23.05.2014.

ЈН 208A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача ROCHE за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за ендокринологију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2014.

ЈН 87КM/2014 Јавна набавка мале вредности ОСТАЛО (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 214A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача Sysmex или одговарајући
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2014.

21.05.2014.

ЈН 200T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања апликативног програма е- фактуре
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2014.

ЈН 82TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања биротехничке опреме – писаће машине и рачунске машине
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 186T/2014 Јавна набавка Редовно одржавање, прегледa, испитивања сервиса и поправки: инсталације за дојаву пожара, апарата за гашење пожара и хидраната, громобранске инсталације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.06.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.06.2014.
Одлука о додели уговора - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору ,,Антиплам,, д.о.о. - 29.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору ,,Техновинча,, д.о.о. - 29.07.2014.

ЈН 183T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Замена фасадне столарије - Клиника за неурохирургију - накнадни радови
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2014.

20.05.2014.

ЈН 79КM/2014 Јавна набавка мале вредности Течне подлоге за дијагностику туберкулозе за апарат BACTEC MGIT
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 196A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача Advanced instruments – или одговарајући
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.

ЈН 185T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ОП столова и хидрауличних столица, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.05.2014.
Измена конкурсне документације - 29.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.

19.05.2014.

Предходно обавештење - ПРИРОДНИ ГАС

ЈН 199A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал за апарат IMMULITE за одређивање тумор маркера

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2014.

ЈН 177T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система медицинских гасова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2014.

14.05.2014.

ЈН 178T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки гама камере E cam, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 1.07.2014.

ЈН 78КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за гасни анализатор АБЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.06.2014.

ЈН 83TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2014.

ЈН 175A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача ABBOT или одговарајући за потребе Центра за медицинску биохемију, Клинике за гинекологију и акушерство и трансплантацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Tабеле 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 26.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.05.2014.
Измена конкурсне документације - 27.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.02.2015.

13.05.2014.

ЈН 132T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Извођење накнадних радова на Клиници за пулмологију и Клиници за грудну хирургију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 27.06.2014.

12.05.2014.

ЈН 155A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције Prismaflex
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора ADOC D.O.O - 23.06.2014.
Одлука о додели уговора MEDICON D.O.O - 23.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Medicon д.о.о - 7.07.2014.

ЈН 54T/2014 Јавна набавка Општи завршни грађевински радови
КВАЛИФИКАЦИОНИ ПОСТУПАК  – ПРВА ФАЗА
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 29.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.06.2014.

ЈН 184A/2014 Јавна набавка Радиофармак 18FDG (18F- deoksiglukoza) од 4625MBq
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.05.2014.
Измена конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.

ЈН 187K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 1.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 1.07.2014.

9.05.2014.

ЈН 57TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања телекомуникационе опреме- радио станице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 72TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки ендоскопапроизвођача Pentax
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2014.

ЈН 74KM/2014 Јавна набавка мале вредности Печати
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.06.2014.

ЈН 70TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки неонаталних инкубатора и УВ лампи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2014.

ЈН 81КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за апарат PATHFAST
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2014.

8.05.2014.

ЈН 67КM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге Oбсервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.08.2014.

ЈН 174A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал и реагенси произвођача BRAHMS DIALAB или одговарајући
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.07.2014.

ЈН 176A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за гасни анализатор АБЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 15.07.2014.

ЈН 173A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку рендген материјал за добра из партија бр. 2, 20, 21 и 22
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о закљученом уговору Mark Medical д.о.о - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ТИМ Цо. д.о.о - 25.06.2014.

ЈН 180K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођача ROCHE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.

ЈН 172T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки цистоскопа ресектоскопа и лапароскопских стубова, произвођача STORZ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.07.2014.

ЈН 171T/2014 Јавна набавка Водоводни потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. - 23.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору „ELECOM SISTEM“ д.о.о - 23.07.2014.

7.05.2014.

ЈН 168T/2014 Јавна набавка Електро потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.05.2014.
Измена конкурсне документације - 12.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору „ELECOM SISTEM“ д.о.о. - 23.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору „MAK TRADE GROUP“ д.о.о. - 23.07.2014.

ЈН 154К/2014 Јавна набавка Услуга прања веша
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 30.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.07.2014.
Измена конкурсне документације - 14.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.07.2014.
Измена Прилог 3
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 24.07.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.07.2014.
Измена конкурсне документације - 30.07.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.07.2014.
Измена Прилог 3 - 30.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.10.2014.
Измена конкурсне документације - 14.10.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.10.2014.
Измена прилога 3 - 14.10.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 7.11.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.01.2015.
Измена конкурсне документације - 20.01.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.01.2015.
Измена прилога 3 - 20.01.2015.
Појашњење конкурсне документације - 29.01.2015.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.01.2015.
Измена конкурсне документације - 29.01.2015.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2015.
Измена прилога 3 - 29.01.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору - 4.05.2015.

5.05.2014.

ЈН 65КM/2014 Јавна набавка мале вредности Машина за судове,усисивач и пегле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.06.2014.

