16.04.2014.

ЈН 145T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки микобиолошког анализатора, произвођача Becton Dickinson
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.

ЈН 162A/2014 Јавна набавка Лекови са листе „Д“ (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.04.2014.
Измена конкурсне документације - 30.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ADOC DOO - 10.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору LICENTIS d.o.o. - 10.06.2014.

ЈН 164A/2014 Јавна набавка Систем за инвазивни мониторинг за мониторе различитих типова апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.06.2014.

15.04.2014.

ЈН 140A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача IL и BECKMAN COULTER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.05.2014.

ЈН 150T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања апликативног програма клинички пут лека
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.04.2014.
Измена конкурсне документације - 16.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 16.04.2014.
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 5.06.2014.

14.04.2014.

ЈН 63TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки ласерских камера, произвођача Kodak (Carestream)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.04.2014.
Измена конкурсне документације - 15.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2014.

ЈН 157T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки медицинске опреме, произвођача Conmed-Linvatec
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.05.2014.

ЈН 60КM/2014 Јавна набавка мале вредности Медицински ситан инвентар (ларингоскопски сет, ТА апарати, стетоскопи, реанимациони балони, лабораторијски решои, и друго)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору INEL d.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору СУПЕРЛАБ д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору АРЕНА МЕДИНГ д.o.o. - 17.06.2014.

11.04.2014.

ЈН 58KM/2014 Јавна набавка мале вредности Телефони, телефакс апарати, копир апарати
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.04.2014.
Измена конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ФЕТ д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MALEX-CITI COPY SERVICE d.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TИСАБ д.o.o. - 17.06.2014.

ЈН 93T/2014 Јавна набавка Редовно месечно одржавање сервисирање и поправка лифтова по партијама (објектима)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.04.2014.
Измена конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 28.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 7.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2014.

ЈН 59TM/2014 Јавна набавка мале вредности Набавка добара - технички потрошни материјал за апарате за факоемулзификацију и витректомију произвођача Bausch & Lomb
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2014.

ЈН 141T/2014 Јавна набавка технички потрошни материјал за медицинску опрему, произвођача Nihon Kohden и Hamilton – по партијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 153Т/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ендоскопа и микроскопа, произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.

ЈН 56KM/2014 Јавна набавка мале вредности ОСТАЛО (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 22.05.2014.

ЈН 138T/2014 Јавна набавка Одржавања и поправки ангио сала, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2014.

10.04.2014.

ЈН 125T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и процесно управљање енерганом произвођача Yokogawa
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.04.2014.
Измена конкурсне документације - 30.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.06.2014.

ЈН 144T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки постројења и опрема дизел електричних агрегата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.04.2014.
Измена конкурсне документације - 28.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.04.2014.
Измена конкурсне документације - 30.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2014.

ЈН 54TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки гама камере, произвођача MediSo
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.05.2014.

ЈН 53KM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за ЕМНГ и ЕЕГ апарате
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.05.2014.

ЈН 62KM/2014 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства за рад у патохистологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 22.04.2014.

ЈН 61KM/2014 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства за растварање цитостатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB d.o.o. - 17.06.2014.

ЈН 133A/2014 Јавна набавка Тестови за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Беохем-3 д.о.о. - 9.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Југомонтана фармација и медицинска опрема - 9.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Makler д.о.о. - 9.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Diahem-Gramim д.о.о. - 18.08.2014.

9.04.2014.

ЈН 149A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризми
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Табела 3
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS MEDICAL д.о.о. - 26.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENTд.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 30.06.2014.

ЈН 113А/2014 Јавна набавка Уградни и специфични потрошни материјал у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 30.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 5.05.2014.
Измена конкурсне документације - 5.05.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 5.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 1.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Bimed д.о.о. - 8.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Medalex д.о.о. - 8.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 8.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.Braun Adria RSRB д.о.о. - 8.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Denta BP Pharm д.о.о. - 8.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. - 8.07.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.10.2014.

7.04.2014.

ЈН 135A/2014 Јавна набавка Хируршки шавни материјал-конци
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.04.2014.
Измена конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 9.06.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 10.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору AMG PHARM д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVODEX д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.о.о - 3.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX д.о.о - 3.07.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 15.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVODEX д.о.о - 25.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору DEXON д.о.о. - 12.09.2014.

4.04.2014.

ЈН 148A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А за добра из партија бр. 27, 54, 80, 81, 93 и 100
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 23.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.06.2014.

ЈН 146A/2014 Јавна набавка Хематолошки реагенси – HORIBA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 3.06.2014.

ЈН 124T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки медицинске опреме, произвођача HORIBA ABX и RADIOMETER – по партијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2014.
Измена конкурсне документације - 10.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2014.

3.04.2014.

ЈН 142T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tехнички потрошни материјал за привремени пејсмејкер, произвођача Medtronic
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2014.

1.04.2014.

ЈН 4AM/2014 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за цитогенетику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 8.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.о.о. - 21.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 21.05.2014.

