23.07.2013.

ЈН 25TM/2013 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања и поправки гама камера произвођача Mediso
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору - 28.08.2013.

ЈН 99A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку завојног материјала
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 25.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 4.09.2013.
Одлука о додели уговора - 4.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору ПРИЗМА ТРАДЕ - 10.09.2013.

ЈН 97A/2013 Јавна набавка Медицински потрошни материјал и медијуми за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору ГАЛЕН ФОКУС Д.О.О. - 11.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ТЕЛЕМЕД Д.О.О. - 11.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору МАГЛОВАЦ - 21.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору GALEN FOKUS - 21.11.2013.

ЈН 31AM/2013 Јавна набавка мале вредности: Лекови са Б листе - NEOSTIGMINE 2.5mg/ml., PROTAMIN SULFAT 50mg/5ml., 3361500,3369220
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Обавештење о закљученом уговору ФАРМАЛОГИСТ Д.О.О. - 27.08.2013.

ЈН 93T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Услуге одржавања и поправки скенера Somatom Definition произвођача Siemens
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2013.

22.07.2013.

ЈН 91T/2013 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 25.07.2013.
Појашњење конкурсне документације - 29.07.2013.
Обавештење о измени комкурсне документације - 14.08.2013.
Измена конкурсне документације - 14.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 15.08.2013.
Обавештење о измени комкурсне документације - 16.08.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.08.2013.
Измена конкурсне документације - 16.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 16.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2013.

ЈН 73T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку: Услуге одржавања и поправки система за даљински надзор и управљање топлотним подстаницама, произвођача „Информатика“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 15.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 10.09.2013.

ЈН 3КМ/2013 Јавна набавка услуге: Здравствени прегледи професионално изложених лица у зони јонизујућих зрачења
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.07.2013.
Измена конкурсне документације - 25
.07.2013.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 25.07.2013.

ЈН 88T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку: Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача Dräger Medical GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 16.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 9.09.2013.

ЈН 54K/2013 Јавна набавка рачунарске опреме
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Појашњење конкурсне документације - 7.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 15.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 15.08.2013.

Појашњење конкурсне документације - 15.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору "GOLUM" д.о.о. - 21.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору "AIGO BS" д.о.о. - 21.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору "INFORMATIKA" aд - 21.10.2013.

18.07.2013.

ЈН 89К/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку:Потрошни материјал произвођачаSIEMENS
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.07.2013.
Одлука о додели уговора - 19.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 6.09.2013.

ЈН 81K/2013 Јавнa набавкa Потрошни материјал за ЕЕГ и ЕМНГ апарате
Конкурсна документација

Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 15.11.2013.

ЈН 85A/2013 Јавнa набавкa сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација

Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 29.07.2013.
Појашњење конкурсне документације 2 - 29.07.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 1.08.2013.
Измена конкурсне документације - 1.08.2013.
Појашњење конкурсне документације 3 - 5.08.2013.
Појашњење конкурсне документације 4 - 5.08.2013.
Појашњење конкурсне документације 5 - 5.08.2013.
Појашњење конкурсне документације 6 - 7.08.2013.
Појашњење конкурсне документације 7 - 8.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 12.08.2013.

16.07.2013.

ЈН 80K/2013 Јавнa набавкa Медицинска опрема: хируршки инструменти
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 24.07.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације - 24.07.2013.
Конкурсна документација - 24.07.2013.
Појашњење конкурсне документације - 29.07.2013.
Појашњење конкурсне документације - 1.08.2013.
Појашњење конкурсне документације - 8.08.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 16.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.12.2013.

ЈН 87K/2013 Јавнa набавкa Хемикалије и потрошни материјал за генетске анализе
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 7.08.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 17.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору “PROMEDIA“d.o.o. - 18.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE“ d.o.o. - 18.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору “VICOR“d.o.o. - 18.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ALFATRADE ENTERPRISE d.o.o. - 31.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA d.o.o. - 31.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору RTC d.o.o. - 31.12.2013.
Обавештење о закљученом уговору VIVOGEN d.o.o.- 31.12.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 31.12.2013.

