13.02.2014.

ЈН 7TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања телекомуникационе технологије - болничка сигнализација, системи за позив пацијената, сестрински позив интерфонски системи
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.03.2014.

ЈН 8TM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге текућег одржавања система видео надзора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.02.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.03.2014.

ЈН 57A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси произвођача BIOMERIEUX
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 8.07.2014.

ЈН 52A/2014 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору CONING PPI DOO - 14.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC DOO - 14.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIGUM DOO - 14.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS DOO - 14.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 14.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору SZR TODOROVIĆ - 19.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA DOO - 20.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA DOO - 1.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC DOO - 1.07.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 1.07.2014.

ЈН 14AM/2014 Јавна набавка мале вредности Протезе за средње уво
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUDIO BM DOO - 31.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору CI STUDIO PULSAR DOO - 31.03.2014.

ЈН 44A/2014 Јавна набавка Рендген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Alpha Imaging д.о.о. - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Беоласер д.о.о. - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору EcoTrade BG д.о.о. - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Ivex д.о.о. - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Друштво за спољну и унутрашњу трговину Medicom д.о.о. - 5.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору Sanomed д.о.о. - 5.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.05.2014.

12.02.2014.

ЈН 11TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда ватроотпорних преграда и ватроотпорно заптивање продора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2014.

ЈН 49A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 28.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.03.2015.

ЈН 34A/2014 Јавна набавка Кохлеарни импланти
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације - 25.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.02.2014.
Измена конкурсне документације - 28.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 9.05.2014.


ЈН 50A/2014 Јавна набавка Реагенаса за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2014.
Измена конкурсне документације - 3.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 5.05.2014.

11.02.2014.

ЈН 51A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови FUJI
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 28.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 14.03.2014.

ЈН 12КM/2014 Јавна набавка мале вредности ЕКГ ЕЛЕКТРОДЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.03.2014.

10.02.2014.

ЈН 41A/2014 Јавна набавка Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ADOC DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM CO DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOM DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMASWISS DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA DOO - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ERMA DOO - 8.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 8.04.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „ADOC” д.о.о. – 16.01.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „MEDICOM” д.о.о. – 16.01.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „PHOENIX PHARMA” д.о.о. – 16.01.2015.
Одлука о измени уговора о јавној набавци  PHARMASWISS” д.о.о. – 23.01.2015.

ЈН 31A/2014 Јавна набавка Тестови за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 4.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 12.05.2014.

7.02.2014.

ЈН 45A/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора MEDICOM D.O.O - 3.03.2014.
Одлука о додели уговора B BRAUN D.O.O. - 3.03.2014.
Одлука о додели уговора ERMA D.O.O. - 3.03.2014.
Одлука о додели уговора INPHARM D.O.O. - 3.03.2014.
Одлука о додели уговора ADOC D.O.O. - 3.03.2014.
Одлука о додели уговора PHOENIX PHARMA D.O.O. - 3.03.2014.
Одлука о додели уговора FARMALOGIST D.O.O. - 3.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ADOC  D.O.O. - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN  D.O.O. - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ERMA  D.O.O. - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST  D.O.O. - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору INPHARM D.O.O. - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOM  D.O.O. - 19.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA D.O.O. - 19.03.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.03.2014.

6.02.2014.

ЈН 30T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма робно пословања апотеке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.02.2014.
Измена конкурсне документације - 21.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 27.03.2014.

ЈН 15TM/2014 Јавна набавка мале вредности Израда оловних врата и преграда обложених оловним лимом и облагање постојећих преграда и врата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2014.

3.02.2014.

ЈН 7T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки апарата за разбијање камена у бубрегу, произвођача Dornier
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

ЈН 25T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки вага
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.02.2014.
Измена конкурсне документације - 25.02.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.03.2014.
Измена конкурсне документације - 6.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 6.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

ЈН 28А/2014 Јавна набавка Лекови са листе „Д“ (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 28.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.03.2014.
Измена конкурсне документације - 3.03.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.03.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 22.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM  д.о.о. - 22.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION д.о.о. - 22.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNICHEM д.о.о. - 22.04.2014.
Obaveštenje o zaključenom ugovoru МЕДИКУНИОН д.о.о. - 2.06.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 2.06.2014.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM  д.о.о. - 8.07.2014.

