25.09.2013.

ЈН 182A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Затворени системи за узорковање крви за добра из партија бр. 1 и 8
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2013.

ЈН 175A/2013 Јавна набавка Кохлеарни импланти
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.10.2013.
Измена конкурсне документације - 17.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 22.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 29.11.2013.

ЈН 173T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Извођење накнадних грађевинско- занатских и електро радова, као и преглед вишкова и мањкова уговорених радова на адаптацији простора за потребе магнетне резонанце на Клиници за дигестивне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.11.2013.

ЈН 54AM/2013 Јавна набавка HAEMOCOMPLETAN – 10 амп. а 1g
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 25.10.2013.

24.09.2013.

ЈН 168A/2013 Јавна набавка Потрошни материјала за потребе хематолошких лабораторија
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 17.10.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.10.2013.
Измена конкурсне документације - 17.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM DOO - 6.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору LABTEH DOO - 6.12.2013.

ЈН 185A/2013 Јавна набавка Лекови са листе Д (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.10.2013.
Измена конкурсне документације - 4.10.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 18.10.2013.
Измена конкурсне документације - 18.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 18.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION DOO - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ADOC DOO - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM DOO - 10.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору INOPHARM DOO - 11.12.2013.

20.09.2013.

ЈН 174A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку RILUZOL 56X50mg – 390 sc (RILUTEK)
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2013.

ЈН 126T/2013 Јавна набавка Одржавање система за беспрекидна напајања и сложени послови у електротехници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 10.10.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 10.10.2013.
Измена конкурсне документације - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 27.11.2013.

ЈН 171A/2013 Јавна набавка Инфузиони раствори
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.10.2013.
Измена конкурсне документације - 21.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 21.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 6.12.2013.

19.09.2013.

ЈН 159T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки медицинске опреме произвођача Covidien
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.11.2013.

ЈН 51AM/2013 Јавна набавка мале вредности PARIKALCITOL 5mg/ml
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2013.

ЈН 179K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови за хипертермичку пумпу, произвођача „BELMONT"
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.10.2013.

17.09.2013.

ЈН 155T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки УЗВ, РТГ, ЦТ апарата и ласерских камера произвођача Aloкa, Shimadzu, Ziehm i Fuji
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 4.11.2013.

16.09.2013.

ЈН 172A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Ro филмови FUJI
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2013.

13.09.2013.

ЈН 47TM/2013 Јавна набавка мале вредности Редовно одржавање, сервисирање и поправка покретних степеница
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Исправка позива за подношење понуда - 13.09.2013
Обавештење о закљученом уговору - 17.10.2013.

ЈН 145K/2013 Јавна набавка Душеци, јастуци и штеп деке за болесничке кревете
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 25.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 1.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.11.2013.

ЈН 170A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Амбалажа за израду магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена конкурсне документације - 13.09.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2013.

ЈН 169A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сировине за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 17.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 17.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2013.
Одлука о додели уговора Esensa - 14.10.2013.
Одлука о додели уговора Flora кomerc - 14.10.2013.
Одлука о додели уговора UNICHEM DOO - 14.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Flora кomerc - 22.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору UNICHEM DOO - 22.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Esensa - 31.10.2013.
Одлука о додели уговора Esensa - 5.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору Esensa - 13.11.2013.

ЈН 167A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Сетови и раствори за апарат за континуирану терапију бубрежне инсуфицијенције PRISMAFLEX
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 27.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2013.

12.09.2013.

ЈН 45TM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки рендген апарата различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2013.

ЈН 129K/2013 Јавна набавка Уређај за непрекидно напајање електричном енергијом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 1.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 7.10.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.10.2013.
Измена конкурсне документације - 9.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.10.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.10.2013.
Измена конкурсне документације - 11.10.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 11.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 15.10.2013.
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2013.

10.09.2013.

ЈН 46KM/2013 Јавна набавка мале вредности технички гасови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.09.2013.
Измена конкурсне документације - 11.09.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 4.10.2013.

ЈН 161K/2013 Јавна набавка Радиофармаци за синтиграфска испитивања - Молибденско-технецијумски генератор (99Mo/99mTc) od 26 GBq
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 21.03.2014.

ЈН 144A/2013 Јавна набавка Остеосинтетски материјал за потребе Клинике за ОРЛ и МФХ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.12.2013.

ЈН 84K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Видео колоноскопa са процесором
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 26.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2013.

ЈН 49AM/2013 Јавна набавка мале вредности Тест за окултно крварење
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2013.

ЈН 48AM/2013 Јавна набавка мале вредности Електроде за rf аблацију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2013.

9.09.2013.

ЈН 139T/2013 Јавна набавка услуге годишњег одржавања котловских постројења КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 6.11.2013.

ЈН 142K/2013 Јавна набавка Mедицинска опрема: кревети за јединицу интензивне неге са антидекубиталним душеком
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 7.11.2013.

