ЈН 97КM/2014 Јавна набавка мале вредности Техничко унапређење Сале за катетеризацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 16.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 16.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2014.

4.06.2014.

ЈН 220T/2014 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци електричних инсталација операционих сала, интезивних нега, магнетних резонанци, скенера и рендгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 1.08.2014.

ЈН 222K/2014 Јавна набавка Лабораторијске хемикалије за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.06.2014.
Измена конкурсне документације - 20.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 27.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 27.08.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 3.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 3.12.2014.

ЈН 197T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки микроскопа, микротома и криотома, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.06.2014.
Измена конкурсне документације - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2014.

3.06.2014.

ЈН 219T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки проточних цитометара, произвођача BD
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2014.

ЈН 212A/2014 Јавна набавка Тестови и потрошни материјал произвођача Siemens ex Dade Behring i DPC за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за хематологију или одговарајући
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.06.2014.
Измена конкурсне документације - 20.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.06.2014.
Измена конкурсне документације 2 - 20.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.06.2014.
Измена конкурсне документације - 27.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 9.01.2015.

ЈН 205K/2014 Јавна набавка Дигитализовани светлосни микроскоп
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 27.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.07.2014.
Измена конкурсне документације - 2.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2014.

2.06.2014.

ЈН 209T/2014 Јавна набавка Замена фасадне столарије – смањење енергетских губитака – Клиника за Неурологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.06.2014.
Измена конкурсне документације - 2.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.06.2014.
Измена конкурсне документације - 3.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације 2 - 3.06.2014.
Измена конкурсне документације 2 - 3.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.06.2014.
Измена конкурсне документације - 12.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.08.2014.

ЈН 223K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе и главу рендгена
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 1.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 14.07.2014.

ЈН 91AM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за волуметријске пумпе Alaris gw
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2014.

27.05.2014

ЈН 193T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања рачунара (Под апликативним програмима)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.06.2014.
Измена конкурсне документације - 20.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.06.2014.
Измена конкурсне документације - 26.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.06.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.12.2014.

ЈН 215A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача IL и BECKMAN COULTER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2014.

ЈН 217K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински гасови
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.06.2014.

ЈН 210T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки парних аутоклава, произвођача SYSTEC
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.06.2014.
Измена конкурсне документације - 12.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 21.07.2014.

ЈН 80TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки гама камере, произвођача MediSo
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.07.2014.

ЈН 198K/2014 Јавна набавка Оловне завесице за ангио сале,заштитно стакло за ангиограф, електронски дозиметри и мобилни заштитни РТГ параван
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2014.
Измена конкурсне документације - 25.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.06.2014.

ЈН 88AM/2014 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање резистенције на плавикс и аспирин
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2014.

ЈН 206K/2014 Јавна набавка Аутоматизовани сепаратор/ињектор за ПЕТ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.06.2014.
Измена конкурсне документације - 2.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 2.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.06.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.06.2014.
Измена конкурсне документације - 25.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2014.

26.05.2014.

ЈН 84КM/2014 Јавна набавка мале вредности MESH плоче
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2014.

ЈН 76TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда пројекта адаптације и санације санитарних чворова на Клиници за психијатрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.05.2014.
Измена конкурсне документације - 30.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.06.2014.
Измена конкурсне документације - 2.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 2.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 2.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 4.07.2014.

ЈН 77TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда пројекта замене кровног покривача на Клиници за психијатрију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2014.

ЈН 75TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда пројекта адаптације и санације простора Ангио сале на Поликлиници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.06.2014.
Измена конкурсне документације - 2.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 2.06.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.07.2014.

ЈН 92КM/2014 Јавна набавка мале вредности Кетриџи за апарат за деконтаминацију простора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.06.2014.

ЈН 194K/2014 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "ACOMA" д.о.о. - 4.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALENIKA PHARMACIA" д.о.о. - 4.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору "MEDIKA-PROJEKT" д.о.о. - 4.08.2014.