4.01.2019.

ЈН 521K/2018 Јавна набавка Хемикалије и остали потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 6
Појашњење конкурсне документације - 15.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 15.01.2019.
Измена конкурсне документације - 15.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 15.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 16.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 4.03.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 4.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.03.2019. 
Решење о исправци грешке - 18.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFAMED" д.о.о. - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "ELTA 90MS" д.о.о. - 25.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "NOVOS" д.о.о. - 25.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ALFA GENETICS" д.о.о. - 26.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "PROMEDIA" д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "RTC" д.о.о. - 27.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SINOFARM" д.о.о. - 27.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "Biologist Group" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "DSP Chromatography" д.о.о.- 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "SUPERLAB" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "UNI-CHEM" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VICOR" д.о.о. - 12.04.2019.
Обавештење о закљученом уговору "VIVOGEN" д.о.о. - 12.04.2019.

3.01.2019.

ЈН 534T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача Drager Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2019.
Измена конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.02.2019.
Измена конкурсне документације - 1.02.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 1.02.2019.
Одлука о додели уговора - 22.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.02.2019.

ЈН 550A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SEBIA
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2019.


ЈН 551A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ADVANCED INSTRUMENTS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2019.

31.12.2018.

ЈН 499K/2018 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.01.2019.
Измена конкурсне документације - 25.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.01.2019.
Одлука о додели уговора - 12.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "DRAGER TEHNIKA" д.o.o. - 6.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MAKLER" д.o.o. - 12.03.2019.


ЈН 530T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки процесне мерне инструментације произвођача Јокогава у централној котларници КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.02.2019.


ЈН 531T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки система за надзор и управљање топлотним подстаницама (ЦСНУ) КЦС, произвођача Информатика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2019.


ЈН 533T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - респиратори, произвођача Covidien (Puritan Benett, Airox)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.02.2019.


ЈН 536K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за Клинику за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2019.


ЈН 537A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију и торакоскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију , Клиника за дигестивну хирургију, Клинике за гинекологију и Клиника за грудну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.02.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.02.2019.


ЈН 538T/2018 Јавна набавка Техничка контрола лифтова и покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.02.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 26.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 4.06.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2019.


ЈН 539T/2018 Јавна набавка Технички потрошни материјал за мониторе различитих произвођача – манжетне
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.01.2019.
Измена конкурсне документације - 24.01.2019.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.02.2019.


ЈН 540T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки станица за кисеоник, азот субоксид и техничке пратеће опреме, произвођача "DRÄGER MEDICAL"
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.01.2019.
Измена конкурсне документације - 14.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 8.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.02.2019.


ЈН 543A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACT-ALERT 3D
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2019.


ЈН 545A/2018 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о закључењу оквирног споразума - 5.02.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ORTOKON д.о.о. - 20.03.2019.


ЈН 546T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарат, произвођача AGFA
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.01.2019.
Измена конкурсне документације - 28.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.01.2019. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2019.


ЈН 547A/2018 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 10.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.01.2019.
Измена конкурсне документације - 10.01.2019.
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 17.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 21.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.01.2019.
Измена конкурсне документације - 21.01.2019.
Измена прилога - 21.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.01.2019.
Измена конкурсне документације - 25.01.2019.
Измена прилога - 21.01.2019.  
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.01.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 28.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 22.02.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.02.2019. 
Одлука о измени одлуке о додели уговора - 4.03.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.03.2019.
Решење - 7.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AMICUS SRB д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору BIOTEC MEDICAL д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору DRAGER TEHNIKA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE BG д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору EPSILON RESEARCH INTERNATIONAL д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 13.03.2019.

Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору INEL MEDIK VP д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору INTREX д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAVIEFARM д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDALEX д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору TELEMED д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PANONIJA PHARM д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 15.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING II д.о.о.- 18.03.2019.

Предходно обавештење 2019.

27.12.2018.

ЈН 172TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања дефибрилатора произвођача Philips
редни број јавне набавке за текућу годину
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 17.01.2019.

ЈН 173TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге сервисирања шприц пумпи, произвођача Medima
редни број јавне набавке за текућу годину
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.01.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.01.2019.
Измена конкурсне документације - 3.01.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 23.01.2019.

ЈН 175КM/2018 Јавна набавка мале вредности НАМЕШТАЈ

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.01.2019.


ЈН 519K/2018 Јавна набавка Остало (колица разна, опрема за дистрибутивне кухиње по Клиникама)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019.

26.12.2018.

ЈН 524T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања апликативног програма е-фактуре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.02.2019.

ЈН 527T/2018 Јавна набавка Услуге сервисирања и отклањања кварова система климатизације и вентилације на Клиници за хематологију – одељење чистих соба
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 8.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.02.2019.


ЈН 535T/2018 Јавна набавка Редовно одржавање покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.02.2019.

24.12.2018.

ЈН 170AM/2018 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Diasorin
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2019.


ЈН 522K/2018 Јавна набавка потрошни материјал (кивете) произвођача „HORIBA“
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 1.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.02.2019.


