30.01.2014.

ЈН 22A/2014 Јавна набавка THYMOGLOBULIN (ANTI T-LIMPHOCITNI imunoglobulin za humanu upotrebu, zeciji)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава  - 24.02.2014.
Измена конкурсне документације - 24.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.04.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци „FARMALOGIST“ д.о.о. – 23.01.2015.

ЈН 13T/2014 Јавна набавка Аутоматика и пнеуматика у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 14T/2014 Јавна набавка Пумпе и електромотори у ТТ инсталацијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 15T/2014 Јавна набавка Болничка немедицинска опрема
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 23T/2014 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.02.2014.
Измена конкурсне документације - 19.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

28.01.2014.

Предходно обавештење
Вештачки делови срца: Систем за дугорочну механичку потпору леве срчане коморе за потребе Клинике за кардиохирургију Клиничког центра Србије
Meдицински потрошни материјал за системе за механичку потпору циркулације за потребе Клинике за кардиохирургију Клиничког центра Србије

ЈН 8T/2014 Јавна набавка Расхладни агрегати и уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 9T/2014 Јавна набавка Клима ормани и комерцијални клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 3.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.02.2014.
Измена конкурсне документације - 14.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 14.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.02.2014.
Измена конкурсне документације - 20.02.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.02.2014.
Појашњење конкурсне документације 2 - 20.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 25.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 10.04.2014.

ЈН 9AM/2014 Јавна набавка мале вредности TOBRAMICIN
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2014.

ЈН 10T/2014 Јавна набавка Уређаји за дубинско замрзавање до -80 Ц
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.02.2014.
Измена конкурсне документације - 7.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 11T/2014 Јавна набавка Инсталације климатизације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 12T/2014 Јавна набавка Вентилациона опрема, развод флуида и машинска обрада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.03.2014.

ЈН 18K/2014 Јавна набавка Услуга лабораторијских анализа-имунохистохемијске, IN SITU хибридизационе, флуоросцентне IN SITU хибридизационе и цитогенетске анализе у патохистологији и цитологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.02.2014.
Измена конкурсне документације - 19.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 19.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.04.2014.

16.01.2014.

ЈН 5A/2014 Јавна набавка ATG- анти-хумани Т лимфоцитни имуноглобулин кунића, концентрат за инфузију 1 по 5мл. (20мг/мл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 31.03.2014.

ЈН 283T/2013 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки ангио сала, произвођача SIEMENS
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 31.01.2014.
Измена конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 31.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 6.02.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.02.2014.
Измена конкурсне документације - 10.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.02.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.02.2014.

ЈН 2КM/2014 Јавна набавка мале вредности Услуге копненог саобраћаја
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.01.2014.
Измена конкурсне документације - 22.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.01.2014.

Предходно обавештење
РАДИОФАРМАK: 18FDG (18F-DEOKSIGLUKOZA)  од  4625 MBq

13.01.2014.

ЈН 300A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију за ГАК, Ургентни центар, Урологију и Дигестивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору Gosper д.о.о. – Београд - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Medi Ray д.о.о. - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Neomedica д.о.о. - 1.04.2014.

ЈН 304K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе лабораторија Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 23.01.2014.
Измена конкурсне документације - 23.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFAMED d.o.o. - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE d.o.o. - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 17.03.2014.

10.01.2014.

ЈН 292K/2013 Јавна набавка потрошног материјала за стерилизацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 4.02.2014.
Појашњење конкурсне документације - 5.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER  д.о.о. - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору DND COMMERCE  д.о.о. - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA  д.о.о. - 14.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору ENGEL  д.о.о. - 23.04.2014.

ЈН 100КM/2013 Јавна набавка мале вредности ХТЗ опрема
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.01.2014.
Измена конкурсне документације - 16.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 21.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору DD&M d.o.o. - 28.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ZIRSS d.o.o. - 28.02.2014.

Предходно обавештење - Мазут за потребе котларница
Предходно обавештење - Електрична енергија за потребе објеката Клиничког центра Србије

8.01.2014.

ЈН 301A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија – 10% formalin puferovan pH7 a' 10 litara
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 7.03.2014.

ЈН 302T/2013 Јавна набавка Услуге превентивног и корективног одржавања когенерационог постројења произвођача ''G.E. JENBACHER'' у централној котларници КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.01.2014.
Измена конкурсне документације - 20.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2014.

ЈН 307A/2013 Јавна набавка Реагенси произвођача BIOMERIEUX
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2014.

3.01.2014

ЈН 294K/2013 Јавна набавка Средства за одржавање антистатик подова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.01.2014.
Измена конкурсне документације - 13.01.2014.

ЈН 308A/2013 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал произвођача SIEMENS ex DADE BEHRING и DPC

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.03.2014.

