21.08.2013.

ЈН 123T/2013 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки уређаја и постројења за пречишћавање вода, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 22.10.2013.
Одлука о додели уговора - 8.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2013.

20.08.2013.

ЈН 127K/2013 Јавна набавка електрохируршке јединице
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 30.08.2013.
Појашњење конкурсне документације 2 - 30.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 8.11.2013.

ЈН 124K/2013 Јавна набавка мазута
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 30.10.2013.

ЈН 135T/2013 Јавна набавка: Замена постојеће алуминијумске столарије на Клиници за плућне болести и Клиници за грудну хирургију - Фасадни радови
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 02.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 03.09.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 6.09.2013.
Измена конкурсне документације - 6.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 6.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 10.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 12.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 18.11.2013.

19.08.2013.

ЈН 41КM/2013 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал - средство за хемијски третман воде у систему грејања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 43AM/2013 Јавна набавка мале вредности Медицински потрошни материјал - дискови и кесе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације 1 - 22.08.2013.
Појашњење конкурсне документације 2 - 22.08.2013.

Појашњење конкурсне документације 3 - 26.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2013.

ЈН 100T/2013 Јавна набавка Одржавање сервера - Одржавање и поравка централних рачунара
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени комкурсне документације - 20.08.2013.
Измена конкурсне документације - 20.08.2013.

16.08.2013.

ЈН 96К/2013 Јавна набавка амбалаже за збрињавање медицинског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени комкурсне документације - 23.08.2013.
Измена конкурсне документације - 23.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 23.08.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.08.2013.
Измена конкурсне документације - 30.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 30.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору "GALENIKA PHARMACIJA" д.о.о. - 23.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору "МЕДИКА-ПРОЈЕКТ" д.о.о. - 23.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.10.2013.

ЈН 7КМ /2013 Јавна набавка мале вредности: Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 2.10.2013.

ЈН 117 К/2013 Јавна набавка медицинске опреме: Опрема за операциону салу и јединицу интензивне неге
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 26.08.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 27.08.2013.
Измена конкурсне документације - 27.08.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.09.2013.
Измена конкурсне документације - 9.09.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.09.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 15.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 18.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору MEDICOLINE д.о.о. - 18.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору PAROCO MEDICAL EQUIPMENT д.о.о. - 18.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL д.о.о. - 18.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS Co д.о.о. - 18.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору АПАРАТ ЗА АНЕСТЕЗИЈУ DRAGER TEHNIKA д.о.о - 3.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору ПАЦИЈЕНТ МОНИТОР DRAGER TEHNIKA д.о.о - 3.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору OПЕРАЦИОНА ЛАМПА DRAGER TEHNIKA д.о.о - 3.12.2013.

ЈН 120К/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку једнократни и вишекратни потрошни материјал за апарат „STELLARIS“ – произвођача Bausch&Lomb

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

ЈН 140A/2013 Јавна набавка медицинске опреме: Потрошни материјал за ендоваскуларни третман ик анеуризма
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору APTUS DOO - 29.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору AUSTRO LINE DOO - 29.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору BIOSTENT DOO - 29.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ECO TRADE DOO - 29.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору GOSPER DOO - 29.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору INTERFORTAS DOO - 29.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору NEOMEDICA DOO - 29.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору SINEKS MEDICAL DOO - 29.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 30.10.2013.

14.08.2013

ЈН 131A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку реагенaса и потрошног материјала произвођача „ROCHE“ за потребе Клинике за ендокринологију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 20.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 10.10.2013

ЈН 37АМ/2013 Јавна набавка мале вредности RITUKSIMAB a 500mg/50ml и a 100mg/10ml (MABTHERA)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 14.10.2013.

13.08.2013.

ЈН 114К/2013 Јавна набавка Медицинска опрема: уређаји за оерационе сале
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 27.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 30.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 5.09.2013.

Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору DEM д.о.о. - 10.10.2013.

ЈН 115К/2013 Јавна набавка Медицинска опрема: водена купатила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 6.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 24.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 27.01.2014.
Обавештење о закљученом уговору - 25.03.2014.

ЈН 110Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку услуге одржавања и поправке медицинске опреме произвођача Covidien
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка - 13.09.2013.

ЈН 118К/2013 Јавна набавка услуга других здравствених установа: лабораторијске анализе за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2013.

ЈН 132A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку реагенaса и потрошног материјала произвођача „ROCHE“ за потребе Центра за медицинску биохемију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 13.09.2013.
Одлука о додели уговора ADOC - 30.09.2013.

12.08.2013.

ЈН 121К/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал за респираторе произвођача Dreger - Carina
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 10.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.09.2013.

ЈН 102А/2013 Јавна набавка тестова за алергијске пробе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2013.

9.08.2013.

ЈН 119К/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку деловa за апарат „lithoclast ii“ произвођача „RICHARD WOLF“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 22.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2013.

ЈН 108K/2013 Јавна набавка aпаратa за инвазивну и неинвазивну вентилацију деце и одраслих у кућним условима
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 5.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 25.11.2013.

ПРЕТХОДНО ОБАВЕШТЕЊЕ Медицински потрошни материјал и лекови са негативне листе, за потребе сале за катетеризацију срца

ЈН 35АМ/2013 Јавна набавка мале вредности Тест траке за испитивање урина
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 14.08.2013.

5.08.2013.

ЈН 112K/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Детерџент за машинску стерилизацију ендоскопа произвођача „OLYMPUS“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 6.09.2013.

2.08.2013.

ЈН 94K/2013 Јавна набавка Потрошног материјала: Фолије за паковање материјала у парно-формалдехидским стерилизаторима
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 38AM/2013 Јавнa набавкa мале вредности CUSTODIOL-HTK SOLUTION a 1000ml.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2013.

ЈН 40AM/2013 Јавнa набавкa мале вредности ADEFOVIR DIPRIVOKSIL (HEPSERA) tbl. 30x100mg
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 15.10.2013.

31.07.2013.

ЈН 14КM/2013 Јавнa набавкa мале вредности Услуга оператера за прикупљање и транспорт хемијског отпада
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 20.09.2013.

ЈН 30КM/2013 Јавнa набавкa мале вредности Техничка таблетирана со
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 6.09.2013.

30.07.2013.

ЈН 33AM/2013 Јавнa набавкa мале вредности TOBRAMICIN 300mg/4ml – 336 amp.
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - INOPHARM D.O.O. 30.08.2013.

ЈН 36AM/2013 Јавнa набавкa мале вредности TREPROSTINIL 1X2,5mg/20ml – 2 amp
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 17.09.2013.

ЈН 111A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку RILUZOL 56X50mg – 390 sc (RILUTEK)
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка - 2.09.2013.

26.07.2013.

ЈН 77K/2013 Јавна набавка медицинских гасова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2013.

ЈН 104A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку: Тестовa и потрошнoг материјала произвођача SIEMENS EX DADE BEHRING за потребе Kлинике за гинеклогију и акушерство

Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 6.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору INTERLAB EXIM - 27.08.2013.

ЈН 105A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку: Тестовa и потрошнoг материјала произвођача SIEMENS EX DADE BEHRING за потребе Kлинике за инфективне болести
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора - 6.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору INTERLAB EXIM - 27.08.2013.

ЈН 107A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку потрошног материјала за измену плазме марке GAMBRO плазма филтри са линијама TPE 2000
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.09.2013.

ЈН 106A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку
tестовa и потрошног материјала тромботестa NycoCard-Axis-Shiald
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Одлука о додели уговора - 9.08.2013.

25.07.2013.

ЈН 90A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку: Тестовa и потрошн материјала за апарат „Multiplate“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 9.08.2013.