12.07.2013.

ЈН 26KM/2013 Јавнa набавкa мале вредности: Потрошни материјал - средство за хемијски третман воде у систему грејања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.07.2013.
Обавештење о обустави поступка - 2.08.2013.

ЈН 83А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара – Хематолошких реагенаса HORIBA
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 14.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 2.09.2013.

ЈН 82А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку китовa за израду фибринског лепка
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2013.

10.07.2013.

ЈН 29K/2013 Јавнa набавкa: Општа лабораторијска пластика и раствори за вантелесну оплодњу
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 30.07.2013.
Измена конкурсне документације - 30.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2013.

ЈН 76Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку добара – технички потрошни материјал за стерилизаторе, произвођача Гетинге
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 01.09.2013.

5.07.2013.

ЈН 71Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки апарата за хемодијализу произвођача Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.08.2013.

ЈН 27АМ/2013 Jавнa набавкa мале вредности RITUXIMAB a 500mg.(MABTHERA)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору ФАРМАЛОГИСТ Д.О.О. - 27.08.2013.

ЈН 28АМ/2013 Jавнa набавкa мале вредности COROTROPE (MIRLINON) 10мг/10мл
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION D.O.O.

2.07.2013.

ЈН 19ТМ/2013 Jавнa набавкa мале вредности - Израда главног пројекта доградње пријемног одељења Клинике за инфективне и тропске болести КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 2.07.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 4.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2013.

ЈН 79А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку стентова од нерђајућег челика
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.

28.06.2013.

ЈН 55Т/2013 Јавна набавка техничког потрошног материјала за мониторе различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације- 10.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 28.08.2013.

ЈН 17КМ/2013 јавна набавка мале вредности Kартонска амбалажа за паковање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2013.

27.06.2013.

ЈН 72A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку реагенса и потрошног материјала произвођача „ABBOT“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена конкурсне документације- 1.07.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 2.07.2013.
Обавештење понуђачима о повлачењу захтева за заштиту права - 19.07.2013.
Одлука о додели уговора - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

ЈН 22T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку Услуге одржавања и поправки ендоскопа и микроскопа произвођача Olympus.
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 9.08.2013.

ЈН 75A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку хемостатског материјала
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 2.07.2013.
Одлука о додели уговора - 25.07.2013.
MEDICALLINE
B.BRAUN
MERCURUS
ЕУМЕД

25.06.2013.

ЈН 52Т/2013 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 15.07.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 22.07.2013.

ЈН 56Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача Dräger Medical GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 22.07.2013.

ЈН 57Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправки апарата за факоемулзификацију, витректомију и ласере произвођача Alcon
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Појашњење - 28.06.2013.
Одлука о додели уговора - 26.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2013.

ЈН 15AM/2013 Јавна набавка мале вредности Simulect i.v. inf. 1x20 mg. (BAZILIKSIMAB)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2013.

ЈН 18AM/2013 Јавна набавка мале вредности COLOMYCIN amp. 1.000.000 IJ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 10.09.2013.

ЈН 60A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда реагенаса произвођача „ABBOT“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 2.07.2013.
Обавештење понуђачима о повлачењу захтева за заштиту права - 19.07.2013.
Одлука о додели уговора - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

ЈН 62A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Реагенси произвођача IL BECKМAN COULTER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.

ЈН 51А/2013 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2013.

21.06.2013.

ЈН 10КМ/2013 Јавна набавку мале вредности Намештај према спецификацији клиника
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 61А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку тестова и потрошног материјала произвођача „SIEMENS“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

ЈН 35К/2013 Јавна набавку медицинскe опремe: Ултразвучни дијагностички уређај
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 25.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2013.