ЈН 128A/2013 Јавна набавка Потрошни материјал за лапароскопију - Ургентни центар, Клиника за урологију и Клиника за дигестивну хирургију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.09.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.09.2013.
Измена конкурсне документације - 4.09.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 4.09.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 19.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY DOO - 27.11.2013.

ЈН 50AM/2013 Јавна набавка мале вредности Тестови за одређивање крвних група Coombsov serum
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 14.10.2013.

6.09.2013.

ЈН 162A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку средстава за дезинфекцију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о додели уговора TЕРМОМЕД Д.О.О. - 20.09.2013.
Одлука о додели уговора МАГЛОВАЦ Д.О.О. - 20.09.2013.
Одлука о додели уговора MERCURUS Д.О.О. - 20.09.2013.
Одлука о додели уговора ПАН СТАР Д.О.О. - 20.09.2013.
Одлука о додели уговора PMM SURGICAL MED Д.О.О. - 20.09.2013.
Одлука о додели уговора TOP CHEMIE Д.О.О. - 20.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору TЕРМОМЕД Д.О.О. - 24.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору МАГЛОВАЦ Д.О.О. - 24.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS Д.О.О. - 24.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору ПАН СТАР Д.О.О. - 24.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору PMM SURGICAL MED Д.О.О. - 24.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору TOP CHEMIE Д.О.О. - 24.09.2013.

ЈН 163A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку хемостатског материјала
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора MERCURUS CO. д.о.о. - 19.09.2013.
Одлука о додели уговора UMED д.о.о. - 19.09.2013.
Одлука о додели уговора B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 19.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору B. BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 25.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору EUMED д.о.о. - 25.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS CO. EXPORT-IMPORT д.о.о. - 25.09.2013.

4.09.2013.

ЈН 146K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за електрокаутере произвођача „ERBE“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 15.10.2013.

ЈН 152A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Тестови и потрошни материјал произвођача EKF Diagnostic GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2013

ЈН 153A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку PCR тестовa за HIB и HBV
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2013

3.09.2013.

ЈН 44КM/2013 Јавна набавка мале вредности КЛИМА УРЕЂАЈИ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2013.

ЈН 151A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Траке за одређивање глукозе произвођача BAYER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2013.

ЈН 154A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ACCUCHEK траке за одређивање глукозе
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2013.

30.08.2013.

ЈН 134T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања и поправки опреме и инсталације централне топлане
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о измени конкурсне документације - 4.09.2013.
Измена конкурсне документације - 4.09.2013.
Одлука о додели уговора - 8.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 21.10.2013.

ЈН 136T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки машина за вантелесни крвоток произвођача Терумо
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка - 19.09.2013.

ЈН 141K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку РЕНДГЕН КАСЕТЕ IP СА ФОЛИЈАМА (IMAGE PLATES) произвођача - FUJI
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.10.2013.

ЈН 147A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ДОБРА - RO филмови произвођача KODAK
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2013.

ЈН 148A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку ДОБРА – Микробиолошкe подлогe за апарат BACTEC 9240
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 27.09.2013.

27.08.2013.

ЈН 137T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки апарата за функционалну дијагностику плућа произвођача Cardinal Health
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.09.2013.

26.08.2013.

ЈН 143К/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ПРОИЗВОЂАЧА OLYMPUS: Ендовидео гастроскоп и фибер оптички гастроскоп
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 29.08.2013.
Одлука о додели уговора - 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 1.10.2013.

23.08.2013.

ЈН 113К/2013 Јавна набавка Медицинска опрема: инфузионе и шприц пумпе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 7.11.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 20.03.2014.

ЈН 125К/2013 Јавна набавка кухињског посуђа и инвентара за потребе више клиника
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 2.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 4.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 9.09.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.09.2013.
Измена конкурсне документације - 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору BONY-CO  d.o.o. - 9.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ОМНИПРОМЕТ д.o.o. - 9.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору UNION DRVO d.o.o. - 9.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору FRIGOTHERM  d.o.o. - 9.12.2013.

ЈН 98A/2013 Јавна набавка медицинског потрошног материјала и лекова са негативне листе за потребе сале за катетеризацију срца
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 3.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 10.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 11.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 13.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 17.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 17.09.2013.
Обавештење о одлагању отварања понуда – 20.09.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 23.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 24.09.2013.
Обавештење о времену јавног отварања понуда
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 14.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 25.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору BIMED DOO - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору DIJAMED DOO - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору HERMES SYSTEM DOO - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору PHARMA SWISS DOO - 26.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору VICOR DOO - 26.11.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору B BRAUN DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору IVEX DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору SANOMED DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS MEDICAL DOO - 27.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO-LINE - 12.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS-MEDICAL - 20.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST DOO - 23.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT DOO - 24.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 23.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору BIMED DOO - 23.01.2014.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.01.2014.