9.05.2013.

ЈН 4А/2013 Јавна набавка хемостатског материјала
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права
Oбавештење о делимичном усвајању и делимичном одбијању захтева за заштиту права понуђача - 18.06.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 20.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 23.08.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.08.2013.
Измена конкурсне документације - 30.08.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 30.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 3.09.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.10.2013.

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Alura med doo - 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eumed doo - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору Eumed doo - 29.11.2013.

ЈН 9-А/2013 Јавна набавка лекова за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2013.
Phoenix pharma d.o.o
Adoc d.o.o
Pharmaswiss d.o.d
Одлука о измени уговора о јавној набавци „PHOENIX PHARMA“ д.о.о. – 23.01.2015.

JН 10А/2013 Јавна набавка потрошог материјала у кардиохирургији – оксигенатори и стабилизатор срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Захтев за заштиту права - 12.06.2013.
Oбавештење о усвајању захтева за заштиту права понуђача - 18.06.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда - 5.07.2013.
Измена позива за подношење понуде - 5.07.2013.
Измена конкурсне документације - 5.07.2013.

Oбавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 9.07.2013.
Обавештење о повлачењу захтев за заштиту права - 12.07.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда - 12.07.2013.

Конкурсна документација - 16.07.2013.
Позив за подношење понуде - 16.07.2013.

Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - БИМЕД Д.О.О. 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM Д.О.О. - 27.08.2013.


ЈН 13-Т/2013 Јавна набавка Одржавање рачунара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 31.05.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 31.07.2013.

ЈН 15 Т/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда члан 36 тачка 3
Јавна набавка услуге одржавања и поправки операционих столова и медицинских столица, различитих произвођача
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Обавештење о обустави поступка - 31.05.2013.

30.04.2013.

ЈН 3А/2013 Јавна набавка хируршког шавног материјала – стаплера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

ЈН 5А/2013 Jавна набавка тестова за одређивање крвних група
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM-3 - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору ALURA MED - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору ЈУГОМОНТАНА фармација и медицинска опрема Д.О.О. - 28.08.2013.


ЈН 6А/2013 Јавна набавка хируршких клипсева

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.07.2013.


ЈН 7А/2013 Јавна набавка препарата за ентералну исхрану

Конкурсна документација
Позив за подношење понуде

Измена конкурсне документације - 30.05.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013.
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Продужење рока за подношење понуда - 10.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 10.06.2013.
Измена конкурсне документације - 10.06.2013.

Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору PEYTON MEDICAL Д.О.О. - 27.08.2013.