18.03.2014.

ЈН 65К/2014 Јавна набавка Исхрана пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 3
Појашњење конкурсне документације - 21.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 27.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.04.2014.
Измена конкурсне документације - 8.04.2014.
Измена Прилог 3 - 8.04.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.04.2014.
Измена конкурсне документације - 11.04.2014.
Измена Прилог 3 - 11.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 2.07.2014.

ЈН 122А/2014 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови за вантелесну оплодњу, за добра из парије 2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.06.2014.

17.03.2014.

ЈН 58K/2014 Јавна набавка Услуга организовања путовања на конгресе, семинаре, курсеве, студијска путовања и стручне састанке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 19.12.2014.

ЈН 87K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.03.2014.
Измена конкурсне документације - 24.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.08.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору "LABRA" д.о.о. - 20.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору "NOVODEX" д.о.о. - 20.08.2014.

ЈН 89A/2014 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7

Обавештење о измени конкурсне документације - 28.03.2014.
Измена конкурсне документације - 28.03.2014.

Појашњење конкурсне документације - 28.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.04.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 20.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIMED д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA TREU д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору NARCISSUS д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ORTOKON д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 30.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору RECOMED д.о.о. - 30.06.2014.

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права –  8.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору AKOMED д.о.о. - 7.10.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA TREU д.о.о. - 7.10.2014.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA TREU д.о.о. - 21.11.2014.
Обавештење о закљученом уговору ORTOKON д.о.о. - 1.12.2014.

ЈН 100A/2014 Јавна набавка Имунолошки тестови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о. - 9.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Hermes System д.о.о. - 9.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору NeoMedica д.о.о. - 9.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору SCOR д.о.о. - 9.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Beohem-3 д.о.о. - 9.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Беохем-3 д.о.о - 8.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о - 8.08.2014.

14.03.2014.

ЈН 96A/2014 Јавна набавка Затворени системи за узорковање крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Layon д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору NeoMedica д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ProMedia д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 6.06.2014.

ЈН 114A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.08.2014.
Измена конкурсне документације - 23.08.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.08.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о - 24.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о - 24.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC д.о.о - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о - 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED D.O.O. - 13.08.2014.

ЈН 115A/2014 Јавна набавка Лекови за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST d.o.o - 23.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA d.o.o - 23.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ADOC d.o.o - 25.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX д.о.о. - 15.08.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 8.09.2015.

ЈН 38AM/2014 Јавна набавка мале вредности Тестови за дијагностику имунофлуоресцентном методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.03.2014.
Измена конкурсне документације - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 5.05.2014.

10.03.2014.

ЈН 102A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за Task Force
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2014.

ЈН 28TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки неонаталног респиратора, произвођача SLE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2014.
Измена конкурсне документације - 12.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

ЈН 33TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки станица за кисеоник, азот субоксид и техничке пратеће опреме, произвођача "DRÄGER MEDICAL"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

ЈН 79A/2014 Јавна набавка Лекови са позитивне листе, орални облици, спрејеви, масти, супозиторије и вагиторије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2014.
Измена конкурсне документације - 18.03.2014.
Измена прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 18.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ERMA д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM Co д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOM д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору VELEXFARM д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.08.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци FARMALOGIST – 16.01.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци INPHARM Co – 16.01.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци MEDICOM – 16.01.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци PHOENIX PHARMA – 16.01.2015.

7.03.2014.

ЈН 95A/2014 Јавна набавка Хируршки шавни материјал - стаплери
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAR MEDICA д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVODEX д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору INNOVA д.о.о. - 2.06.2014.

ЈН 88A/2014 Јавна набавка Имплантати у ортопедији (протезе кука и колена)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.03.2014.
Измена конкурсне документације - 13.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.03.2014.
Измена конкурсне документације - 25.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.03.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 29.04.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору INNOVA MD GROUP dl.o.o. 1 - 2.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору INNOVA MD GROUP dl.o.o. 2 - 2.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ПРОСПЕРА д.о.о - 6.08.2014.

ЈН 98A/2014 Јавна набавка Радиофармаци за дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.05.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 6.04.2015.

ЈН 32TM/2014 Јавна набавка мале вредности Молерско фарбарски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.04.2014.

