4.12.2013.

ЈН 241T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки медицинске опреме произвођача Richard Wolf
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2013.


ЈН 270T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки ЕКГ апарата, монитора и холтера притиска и ЕКГ- а произвођача Spacelabs Healthcare, ултразвучних апарата произвођача Zonare Medical Systems, апарата за импедансну кардиографију (ICG) произвођача Medis Medizinische Messtechnik GmbH

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.12.2013.

ЈН 89КM/2013 Јавна набавка мале вредности Ф
ибероптички бронхоскоп
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 11.02.2014.

2.12.2013.

ЈН 69TM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки гама камера
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.12.2013.

ЈН 231А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетова за липоферезу методом ДАЛИ
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 23.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2014.

ЈН 276A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електродa за апарат ICG CardioScrin
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 3.02.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 6.02.2014.

ЈН 277A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмовa произвођача FUJI
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2013.

29.11.2013.

ЈН 86КM/2013 Јавна набавка мале вредности Термо траке, дијагностички папир за ЕКГ, ЕЕГ, УЗ и друге медицинске уређаје
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 273A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал произвођача ORPHEE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2014.

ЈН 274A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку  RO филмови произвођача КОДАК
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.03.2014.

28.11.2013.

ЈН 251K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за апарат MILLENIUM – Bausch&Lomb
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.03.2014.

ЈН 265K/2013 Јавна набавка Средства за одржавање опште и личне хигијене и осталог потрошног материјала
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 18.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору "Б2М" д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "HEMOPRODUKT" д.о.о. - 9.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору "ТКР ФОКС" Јасмина Вукојевић, предузетник - 9.05.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.05.2014.

ЈН 275A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови и потрошни материјал произвођача SIEMENS EX DADE BEHRING за потребе Клинике за инфективне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2014.

ЈН 88AM/2013 Јавна набавка мале вредности ADEFOVIR DIPIVOKSIL (HEPSERA) 30x100mg
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2014.

27.11.2013.

ЈН 261K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођачА BECKMAN COULTER и IL
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2014.

ЈН 238T/2013 Јавна набавка Радови на одржавању и поправци електричних инсталација полуинтезивних нега, болесничких соба, лабораторија и слично
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.12.2013.
Измена конкурсне документације - 12.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2013.
Измена конкурсне документације - 17.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 23.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.12.2013.
Измена конкурсне документације - 24.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.02.2014.

26.11.2013.

ЈН 269А/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за ангиографију и интервентну радиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3,7
Појашњење конкурсне документације - 6.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 10.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 17.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.02.2014.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO-TRADE DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED DOO - 17.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS MEDICAL DOO - 17.03.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.03.2014.

Обавештење о закљученом уговору BIOTEC INTERNATIONAL DOO - 18.03.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT DOO - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED DOO - 29.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 16.05.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT DOO - 16.05.2014.


ЈН 223A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за апарат MULTIPLATE
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2013.

ЈН 224A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за ротациони тромбоеластометар ROTEM, за потребе Клинике за дигестивну хирургију и Клинике за васкуларну хирургију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 17.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2013.

ЈН 78КM/2013 Јавна набавка мале вредности Full face маске и ларингеалне маске
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору AIXMED d.o.o. - 20.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS d.o.o. - 20.01.2014.

ЈН 85КM/2013 Јавна набавка мале вредности Репрезентација
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.12.2013.
Измена конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору "AGOS ARTE" д.о.о. - 13.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору "NECTAR" д.о.о. - 13.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.01.2014.

ЈН 72КM/2013 Јавна набавка мале вредности CO2 абсорбер
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.02.2014.

25.11.2013.