31.01.2014.

ЈН 3T/2014 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки стерилизатора и пратеће опреме произвођача GETINGE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 26.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2014.

30.01.2014.

ЈН 22A/2014 Јавна набавка THYMOGLOBULIN (ANTI T-LIMPHOCITNI imunoglobulin za humanu upotrebu, zeciji)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава  - 24.02.2014.
Измена конкурсне документације - 24.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.04.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „FARMALOGIST“ д.о.о. – 23.01.2015.

ЈН 13T/2014 Јавна набавка Аутоматика и пнеуматика у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 14T/2014 Јавна набавка Пумпе и електромотори у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 15T/2014 Јавна набавка Болничка немедицинска опрема
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 23T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.02.2014.
Измена конкурсне документације - 19.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

28.01.2014.

Предходно обавештење
Вештачки делови срца: Систем за дугорочну механичку потпору леве срчане коморе за потребе Клинике за кардиохирургију Клиничког центра Србије
Meдицински потрошни материјал за системе за механичку потпору циркулације за потребе Клинике за кардиохирургију Клиничког центра Србије

ЈН 8T/2014 Јавна набавка Расхладни агрегати и уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 9T/2014 Јавна набавка Клима ормани и комерцијални клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2014.
Измена конкурсне документације - 14.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2014.
Измена конкурсне документације - 20.02.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.02.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 20.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2014.

ЈН 9AM/2014 Јавна набавка мале вредности TOBRAMICIN
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2014.

ЈН 10T/2014 Јавна набавка Уређаји за дубинско замрзавање до -80 Ц
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2014.
Измена конкурсне документације - 7.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 11T/2014 Јавна набавка Инсталације климатизације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 12T/2014 Јавна набавка Вентилациона опрема, развод флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 18K/2014 Јавна набавка Услуга лабораторијских анализа-имунохистохемијске, IN SITU хибридизационе, флуоросцентне IN SITU хибридизационе и цитогенетске анализе у патохистологији и цитологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.02.2014.
Измена конкурсне документације - 19.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 19.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

16.01.2014.

ЈН 5A/2014 Јавна набавка ATG- анти-хумани Т лимфоцитни имуноглобулин кунића, концентрат за инфузију 1 по 5мл. (20мг/мл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2014.

ЈН 283T/2013 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ангио сала, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.02.2014.
Измена конкурсне документације - 10.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.02.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.02.2014.

ЈН 2КM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге копненог саобраћаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.01.2014.
Измена конкурсне документације - 22.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.01.2014.

Предходно обавештење
РАДИОФАРМАK: 18FDG (18F-DEOKSIGLUKOZA)  од  4625 MBq

13.01.2014.

ЈН 300A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију за ГАК, Ургентни центар, Урологију и Дигестивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. – Београд - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 1.04.2014.

ЈН 304K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2014.
Измена конкурсне документације - 23.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED d.o.o. - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE d.o.o. - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 17.03.2014.

10.01.2014.

ЈН 292K/2013 Јавна набавка потрошног материјала за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER  д.о.о. - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору DND COMMERCE  д.о.о. - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA  д.о.о. - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL  д.о.о. - 23.04.2014.

ЈН 100КM/2013 Јавна набавка мале вредности ХТЗ опрема
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.01.2014.
Измена конкурсне документације - 16.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору DD&M d.o.o. - 28.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ZIRSS d.o.o. - 28.02.2014.

Предходно обавештење - Мазут за потребе котларница
Предходно обавештење - Електрична енергија за потребе објеката Клиничког центра Србије

8.01.2014.

ЈН 301A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија – 10% formalin puferovan pH7 a' 10 litara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 7.03.2014.

ЈН 302T/2013 Јавна набавка Услуге превентивног и корективног одржавања когенерационог постројења произвођача ''G.E. JENBACHER'' у централној котларници КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.01.2014.
Измена конкурсне документације - 20.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2014.

ЈН 307A/2013 Јавна набавка Реагенси произвођача BIOMERIEUX
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2014.