ЈН 50TM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за одржавање рачунара и пратеће рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 143K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал: ECMO сетови за опрему произвођача „SORIN GROUP“ (сетови за екстракорпоралну мембранску оксигенацију)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.

28.03.2014.

ЈН 105K/2014 Јавна набавка Намештај према спецификацији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.04.2014.
Измена конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ТЕММА ТРАДЕ д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору БЛАЖЕКС д.o.o. - 17.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору KTITOR д.o.o. - 23.06.2014.

ЈН 112A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.04.2014.
Измена конкурсне документације - 7.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.06.2014.

ЈН 121T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки плазма стерилизатора, уређаја за деконтаминацију простора и пратеће опреме произвођача, "Johnson & Johnson"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 6.06.2014.

ЈН 134K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошног материјала за неуромониторинг произвођача „INOMED“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена конкурсне документације - 2.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.04.2014.
Одлука о додели уговора - 16.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2014.

ЈН 137T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки ангио сала, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

27.03.2014.

ЈН 31KM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге Обсервера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2014.

ЈН 123T/2014 Јавна набавка Филтери за климатизацију и вентилацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.04.2014.
Измена конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2014.

ЈН 130A/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 3.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL DOO - 3.06.2014.

ЈН 107T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ласерских камера, филм процесора и рендгена, произвођача Agfa
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 17.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.05.2014.

ЈН 120K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2014.

26.03.2014.

ЈН 53T/2014 Јавна набавка Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.06.2014.

ЈН 117K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за ултразвучни, високо селективни, аспирациони апарат „CUSA EXCEL“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 20.06.2014.

ЈН 118A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Медицински потрошни материјал специфичне намене за потребе Клинике за урологију, гинекологију и акушерство, гастроентерологију и хепатологију за добра из партија бр. 5 и 12
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора OLYMPUS D.O.O. - 9.04.2014.
Одлука о додели уговора MAGNA PHARMACIA D.O.O. - 9.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA D.O.O. - 30.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору OLYMPUS D.O.O. - 30.04.2014.

25.03.2014.

ЈН 126K/2014 Јавна набавка Лабораторијске хемикалије за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 128K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Езофагеалне сонде за апарат СardioQ, произвођача „DELTEX MEDICA“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2014.

24.03.2014.

ЈН 39AM/2014 Јавна набавка мале вредности Говорне протезе- недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору OKTAL PHARMA DOO - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUDIO BM DOO - 20.05.2014.

ЈН 41AM/2014 Јавна набавка мале вредности KIT IgG IEF plus (1 step)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2014.
Измена конкурсне документације - 31.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 45KM/2014 Јавна набавка мале вредности Сетови за хипертермичку пумпу произвођача BELMONT
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2014.

ЈН 106T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања софтвера - обрачун зарада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.05.2014.

21.03.2014.

ЈН 42KM/2014 Јавна набавка мале вредности Печати
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2014.

ЈН 127K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Детерџент за машинску стерилизацију ендоскопа произвођача „OLYMPUS“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 22.04.2014.

20.03.2014.

ЈН 43KM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за неурохирургију: хируршке игле и Ђили тестере
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.04.2014.

ЈН 44TM/2014 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2014.

ЈН 49KM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуга оператера за прикупљање и транспорт хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2014.

ЈН 81A/2014 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача EKF за потребе Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 2.06.2014.

ЈН 99T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ултразвучних апарата, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.04.2014.
Измена конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 13.05.2014.

ЈН 109A/2014 Јавна набавка Aнтибактеријски филтери без овлаживача и са овлаживачем
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 2.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.08.2014.

ЈН 110A/2014 Јавна набавка Препарати за ентералну исхрану
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.

ЈН 46TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 47TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања система видео надзора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.03.2014.
Измена конкурсне документације - 24.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 23.05.2014.

ЈН 92K/2014 Jавна набавка Патохистолошке услуге (стандардне)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.04.2014.
Измена конкурсне документације - 22.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 16.07.2014.

19.03.2014.

ЈН 101K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за биро опрему- тонери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 15.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору ID COM d.o.o - 8.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору RIBBON-cms d.o.o. - 8.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Заједничка понуда понуђача "ID COM" d.o.o.  Вилине воде б.б. Београд и  "VHP SISTEM" d.o.o. - 27.08.2014.

ЈН 111K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за моторне системе произвођача AESCULAP

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.04.2014.
Измена конкурсне документације - 8.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.04.2014.
Измена конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.

18.03.2014.

ЈН 65К/2014 Јавна набавка Исхрана пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 3
Појашњење конкурсне документације - 21.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2014.
Измена конкурсне документације - 8.04.2014.
Измена Прилог 3 - 8.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.04.2014.
Измена конкурсне документације - 11.04.2014.
Измена Прилог 3 - 11.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2014.

ЈН 122А/2014 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови за вантелесну оплодњу, за добра из парије 2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2014.