ЈН 78A/2014 Јавна набавка ОКСИГЕНАТОРИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 6.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM - 11.07.2014.

ЈН 83K/2014 Јавна набавка Дозиметријска мерења, контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућих зрачења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.03.2014.
Измена конкурсне документације - 27.03.2014.

6.03.2014.

ЈН 68К/2014 Јавна набавка Система механичке стимулације рада срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2014.

ЈН 36АM/2014 Јавна набавка мале вредности HUMAN HEMIN amp. 250 mg/10 ml
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2014.

ЈН 94T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки машине за ЕКК, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2014.

ЈН 2T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки магнетне резонанце, ангио салe, рендген апарата, ултразвучних апарата, дефибрилатора и монитора, произвођача Philips
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2014.
Измена конкурсне документације - 7.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2014.
Измена конкурсне документације - 18.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 97K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Филтери за сепсу - CytoSorb, произвођача „CytoSorbents Europe GmbH“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 3.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2014.

5.03.2014.

ЈН 34AM/2014 Јавна набавка мале вредности TEPROSTINIL 1x2,5mg/20ml
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 35AM/2014 Јавна набавка мале вредности Colomycin
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 27AM/2014 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за HPLC
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору ANALYSIS d.o.o. - 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору DSP Chromatography d.o.o. - 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 6.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 6.05.2014.

ЈН 90A/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за ендоваскуларни третман интракранијалних и спиналних АВ малформација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.03.2014.
Измена конкурсне документације - 20.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS  DOO - 16.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE DOO - 16.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER  DOO - 16.05.2014.

4.03.2014.

ЈН 73K/2014 Јавна набавка Текстилни програм: постељине, униформе и остало
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 28.03.2014.
Измена конкурсне документације - 31.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 31.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.03.2014.
Измена конкурсне документације - 3.04.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.04.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору KVALITEKS д.о.о. - 22.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору TEKIG VELETEKS д.о.о. - 22.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору BETECO д.о.о. - 22.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB д.о.о. - 22.05.2014.

ЈН 20КM/2014 Јавна набавка мале вредности Машина за судове, усисивач и пегле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2014.
Измена конкурсне документације - 12.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору FRIGOTHERM d.o.o. - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору TERMICOM d.o.o. - 5.05.2014.


ЈН 91A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат MULTIPLATE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 4.04.2014.

ЈН 77K/2014 Јавна набавка Стерилни заштитни прекривачи за операционе микроскопе, камере и главу рендгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "GALEN-FOKUS" д.о.о. - 22.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "STIGA" д.о.о. - 22.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.05.2014.

ЈН 86K/2014 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S d.o.o. - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 19.05.2014.

ЈН 25КM/2014 Јавна набавка мале вредности Репрезентација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "AGOS ARTE" д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "NECTAR" д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PRO-KOMERC" д.о.о. - 9.05.2014.

3.03.2014.

ЈН 56T/2014 Јавна набавка Услуге обезбеђења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.03.2014.
Измена конкурсне документације - 10.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 30.04.2014.

ЈН 17TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге прегледа и испитивања опреме под притиском високог нивоа опасности са издавањем ревизионог листа од стране именованог тела
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.03.2014.
Измена конкурсне документације - 6.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2014.
Измена конкурсне документације - 7.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2014.

ЈН 84A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал произвођача DADE Behring за потребе Клинике за инфективне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о закљученом уговору - 29.04.2014.

ЈН 80A/2014 Јавна набавка Радиофармаци за синтиграфска испитивања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 7.05.2014.

ЈН 59A/2014 Јавна набавка Завојни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.03.2014.
Измена конкурсне документације - 12.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.03.2014.
Измена конкурсне документације - 17.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.03.2014.
Измена конкурсне документације - 18.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.03.2014.

Појашњење конкурсне документације - 18.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.03.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору LAVIE FARM д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVA-GROSIS д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM SURGICAL MED. д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 4.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.06.2014.

28.02.2014.

ЈН 85A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку RÖ филмови KODAK
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2015.

27.02.2014.

ЈН 46T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки за 59 топлотних подстаница КЦС, произвођача „DANFOSS”
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2014.
Измена конкурсне документације - 7.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 17.04.2014.

