17.06.2013.

ЈН 58А/2013 Јавна набавка хируршкoг шавног материјала - мрежица
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS Д.О.О. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору DEXON  Д.О.О. - 10.10.2013.

ЈН 12К/2013 Јавна набавка Услуге: Испитивање и мерење услова радне околине неопходних за израду Акта о процени ризика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 4.07.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 11.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - Група понуђача - Институт за медицину рада Србије, "др Драгомир Карајовић"- 6.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - MD Projekt Institut d.o.o.
Одлука о измени уговора о јавној набавци Karajovic – 6.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци MD institut – 6.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 31.12.2014.

ЈН 31К/2013 Јавна набавка радиофармака за  дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуде - 18.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору ИНН ВИНЧА Спољнотрговински промет - 27.08.2013.

ЈН 40К/2013 Јавна набавка радиофармака 18fdg (18f-deoksiglukoza) од 4650mbq
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 18.06.2013.
Измена конкурсне документације - 20.06.2013.
Измена конкурсне документације - 20.06.2013./2
Измена конкурсне документације - 21.06.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 4.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.08.2013.

ЈН 49К/2013 Јавна набавка реагенаса за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 18.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору ИНН ВИНЧА Спољнотрговински промет - 27.08.2013.

ЈН 50К/2013 Јавна набавка радиофармака  за синтиграфска испитивања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуде - 18.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 20.06.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 20.08.2013.

14.06.2013.

ЈН 46А/2013 Јавна набавка уградног и специфичног потрошног материјала у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени комкурсне документације - 28.06.2013.
Измена позива за подношење понуда - 28.06.2013.
Измена конкурсне документације - 28.06.2013.
Обавештење о измени комкурсне документације - 12.07.2013.
Измена конкурсне документације - 12.07.2013.
Додатно појашњење - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору ГОСПЕР Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору БИМЕД Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору АКОМЕД Д.О.О. - 4.09.2013.

ЈН 47А/2013 Јавна набавка oстеосинтетског материјала за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.07.2013.
Измена конкурсне документације - 8.07.2013.

Додатно појашњење - 19.07.2013.
Додатно појашњење - 22.07.2013
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA Д.О.О - 30.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору BIMED Д.О.О. - 30.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору  PROSPERA Д.О.О. - 30.09.2013.

Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia d.o.o. 1 - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia d.o.o. 2 - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Medica Treu d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Bimed d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE d.o.o. 1 - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE d.o.o. 2 - 10.10.2013
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Prospera d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ДИЈАГФАРМ Д.О.О. - 6.12.2013.

ЈН 59А/2013 Јавна набавка специфичнoг потрошног материјала у кардиохирургији и васкуларној хирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка - 3.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Austo-line - 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Bimed d.o.o. - 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору VICOR Д.О.О - 21.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA Д.О.О - 21.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.12.2013.

13.06.2013.

ЈН 39А/2013 Јавна набавка затворенoг система за узорковање крви
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA - 30.08.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 158A – 14.10.2013.

ЈН 45А/2013 Јавна набавка медицинскe пластикe
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Обавештење о измени комкурсне документације - 12.07.2013.
Измена конкурсне документације - 12.07.2013.
Додатно објашњење - 13.07.2013.
Обавештење о обустави поступка - 3.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 10.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Medi ray d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Peyton medical d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Bitec international d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix pharma d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Pharmaswiss d.o.o. - 19.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Pmm surgical med d.o.o. - 23.09.2013.

4.06.2013.

ЈН 30А/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда због заштите искључивих права повезаних са техничким разлозима.
Сетови за липоферезу методом Dali
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Измена конкурсне документације - 6.06.2013.
Oдлука о додели уговора - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2013.

3.06.2013.

ЈН 32А/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда због заштите искључивих права повезаних са техничким разлозима.
Потрошни материјал за ротациони тромболастер „Ротем“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Измена конкурсне документације - 6.06.2013.
Oдлука о додели уговора - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2013.

