24.05.2013.

JN 28A/2013 Javna nabavka lekova sa liste lekova-ampulirani lekovi osim antibiotika
Konkursna dokumentacija
Poziv za podnošenje ponude
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.
Adoc d.o.o
Medikunion d.o.o
Farmalogist d.o.o
Inpharm d.o.o
Medicom d.o.o
Erma d.o.o
Phoenix pharma d.o.o
Velexfarm d.o.o
B.BRAUN  d.o.o - 6.08.2013.
Farmacija korp. inter. d.o.o. - 7.08.2013.
Inopharm d.o.o - 15.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору PEYTON MEDICAL d.o.o
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци ЕРМА Д.О.О. – 19.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци ФАРМАЛОГИСТ Д.О.О. – 19.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци MEDICOM Д.О.О. – 19.11.2013.

ЈН 25А/2013 Јавна набавка лекова са листе лекова-деривати крви
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2013.
BEOHEM - 3  D.O.O.
PHARMASWISS D.O.O
МАКЛЕР  Д.O.O., BEOHEM - 3  D.O.O., UNIFARM MEDICOM D.O.O.
МАКЛЕР  Д.O.O.

22.05.2013.

ЈН 2K/2013 Јавна набавка услугa: Дозиметријска мерења, контрола радне средине, лична дозиметријска контрола у зони јонизујућих зрачења
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Измена позива за подношење понуде - 18.06.2013.
Измена конкурсне документације - 18.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 9.08.2013.

21.05.2013.

ЈН 11А/2013 Јавна набавка система за инвазивни мониторинг (Flasing sistem)
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена конкурсне документације - 12.06.2013
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

27T/2013 Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки парних аутоклава, произвођача Systec
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме

Oбавештење
Конкурсна документација
Измена конкурсне документације - 31.05.2013.
Одлука о додели уговорa - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.07.2013.

17.05.2013.

23T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки скенера произвођача GE Medical Systems SCS
50421200 - Услуге поправке и одржавања радиолошке опреме
Обавештење

Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Одлука о измени уговора о јавној набавци - 16.07.2013.

18T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки стерилизатора типа Sterrad NX и уређаја за деконтаминацију простора типа Glossair произвођача Johnson & Johnson
50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме
Обавештење
Конкурсна документација

Одлука о додели уговора - 10.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 1.08.2013.

ЈН 20А/2013 Јавна набавка лекова са листе лекова - антибиотске ампуле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Додатно појашњење - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2013.
Адок д.о.о.
Фармалогист д.о.о.
Ерма д.о.о.
Медиком д.о.о.
Phoenix pharma d.o.o.,
Pharmaswiss d.o.o. - 13.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору VELEXFARM Д.О.О. - 21.11.2013.

15.05.2013.

JН 8А/2013 Јавна набавка лекова са позитивне листе - нискомолекуларни хепарини
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Додатно појашњење - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 22.07.2013.
ERMA d.o.o
Фармалогист д.о.о
PHOENIX PHARMA D.O.O

ЈН 17А/2013 Јавна набавка потрошног материјала за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење пријава - 6.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 6.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2013.
Austroline d.o.o.
Bimed d.o.o.
Biostent d.o.o.
Gosper d.o.o.
Sanomed d.o.o.
Aptus d.o.o.
Neomedica d.o.o. - 14.08.2013.
Обавештење о обустави поступка - 1.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eco trade  d.o.o. - 17.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Aptus d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE Д.О.О. - 28.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 17.04.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 17.04.2014.

9.05.2013.

ЈН 4А/2013 Јавна набавка хемостатског материјала
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oбавештење о делимичном усвајању и делимичном одбијању захтева за заштиту права понуђача - 18.06.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 20.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 23.08.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.08.2013.
Измена конкурсне документације - 30.08.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 3.09.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.10.2013.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Alura med doo - 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eumed doo - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eumed doo - 29.11.2013.

ЈН 9-А/2013 Јавна набавка лекова за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2013.
Phoenix pharma d.o.o
Adoc d.o.o
Pharmaswiss d.o.d
Одлука о измени уговора о јавној набавци „PHOENIX PHARMA“ д.о.о. – 23.01.2015.

JН 10А/2013 Јавна набавка потрошог материјала у кардиохирургији – оксигенатори и стабилизатор срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Захтев за заштиту права - 12.06.2013.
Oбавештење о усвајању захтева за заштиту права понуђача - 18.06.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда - 5.07.2013.
Измена позива за подношење понуде - 5.07.2013.
Измена конкурсне документације - 5.07.2013.

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 9.07.2013.
Обавештење о повлачењу захтев за заштиту права - 12.07.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 12.07.2013.

Конкурсна документација - 16.07.2013.
Позив за подношење понуде - 16.07.2013.

Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - БИМЕД Д.О.О. 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM Д.О.О. - 27.08.2013.


ЈН 13-Т/2013 Јавна набавка Одржавање рачунара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 31.05.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2013.

ЈН 15 Т/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда члан 36 тачка 3
Јавна набавка услуге одржавања и поправки операционих столова и медицинских столица, различитих произвођача
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о обустави поступка - 31.05.2013.

30.04.2013.

ЈН 3А/2013 Јавна набавка хируршког шавног материјала – стаплера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

ЈН 5А/2013 Jавна набавка тестова за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору ALURA MED - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору ЈУГОМОНТАНА фармација и медицинска опрема Д.О.О. - 28.08.2013.


ЈН 6А/2013 Јавна набавка хируршких клипсева

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.07.2013.


ЈН 7А/2013 Јавна набавка препарата за ентералну исхрану

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору PEYTON MEDICAL Д.О.О. - 27.08.2013.