ЈН 526A/2018 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 30.01.2019. 
Одлука о закључењу оквирног споразума - 5.02.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 13.02.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "ECOTRADE BG" д.о.о. - 19.02.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MAKLER" д.о.о. - 19.02.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму "MARK MEDICAL" д.о.о. - 20.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. - 12.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 20.03.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. 2 - 24.04.2019.   
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. 2 - 25.04.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER 3 д.о.о. - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 16.08.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. 3 - 20.08.2019.

20.12.2018.

ЈН 120КM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге стручног оспособљавања за управљање виљушкаром
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 15.01.2019.

ЈН 169AM/2018 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање панкреасне еластазе

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 4.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 11.01.2019. 
Исправка грешке - 14.01.2019.


ЈН 511A/2018 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал произвођача Nova Biomedical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 25.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.01.2019.


ЈН 514A/2018 Јавна набавка Потрошни материјал и лекови ван листе лекова за потребе трансплантације
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.12.2018.
Измена конкурсне документације - 24.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 11.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 14.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору ORTHOAID д.о.о. - 14.01.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 1.07.2019.


ЈН 520A/2018 Јавна набавка Сет за операцију торакоабдоминалне аорте
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 28.01.2019.

18.12.2018.

ЈН 171AM/2018 Јавна набавка мале вредности Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача-RANDOX
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.01.2019.


ЈН 508A/2018 Јавна набавка Систем механичке стимулације рада срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 7.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 7.02.2019.


ЈН 510A/2018 Јавна набавка ЗАВОЈНИ МАТЕРИЈАЛ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7
Појашњење конкурсне документације - 24.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.12.2018.
Измена конкурсне документације - 24.12.2018.
Измена прилога 3,7 - 24.12.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 11.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 25.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 5.02.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 5.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 7.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 7.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 7.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору SN MEDIC д.о.о. - 7.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 7.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору ZEM FARM д.о.о. - 7.02.2019. 
Одлука о додели уговора - 11.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 11.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору GOSPER 2 д.о.о. - 22.02.2019.


ЈН 515A/2018 Јавна набавка Tестови и потрошни материјал за апарате произвођача SIEMENS HEALTH CARE DIAGNOSTIC за потребе Центра за медицинску биохемију, Центра за нуклеарну медицину, Клинике за гинекологију и акушерство и Клинике за хематологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2019.
Измена конкурсне документације - 8.01.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 5.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.03.2019.


ЈН 516A/2018 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача - Horiba за потребе Центра за медицинску биохемију, Клинике за хематологију и Клинике за гинекологију и акушерство
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 24.01.2019. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 5.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.03.2019.


ЈН 517A/2018 Јавна набавка Контролни материјал за биохемијске, хематолошке, имунохемијске анализаторе и аутоматске коагулометре
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о закључењу оквирног споразума - 22.01.2019.
Обавештење о закљученом оквирном споразуму - 6.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.06.2019.

ЈН 523A/2018 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 25.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 11.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.01.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 8.04.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци 2 – 19.06.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци 3 – 21.06.2019.

17.12.2018.

ЈН 168TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - штампача РТГ филмова, Codonics редни број јавне набавке за текућу годину
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 31.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2019.


ЈН 503T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - скенера CXL I One произвођача Тoshiba
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.01.2019.
Одлука о додели уговора - 28.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 6.02.2019.

ЈН 509A/2018 Јавна набавка Материјал за дијализу и лекови за дијализу (осим епоетина)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 28.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 28.12.2018.
Измена конкурсне документације - 28.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 28.12.2018. 
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.01.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 16.01.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору FRESENIUS MEDICAL CARE SRBIJA д.о.о. - 13.03.2019.
Обавештење о закљученом уговору NIPRO MEDICAL д.о.о. - 13.03.2019. 
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 13.06.2019.

14.12.2018.

ЈН 166TM/2018 Јавна набавка мале вредности Пребацивање функција (функција детекције и дојаве пожара и извршних функција) старог централног уређаја за дојаву пожара у објекту Ургентног центра на нови уређај
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 3.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 11.01.2019.

13.12.2018.

ЈН 480K/2018 Јавна набавка МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ - 7
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.12.2018.
Измена конкурсне документације - 24.12.2018.
Појашњење конкурсне документације - 28.12.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 8.01.2019.
Одлука о додели уговора - 31.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019.
Одлука о додели уговора 2 - 21.02.2019.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 5.03.2019.

ЈН 492K/2018 Јавна набавка МАЗУТ

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.12.2018.
Појашњење конкурсне документације - 24.12.2018.
Појашњење конкурсне документације 2 - 24.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.12.2018.
Измена конкурсне документације - 24.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 24.12.2018. 
Појашњење конкурсне документације - 26.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 11.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „EURO MOTUS“ д.о.о. - 29.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору „IGMIN AMB“ д.о.о. - 29.01.2019.

ЈН 497K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал и инструменти произвођача RICHARD WOLF
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 27.12.2018.