ЈН 34A/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда због заштите искључивих права повезаних са техничким разлозима.
Tестови и потрошни материјал за одређивање тумор маркера за апарат Immulite
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка

Измена конкурсне документације - 6.06.2013.
Oдлука о додели уговора - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2013.

31.05.2013.

ЈН 6АМ/2013 Јавна набавка Адефовир Дипривоксил (Хепсера) тбл. 30x100мг
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Oбавештење о обустави поступка јавне набавке - 24.06.2013.

ЈН 42А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 3.07.2013.
Фармалогист
Медика-пројект
MERCURUS Co eksport-import
Pan-star
PMM Surgical Med
Термомед
Top chemie Medlab d.o.o
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2013.
Медика-пројект

ЈН 38А/2013 Јавна набавка рентген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 12.06.2013./2
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2013.
Beolaser d.o.o.
Ivex d.o.o.
Mark Medical d.o.o.
Medicom d.o.o.
Pharmaswiss d.o.o.
Sanomed.o.o.
Ecotrade d.o.o.
Tim co d.o.o.

Обавештење о обустави поступка - 27.09.2013.

ЈН 37А/2013 Јавна набавка потрошног материјала за извођење хируршких интервенција у офталмологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 3.07.2013.
Измена конкурсне документације - 5.07.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда - 8.07.2013.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда - 8.07.2013.
Додатно објашњење - 10.07.2013.
Додатно објашњење - 13.07.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 20.08.2013.
Обавештење о обустави поступка - 2.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору STIGA Д.О.О. - 10.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS Д.О.О. - 10.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Oktal pharma d.o.o. - 16.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 – 17.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 – 17.09.2013.
Oбавештење о закљученом уговору OFTAL C D.O.O. 149A - 22.10.2013.

30.05.2013.

ЈН 41А/2013 Јавна набавка лекови са листе Д (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2013.
Farmalogist d.o.o.
Ino-pharm d.o.o.
Medikunion d.o.o.
Makler d.o.o

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2013.

ЈН 43А/2013 Јавна набавка цитостатика са А и Б листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.
Erma d.o.o
Farmalogist d.o.o.
Farmalogist d.o.o.
Farmalogist d.o.o.
Farmaswiss d.o.d
Phoenix pharma d.o.o
Unichem d.o.o.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA Д.О.О. - 11.10.2013.

27.05.2013.

26T/2013 Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки уређаја за третман инфективног отпада типа "Sintion" и дробилице типа "SchredTion" произвођача CMB 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме
Oбавештење
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 9.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 1.08.2013.

24.05.2013.

JN 28A/2013 Javna nabavka lekova sa liste lekova-ampulirani lekovi osim antibiotika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.
Adoc d.o.o
Medikunion d.o.o
Farmalogist d.o.o
Inpharm d.o.o
Medicom d.o.o
Erma d.o.o
Phoenix pharma d.o.o
Velexfarm d.o.o
B.BRAUN  d.o.o - 6.08.2013.
Farmacija korp. inter. d.o.o. - 7.08.2013.
Inopharm d.o.o - 15.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору PEYTON MEDICAL d.o.o
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци ЕРМА Д.О.О. – 19.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци ФАРМАЛОГИСТ Д.О.О. – 19.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци MEDICOM Д.О.О. – 19.11.2013.

ЈН 25А/2013 Јавна набавка лекова са листе лекова-деривати крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2013.
BEOHEM - 3  D.O.O.
PHARMASWISS D.O.O
МАКЛЕР  Д.O.O., BEOHEM - 3  D.O.O., UNIFARM MEDICOM D.O.O.
МАКЛЕР  Д.O.O.

22.05.2013.

ЈН 2K/2013 Јавна набавка услугa: Дозиметријска мерења, контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућих зрачења
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Измена позива за подношење понуде - 18.06.2013.
Измена конкурсне документације - 18.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 9.08.2013.

21.05.2013.