ЈН 266K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку за јавну набавку потрошног материјала за цистоскопију произвођача „RICHARD WOLF“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2013

ЈН 267K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку за јавну набавку потрошног материјала: оригинални инструменти за ендоскопе произвођача „KARL STORZ“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2013

ЈН 264А/2013 Јавна набавка Медицински потрошни материјал и реагенси за потребе службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3,7
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ALFA TRADE ENTERPRISE - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору BEOHEM 3 - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ПРОМЕДИА - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору Институт за вирусологију, вакцине и серуме „ТОРЛАК“ - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI CHEM - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору YUNYCOM - 12.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору СУПЕРЛАБ д.о.о. - 19.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ELITECH д.о.о. - 19.02.2014.

21.11.2013.

ЈН 235A/2013 Јавна набавка Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.12.2013.
Измена конкурсне документације - 13.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 19.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 21.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору ФАРМАЛОГИСТ - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору MAGLOVAC - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору PAN STAR - 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору TOP CHEMIE MEDLAB - 28.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC  д.о.о. - 28.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 28.04.2014.

ЈН 74КM/2013 Јавна набавка мале вредности Медицински ситан инвентар
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 81AM/2013 Јавна набавка мале вредности Затворени системи за VAP
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2014.

ЈН 260A/2013 Јавна набавка Говорне протезе-недостајући делови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 27.12.2013.

20.11.2013.

ЈН 75КM/2013 Јавна набавка мале вредности Сетови за апарат за грејање крви и крвне плазме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

JН 84КM/2013 Јавна набавка мале вредности Бактерицидно платно за стерилизацију – 33199000
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

19.11.2013.

ЈН 255T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Извођење накнадних грађевинско- занатских и електро радова, као и преглед вишкова и мањкова уговорених радова на адаптацији простора за потребе магнетне резонанце на Клиници за дигестивне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.11.2013.
Измена конкурсне документације - 20.11.2013.
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 10.02.2014.

ЈН 247K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе ултразвучног ножа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 2.04.2014.

ЈН 263A/2013 Јавна набавка Имплантата у ортопедији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 23.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 10.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 12.12.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 12.12.2013.

ЈН 214T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки апарата за функционалну дијагностику плућа произвођача Cardinal Health
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.

ЈН 228A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе произвођача BAYER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2013.

ЈН 229A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ACCUCHEK траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2013.

ЈН 230A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 12.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.12.2013.

18.11.2013.

ЈН 71КM/2013 Јавна набавка мале вредности Пуњењa (кетриџи) за апарат за деконтаминацију простора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2014.

ЈН 246A/2013 Јавна набавка Хируршки шавни материјал – мрежице – Polypropilenska мрежица 30x30 cm, изнад 70 g
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2014

15.11.2013.

ЈН 245K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку потрошног материјала: прекривачи за грејање пацијената за апарат - Mistral Air, произвођача „The Surgical Compani International“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

ЈН 244K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за ECMO процедуре, произвођача „SORIN GROUP“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

ЈН 250K/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за електрохируршке генераторе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору "NOVODEX" д.о.о.- 24.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору "PROXIMA" д.о.о.- 24.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.01.2014.

ЈН 242K/2013 Јавна набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору "ADA COMPUTERS" д.о.о. - 18.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору "AIGO BS" д.о.о. - 18.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору "INFORMATIKA" aд - 18.02.2014.

ЈН 240K/2013 Јавна набавка Стерилни прекривачи за операционе микроскопе, камере и главу рендгена
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 24.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 24.01.2014.

ЈН 70КM/2013 Јавна набавка мале вредности Уређај за непрекидно напајање електричном енергијом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 13.12.2013.

ЈН 67КM/2013 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе неонатологије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.12.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 20.12.2013.

ЈН 83AM/2013 Јавна набавка мале вредности Levosimendan (Simdax), inj. 1x2,5mg.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

ЈН 259A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Лекови са листе "Д" (осим антитуберкулотика) – NORADRENALIN amp. 1mg/ml – 6000 amp
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

ЈН 256A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офтамологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 26.11.2013.
Појашњење конкурсне документације - 29.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.12.2013.
Измена конкурсне документације - 4.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ФАРМАЛОГИСТ д.о.о. - 15.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS д.о.о. - 15.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору OFTAL C д.о.о. - 15.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.01.2014.