ЈН 507A/2018 Јавна набавка Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача ROCHE за потребе Центра за медицинску биохемију и Клинике за ендокринологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Модел уговора
Одлука о закључењу оквирног споразума - 28.12.2018. 
Обавештење о закљученом оквирном споразуму ADOC д.о.о. - 31.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC д.о.о. - 14.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC 2 д.о.о. - 12.06.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ADOC 3 д.о.о. - 29.07.2019.
Обавештење о закљученом уговору ADOC 4 д.о.о. - 16.09.2019.   

12.12.2018.

ЈН 164КM/2018 Јавна набавка мале вредности ИНФОРМАЦИОНА ОПРЕМА (рачунари, штампачи, телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.12.2018.
Одлука о додели уговора - 31.12.2018.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 31.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.01.2019.

ЈН 165TM/2018 Јавна набавка мале вредности Расклопиво носило са точковима за санитетска возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.12.2018. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.12.2018.

ЈН 167КM/2018 Јавна набавка мале вредности Обука за рад са затвореним изворима и оспособљавање професионално изложених лица за спровођење мера заштите од јонизујућих зрачења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

ЈН 485A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Електроде за апарат – Cardio Scrееn
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 24.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2019.


ЈН 494K/2018 Јавна набавка Потрошни материјал за потребе Клинике за очне болести (Alcon, Bausch&Lomb)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 14.01.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2019.

ЈН 504T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - апарати за ЕКК, произвођача Maquet
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.12.2018.
Измена конкурсне документације - 17.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 28.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

11.12.2018.

ЈН 96TM/2018 Јавна набавка мале вредности
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 3.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 14.01.2019.


ЈН 161КM/2018 Јавна набавка мале вредностиМедицинско фармацеутски фрижидер
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.01.2019.


ЈН 473T/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 11.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 14.12.2018.


ЈН 486A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате miniVidas произвођача BioMerieux - Biohemija
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2019.

ЈН 505T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Технички потрошни материјал за медицинску опрему произвођача Mindray
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.12.2018.
Измена конкурсне документације - 18.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 9.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.01.2019.

7.12.2018.

ЈН 162TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - ларингоскопи, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 27.12.2018.


ЈН 474T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - ендоскопи и лапароскопски стубови, произвођача Olympus
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2018.


ЈН 483A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Рендген материјал, за добро из партијe број 2
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.12.2018.


ЈН 493K/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 7.12.2018.

ЈН 496A/2018 Јавна набавка Медицински потрошни материјал за потребе Сале за катетеризацију срца, Клинике за кардиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 31.01.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 31.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.02.2019. 
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору HERMES PHARMA д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору KARDIOMED д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDICA LINEA PHARM д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору STARS MEDICAL д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору STIGA д.о.о. - 13.02.2019.
Обавештење о закљученом уговору VICOR д.о.о. - 13.02.2019.

ЈН 502A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за извођење хируршких интервенција у офталмологији за потребе Клинике за очне болести, за добра из партијe број 2
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Обавештење о закљученом уговору - 9.01.2019.


ЈН 506T/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - интрааортне балон пумпе, произвођача Maquet
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 25.12.2018.

6.12.2018.

ЈН 157КM/2018 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства (заштитне рукавице, маске, наочаре и др.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.12.2018.
Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.

ЈН 484T/2018 Јавна набавка Електро потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.02.2019.

ЈН 491A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за измену плазме марке GAMBRO – плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.12.2018.
Измена конкурсне документације - 13.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.12.2018.
Одлука о додели уговора - 27.12.2018.

ЈН 498A/2018 Јавна набавка PCR и други молекуларни тестови за постављање дијагнозе и праћење ефеката терапије
за потребе Службе за микробиологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Појашњење конкурсне документације - 14.12.2018.
Обавештење о измени конкурсне документације - 14.12.2018.
Измена конкурсне документације - 14.12.2018. 
Одлука о додели уговора - 22.01.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 7.02.2019.

ЈН 500T/2018 Јавна набавка Услуге одржавања - УЗВ апарата, произвођача GE

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке - 29.01.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 8.02.2019.

ЈН 501A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Реагенси и потрошни материјал за апарате произвођача Instrumentation laboratory за потребе Клинике за хематологију и Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка 
Одлука о додели уговора - 26.12.2018.

4.12.2018.

ЈН 158AM/2018 Јавна набавка мале вредности Сет за перфузију висцералних органа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 28.12.2018.


ЈН 159TM/2018 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања проточног цитометра Facscount, произвођача BD
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.12.2018.
Измена конкурсне документације - 11.12.2018.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.12.2018.
Одлука о додели уговора - 26.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 26.12.2018.

ЈН 467K/2018 Јавна набавка
Одлука о додели уговора - 4.12.2018.

ЈН 488A/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови за апарат VITEC 2
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.

ЈН 489А/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку МИКРОБИОЛОШКЕ ПОДЛОГЕ ЗА АПАРАТ BACT-ALERT 3D
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 31.12.2018.


ЈН 490А/2018 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Микробиолошке подлоге за апарат BACTEС 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.12.2018. 
Обавештење о закљученом уговору - 3.01.2019.