ЈН 309A/2013 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача ABBOT за потребе Центра за медицинску биохемију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 3.03.2014.

ЈН 310A/2013 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача ROCHE за потребе Центра за медицинску биохемију

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2014.

ЈН 312A/2013 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача IL BECKMAN COULTER-OLYMPUS

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.01.2014.
Измена конкурсне документације - 27.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 18.03.2014.

1.01.2014.

Предходно обавештење - Лекови са позитивне листе - ампуле и антибиотици који нису на сету А
Предходно обавештење - Хируршки шавни материјал  - стаплери
Предходно обавештење - Инфузиони раствори, лекови са позитивне листе - антибиотске ампуле, нискомолекуларни хепарини, ампуле осим антибиотика, деривати крви и цитостатици са А и Б листе лекова
Предходно обавештење - Хируршки шавни материјал  - конци
Предходно обавештење - Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Предходно обавештење - Рендген материјал
Предходно обавештење - Импланти у ортопедији - протезе кука и колена
Предходно обавештење - Медицински потрошни материјал опште намене
Предходно обавештење - Остеосинтетски материјал за ортопедију
Предходно обавештење - Реагенси и потрошни материјал произвођача ABBOT за потребе Центра за медицинску биохемију
Предходно обавештење - Oстеосинтетски материјал за ортопедију
Предходно обавештење - Реагенси и потрошни материјал произвођача ABBOT за потребе Центра за медицинску биохемију
Предходно обавештење - Реагенси произвођача IL BECKMAN COULTER
Предходно обавештење - Tестови и потрошни материјал произвођача SIEMENS ex DADE BEHRING и DPC
Предходно обавештење - Реагенси и потрошни материјал произвођача ROCHE за потребе  Центра за медицинску биохемију
Предходно обавештење - Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Предходно обавештење - Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ИК анеуризма
Предходно обавештење - Услуге прање веша
Предходно обавештење - Исхрана пацијента

ЈН 305K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошног материјала: езофагеалне доплер сонде за cardioQ Ezofagealni dopler monitor, произвођача „DELTEX MEDICA
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.02.2014.

 

31.12.2013.

ЈН 299A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2014.
Измена конкурсне документације - 21.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 23.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.01.2014.
Измена конкурсне документације - 27.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 27.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 10.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ADOC DOO - 13.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 13.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS DOO - 13.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC D.O.O. - 30.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED D.O.O. - 30.04.2014.


ЈН 268K/2013 Јавна набавка Амбалажа за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "GALENIKA PHARMACIJA" д.о.о. - 4.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору "MEDIKA-PROJEKT" д.о.о. - 4.03.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS MEDICAL DOO - 18.03.2014.

ЈН 94TM/2013 Јавна набавка мале вредности Извођење општих завршних грађевинских радова на текућем одржавању објеката КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.01.2014.
Измена конкурсне документације - 3.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2014.

ЈН 102КM/2013 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за ендоскопе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 27.02.2014.

30.12.2013.

ЈН 93TM/2013 Јавна набавка мале вредности Радови на поправци и замени инсталација водовода и канализације на текућем одржавању објеката КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.01.2014.
Измена конкурсне документације - 3.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.01.2014.
Измена конкурсне документације - 8.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.01.2014.
Измена конкурсне документације - 9.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 10.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 17.01.2014.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.01.2014.
Измена конкурсне документације - 17.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.01.2014.
Појашњење конкурсне документације - 20.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 7.03.2014.

27.12.2013.

ЈН 303K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Пумпe за механичку потпору рада леве коморе (Heart Mate II), произвођача „THORATEC CORPORATION“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 31.12.2013.

ЈН 101КM/2013 Јавна набавка мале вредности Идентификационе трачице за бебе и одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору DUNAVPLAST - 10.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору INTERHOLZ d.o.o. - 10.02.2014.

26.12.2013.

ЈН 96TM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки гама камера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 295T/2013 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног софтвера - служба финансија - књиговодство и финансијска оператива
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.02.2014.

ЈН 296K/2013 Јавна набавка Лабораторијске хемикалије за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору SUPERLAB d.o.o. - 6.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 6.03.2014.

24.12.2013.

ЈН 285A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Табеле из прилога 3 и 7
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA DOO - 14.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS DOO - 14.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 14.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору LABTEH DOO - 18.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS DOO - 19.03.2014.

ЈН 239T/2013 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци спољне и унутрашње расвете, прикључница, инсталација, развода и подразвода

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.01.2014.
Измена конкурсне документације - 22.01.2014.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.03.2014.

23.12.2013.

ЈН 254A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Vac системи за третирање рана
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН 98КM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге израде сотфвера за пројекат „Израда националног програма за превенцију и контролу можданог удара“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.01.2014.