ЈН 29K/2014 Јавна набавка Оловне завесице за ангио сале,заштитно стакло за ангиограф, електронски дозиметри и мобилни заштитни РТГ параван
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 14.05.2014.

ЈН 22КM/2014 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства за рад у патохистологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору TOPCHEMIE MEDLAB d.o.o. - 10.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAXI KOMERC-BG d.o.o. - 10.04.2014.

ЈН 23КM/2014 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства за растварање цитостатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2014.

26.02.2014.

ЈН 18TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања биротехничке опреме- фотокопир апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.03.2014.

ЈН 19TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања штампача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2014.
Измена конкурсне документације - 3.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.03.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.03.2014.

ЈН 48T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки респиратора произвођача BREAS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2014.
Измена конкурсне документације - 7.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.03.2014.
Измена конкурсне документације - 25.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.05.2014.

ЈН 74A/2014 Јавна набавка Микробиолошке подлоге за апарат BACTEC 9240
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.04.2014.

ЈН 82K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за биро опрему- тонери
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.03.2014.

ЈН 75A/2014 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.03.2014.
Измена конкурсне документације - 6.03.2014.
Измена прилога 3 и 7 - 6.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 11.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.03.2014.
Измена конкурсне документације - 11.03.2014.
Измена прилога 3 и 7 - 11.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 12.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.03.2014.
Измена конкурсне документације - 14.03.2014.
Прилози 3 и 7 - 14.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 14.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.03.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 – 12.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 – 12.05.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 3 – 20.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Fresenius Medical Care Srbija д.o.o. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Ino-Pharm д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Vicor д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Biotec International д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Layon д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Prospera д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM Surgical Med д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору BWC д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.Braun Adria RSRB д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Sanomed д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору Labra д.о.о. - 6.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 21.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору Farmalogist д.о.о. - 11.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.Braun Adria RSRB д.о.о. - 22.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Mark Medical д.о.о. - 22.08.2014.
Обавештење о закљученом уговору Stiga д.о.о. - 22.08.2014.

ЈН 69A/2014 Јавна набавка Хемостатски материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Прилог 6
Појашњење конкурсне документације - 6.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору B. Braun Adria RSRB doo - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Dexon doo - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix phrama doo - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Eumed doo - 7.05.2014.

25.02.2014.

ЈН 71K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Прекривачи за грејање пацијената за апарат- Mistral Air, произвођача „The Surgical Compani International“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2014.

ЈН 72K/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за грејање крви и крвне плазме за апарат- Fluido, произвођача „The Surgical Compani International“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о закљученом уговору - 3.04.2014.

ЈН 67A/2014 Јавна набавка Mедицинска пластика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о закљученом уговору Biotec International д.о.о. - 26.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору PharmaSwiss д.о.о. - 26.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о. - 26.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM Surgical Med д.о.о. - 26.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM Surgical Med д.о.о. - 11.08.2014.

24.02.2014.

ЈН 66A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT-ALERT 3D
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.04.2014.

ЈН 61A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Mедицински потрошни материјал опште намене за добра из партија бр. 22, 23 и 24
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.03.2014.

21.02.2014.

ЈН 27T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ПЕТ система, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2014.
Измена конкурсне документације - 7.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 4.04.2014.

ЈН 39T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки гама камере E-CAM, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2014.
Измена конкурсне документације - 7.03.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.03.2014.
Измена конкурсне документације - 14.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.03.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.03.2014.

ЈН 47T/2014 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за респираторе, произвођача Breas
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.02.2014.
Измена конкурсне документације - 26.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.03.2014.
Измена конкурсне документације - 7.03.2014.
Појашњење конкурсне документације - 26.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

ЈН 55A/2014 Јавна набавка Хируршки клипсеви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE DOO - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOMEDICA MP DOO - 23.05.2014.

14.02.2014.

ЈН 36T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ултразвучних апарата, произвођача Toshiba
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 28.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 14.03.2014.

ЈН 16AM/2014 Јавна набавка мале вредности Prograf (Tacrolimus) лекови за трансплантацију органа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „INPHARM Co” д.о.о. – 23.01.2015.

ЈН 63A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање активног времена коагулације за апарате MEDTRONIC ACT II и ACT PLUS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 6.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2014.