14.11.2013.

ЈН 252A/2013 Јавна набавка Реагенси, тестови и потрошни материјал произвођача CHROMSYSTEMS за потребе Клинике за eндокринологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.02.2014.

ЈН 234T/2013 Јавна набавка Tехнички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Dräger – по партијама
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2013.

ЈН 82AM/2013 Јавна набавка мале вредности Хемофилтери за конвенцијалну ултрафилтрацију-хемофилтери за ЕКК
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

JН 73КM/2013 Јавна набавка мале вредности Намештај према спецификацији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.12.2013.

12.11.2013.

ЈН 68КM/2013 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за потребе Oчне банке
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору KEFO d.o.o. - 17.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS d.o.o. - 17.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM d.o.o. - 17.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.01.2014.


ЈН 249А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси за одређивање лаких ланаца имуноглобина за болеснике са мијеломом
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 2.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.12.2013.

ЈН 80AM/2013 Јавна набавка мале вредности Тестови и потрошни материјал – WESTERN BLOT за HIV i HCV
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 15.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2013.

ЈН 65TM/2013 Јавна набавка мале вредности Машински потрошни материјал - нова енергана
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2013.
Измена конкурсне документације - 13.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

ЈН 248А/2013 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог број 3 и 7
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.12.2013.
Измена конкурсне документације - 3.12.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору NOVOS DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору MEDIGUM DOO - 3.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору SZR TODOROVIĆ - 4.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ESENSA DOO - 10.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору CONING PPI DOO - 10.02.2014.

6.11.2013.

ЈН 233A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку МЕДИЦИНСКА ПЛАСТИКА - Дрен торакални без мандрене прав 16-36-1500 ком., дрен торакални са мандреном прав 16-36, 300ком., катетер назални оксигени 12 и 14-6000ком.
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

ЈН 226A/2013 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене (по партијама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 26.11.2013.
Измена конкурсне документације - 26.11.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.12.2013.
Измена конкурсне документације - 2.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.12.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.12.2013.
Измена конкурсне документације - 10.12.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 10.12.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору GALENIKA PHARMACIA д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC INTERNATIONAL д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM SURGICAL MED д.о.о. - 11.02.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 11.02.2014.
Обавештење о закљученом уговору B.Braun Adria RSRB д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Galenika Pharmacia д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Labra д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Laviefarm д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix Pharma д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о закљученом уговору PMM Surgical Med д.о.о - 1.04.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 1.04.2014.
Одлука о измени уговора о јавној набавци Labra д.о.о – 21.07.2014.

ЈН 227A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе хистопатолошких лабораторија (по партијама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.11.2013.
Измена конкурсне документације - 19.11.2013.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору GALEN-FOKUS д.о.о. - 8.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIOGNOST S д.о.о. - 8.01.2014.

ЈН 221K/2013 Јавна набавка Реагенаса за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2014.

ЈН 66AM/2013 Јавна набавка мале вредности Електроде за RF аблацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2013.

ЈН 77АМ/2013 Јавна набавка мале вредности Људски албумин 20% а 50мл са стабилизатором натријум каприлатом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 16.12.2013.

5.11.2013.

ЈН 206T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки медицинске опреме произвођача Covidien
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

ЈН 215T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки система за интраоперативни неурофизиолошки мониторинг, произвођача Inomed Medizintechnik GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

1.11.2013.

ЈН 220A/2013 Јавна набавка Систем за инвазивни мониторинг за монитор Infiniti omega ili Delta XL Drage
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2014.

ЈН 63ТМ/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки пипета, pH-метара и спектрофотометара, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.11.2013.

ЈН 177K/2013 Јавна набавка Сета германијумских фантома за калибрацију ПЕТ-ЦТ машине
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2014.