5.11.2013.

ЈН 206T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки медицинске опреме произвођача Covidien
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

ЈН 215T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки система за интраоперативни неурофизиолошки мониторинг, произвођача Inomed Medizintechnik GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

1.11.2013.

ЈН 220A/2013 Јавна набавка Систем за инвазивни мониторинг за монитор Infiniti omega ili Delta XL Drage
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2014.

ЈН 63ТМ/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки пипета, pH-метара и спектрофотометара, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.11.2013.

ЈН 177K/2013 Јавна набавка Сета германијумских фантома за калибрацију ПЕТ-ЦТ машине
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2014.

28.10.2013.

ЈН 209A/2013 Јавна набавка Цитостатици са А и Б листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 4.11.2013.
Појашњење конкурсне документације - 7.11.2013.
Појашњење конкурсне документације - 7.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.11.2013.
Измена конкурсне документације - 22.11.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 3.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA DOO - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ERMA DOO - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS DOO - 10.01.2013.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 3.02.2014.

ЈН 198K/2013 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за HPLC
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 20.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 20.12.2013.

ЈН 57КM/2013 Јавна набавка мале вредности КИТ:IgG IEF PLUS (1 Step)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.

25.10.2013.

ЈН 64AM/2013 Јавна набавка мале вредности ADEFOVIR DIPIVOKSIL (HEPSERA) 30x100mg
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.11.2013.

ЈН 217A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и тестови произвођача IRIS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.11.2013.

24.10.2013.

ЈН 157T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ЕКГ апарата, монитора и холтера притиска и ЕКГ- а произвођача Spacelabs Healthcare, ултразвучних апарата произвођача Zonare Medical Systems, апарата за импедансну кардиографију (ICG) произвођача Medis Medizinische Messtechnik GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.10.2013.
Измена конкурсне документације - 25.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.10.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.10.2013.
Измена конкурсне документације - 28.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.12.2013.

22.10.2013.

ЈН 61КM/2013 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски материјал за цитогенетску лабораторију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.

ЈН 207K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за интраоперативни неуромониторинг, произвођача „Inomed“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.11.2013.

16.10.2013.

ЈН 56TM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки рендген апарата, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 15.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2013.

ЈН 204A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Катетери за радиофреквентну аблацију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2013.

14.10.2013.

ЈН 192T/2013 Јавна набавка добара – делова, склопова, техничког потрошног материјала за системе медицинских гасова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2013.

ЈН 52КM/2013 Јавна набавка мале вредности Реанимациони балон
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 3.12.2013.

10.10.2013.

ЈН 188Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки магнетних резонанци, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.10.2013.
Измена конкурсне документације - 11.10.2013.
Одлука о додели уговора - 12.11.2013.

ЈН 164T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ласера произвођача Мартин
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 8.11.2013.

9.10.2013.

ЈН 190K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 20.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.04.2014.

ЈН 199A/2013 Јавна набавка Лекови са листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.10.2013.
Измена конкурсне документације - 30.10.2013.
Табеле из прилога 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 1.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке исправка – 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ADOC DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ERMA DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору VELEXFARM DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору INO-PHARM DOO - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN DOO - 5.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „FARMALOGIST“ д.о.о. – 23.01.2015.

7.10.2013.

ЈН 197A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача BECKMAN COULTER-OLYMPUS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 1.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2013.