ЈН 68TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки реверсних осмоза, произвођача Gambro
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.06.2014.

ЈН 182A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 16.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 19.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2014.
Измена конкурсне документације - 22.05.2014.
Измена прилога 3 и 7 - 22.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.05.2014.
Измена конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 28.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 29.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 – 29.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Bimed д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biostent д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biotec International д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Sineks Medical д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 15.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о. - 2.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biostent д.о.о.  - 2.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о, Београд - 6.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о - 6.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о - 6.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору Austro Line д.о.о. - 13.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 1.12.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о. - 26.12.2014.
Обавештење о закљученом уговору Aptus д.о.о. - 11.02.2015.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 11.02.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „BIOSTENT” д.о.о. – 2.04.2015.

30.04.2014.

ЈН 66КM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни микробиолошки материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "ALFATRADE ENTERPRISE"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "YUNYCOM"d.o.o. - 16.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM"d.o.o. - 16.07.2014.

ЈН 69TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања биротехничке опреме- фотокопир апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2014.

ЈН 73AM/2014 Јавна набавка мале вредности Фактор коагулације XIII (fibrogammin) a' 250 IJ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2014.

ЈН 166A/2014 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.05.2014.
Измена конкурсне документације - 13.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.05.2014.
Измена конкурсне документације - 23.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 23.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALENIKA PHARMACIA д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC  д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOP CHEMIE MEDLAB д.о.о. - 13.08.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.08.2014.
Измена конкурсне документације - 29.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.08.2014.

Појашњење конкурсне документације - 2.09.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.09.2014.
Измена конкурсне документације - 2.09.2014.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.09.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.09.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 16.09.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.11.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 13.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOP CHEMIE MEDLAB д.о.о. - 13.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECOLAB HYGIENE д.o.o. - 14.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR д.о.о. - 14.11.2014.

Обавештење о закљученом уговору TERMOMED д.о.о. - 3.02.2015.

28.04.2014.

ЈН 170A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал произвођача SEBIA
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.06.2014.

25.04.2014.

ЈН 169A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2014.

ЈН 55KM/2014 Јавна набавка Ангажовање по основу уговора о делу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Проф. др Бранимир Александрић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Катарина Караџић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Зоран Богдановић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Доц. др Славиша Ђуричић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др сци. мед. Зорка Миловановић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Миодраг Стојиљковић - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору др Ирена Јованић - 6.06.2014.

ЈН 64TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда и постављање планова евакуације и прописаних ознака на путевима евакуације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.05.2014.

ЈН 165А/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 15.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFA TRADE ENTERPRISE д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору  BEOHEM-3 д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM  д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM д.о.о. - 28.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору  ELITECH SR д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору  LIMITZ д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору INSTITUT ZA VIRUSOLOGIJU, VAKCINE I SERUME TORLAK - 31.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 31.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA д.о.о. - 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 20.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору  SUPERLAB д.о.о. - 27.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору ИНСТИТУТ ЗА ВИРУСОЛОГИЈУ, ВАКЦИНЕ И СЕРУМЕ ТОРЛАК - 27.10.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.11.2014.

23.04.2014.

ЈН 151K/2014 Јавна набавка Медицинске опреме и хируршких инструмената за Ургентни центар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.04.2014.
Измена конкурсне документације - 5.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 7.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAROCO MEDICAL EQUIPMENT д.о.о. - 24.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKA PROJEKT д.о.о. - 24.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ACOMA д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ACOMA 2 д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору AB TRADE д.о.о. - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOM д.о.о. - 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIAL GROUP д.о.о. - 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PTP "INEL" д.о.о. - 3.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.07.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.11.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 9.03.2015.
Обавештење о закљученом уговору TRIVAX VV д.о.о. - 9.04.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 27.04.2015.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 25.08.2015. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 23.10.2015.  

22.04.2014.

ЈН 152T/2014 Јавна набавка Замена расхладних агрегата за потребе климатизације ОП блока Ургентног центра- радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2014.
Измена конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 18.06.2014.

ЈН 156A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал у васкуларној хирургији и кардиохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.05.2014.
Измена конкурсне документације - 9.05.2014.
Појашњење конкурсне документације - 15.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.05.2014.
Измена конкурсне документације - 21.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.05.2014.
Измена конкурсне документације - 22.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.05.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.05.2014.
Измена конкурсне документације - 26.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 26.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Аustro Line д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Bimed д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Vicor д.о.о. - 14.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.11.2014.

17.04.2014.

ЈН 163K/2014 Јавна набавка Здравствени обрасци и други штампани материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Издавачко предузеће  ЕПОХА  д.о.о. - 6.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору ГК "ГРАФОКАРТОН" д.о.о. - 6.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору МЕХАНОПРИНТ д.о.о. - 6.08.2014.

ЈН 158T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки ЕКГ монитора, дефибрилатора, ЦТГ, произвођача Nihon Kohden, респиратора произвођача Hamilton, операционих столова произвођача Schmitz, операционих лампи произвођача Mach, и операционих микроскопа произвођача Zeiss
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.