ЈН 11А/2013 Јавна набавка система за инвазивни мониторинг (Flasing sistem)
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена конкурсне документације - 12.06.2013
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

27T/2013 Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки парних аутоклава, произвођача Systec
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

Oбавештење
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације - 31.05.2013.
Одлука о додели уговорa - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2013.

17.05.2013.

23T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки скенера произвођача GE Medical Systems SCS
50421200 - Услуге поправке и одржавања радиолошке опреме
Обавештење

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора о јавној набавци - 16.07.2013.

18T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки стерилизатора типа Sterrad NX и уређаја за деконтаминацију простора типа Glossair произвођача Johnson & Johnson
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме
Обавештење
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - 10.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 1.08.2013.

ЈН 20А/2013 Јавна набавка лекова са листе лекова - антибиотске ампуле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Додатно појашњење - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2013.
Адок д.о.о.
Фармалогист д.о.о.
Ерма д.о.о.
Медиком д.о.о.
Phoenix pharma d.o.o.,
Pharmaswiss d.o.o. - 13.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору VELEXFARM Д.О.О. - 21.11.2013.

15.05.2013.

JН 8А/2013 Јавна набавка лекова са позитивне листе - нискомолекуларни хепарини
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Додатно појашњење - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2013.
ERMA d.o.o
Фармалогист д.о.о
PHOENIX PHARMA D.O.O

ЈН 17А/2013 Јавна набавка потрошног материјала за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење пријава - 6.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 6.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2013.
Austroline d.o.o.
Bimed d.o.o.
Biostent d.o.o.
Gosper d.o.o.
Sanomed d.o.o.
Aptus d.o.o.
Neomedica d.o.o. - 14.08.2013.
Обавештење о обустави поступка - 1.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eco trade  d.o.o. - 17.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Aptus d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE Д.О.О. - 28.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 17.04.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 17.04.2014.

9.05.2013.

ЈН 4А/2013 Јавна набавка хемостатског материјала
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oбавештење о делимичном усвајању и делимичном одбијању захтева за заштиту права понуђача - 18.06.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 20.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 23.08.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.08.2013.
Измена конкурсне документације - 30.08.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 3.09.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.10.2013.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Alura med doo - 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eumed doo - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eumed doo - 29.11.2013.

ЈН 9-А/2013 Јавна набавка лекова за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2013.
Phoenix pharma d.o.o
Adoc d.o.o
Pharmaswiss d.o.d
Одлука о измени уговора о јавној набавци „PHOENIX PHARMA“ д.о.о. – 23.01.2015.

JН 10А/2013 Јавна набавка потрошог материјала у кардиохирургији – оксигенатори и стабилизатор срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Захтев за заштиту права - 12.06.2013.
Oбавештење о усвајању захтева за заштиту права понуђача - 18.06.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда - 5.07.2013.
Измена позива за подношење понуде - 5.07.2013.
Измена конкурсне документације - 5.07.2013.

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 9.07.2013.
Обавештење о повлачењу захтев за заштиту права - 12.07.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 12.07.2013.

Конкурсна документација - 16.07.2013.
Позив за подношење понуде - 16.07.2013.

Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - БИМЕД Д.О.О. 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM Д.О.О. - 27.08.2013.


ЈН 13-Т/2013 Јавна набавка Одржавање рачунара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 31.05.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2013.

ЈН 15 Т/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда члан 36 тачка 3
Јавна набавка услуге одржавања и поправки операционих столова и медицинских столица, различитих произвођача
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о обустави поступка - 31.05.2013.

30.04.2013.

ЈН 3А/2013 Јавна набавка хируршког шавног материјала – стаплера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

ЈН 5А/2013 Jавна набавка тестова за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору ALURA MED - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору ЈУГОМОНТАНА фармација и медицинска опрема Д.О.О. - 28.08.2013.


ЈН 6А/2013 Јавна набавка хируршких клипсева

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.07.2013.


ЈН 7А/2013 Јавна набавка препарата за ентералну исхрану

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору PEYTON MEDICAL Д.О.О. - 27.08.2013.