5.07.2013.

ЈН 71Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку Услуге oдржавања и поправки апарата за хемодијализу произвођача Fresenius Medical Care Deutschland GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 30.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.08.2013.

ЈН 27АМ/2013 Jавнa набавкa мале вредности RITUXIMAB a 500mg.(MABTHERA)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору ФАРМАЛОГИСТ Д.О.О. - 27.08.2013.

ЈН 28АМ/2013 Jавнa набавкa мале вредности COROTROPE (MIRLINON) 10мг/10мл
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору MEDIKUNION D.O.O.

2.07.2013.

ЈН 19ТМ/2013 Jавнa набавкa мале вредности - Израда главног пројекта доградње пријемног одељења Клинике за инфективне и тропске болести КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 2.07.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 4.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 6.08.2013.

ЈН 79А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку стентова од нерђајућег челика
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 29.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.

28.06.2013.

ЈН 55Т/2013 Јавна набавка техничког потрошног материјала за мониторе различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације- 10.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 28.08.2013.

ЈН 17КМ/2013 јавна набавка мале вредности Kартонска амбалажа за паковање инфузионих раствора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2013.

27.06.2013.

ЈН 72A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку реагенса и потрошног материјала произвођача „ABBOT“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Измена конкурсне документације- 1.07.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 2.07.2013.
Обавештење понуђачима о повлачењу захтева за заштиту права - 19.07.2013.
Одлука о додели уговора - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

ЈН 22T/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку Услуге одржавања и поправки ендоскопа и микроскопа произвођача Olympus.
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 9.08.2013.

ЈН 75A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку хемостатског материјала
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 2.07.2013.
Одлука о додели уговора - 25.07.2013.
MEDICALLINE
B.BRAUN
MERCURUS
ЕУМЕД

25.06.2013.

ЈН 52Т/2013 Јавна набавка Услуге одржавања и поправки техничких апарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена конкурсне документације - 15.07.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 22.07.2013.

ЈН 56Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправки медицинске опреме произвођача Dräger Medical GmbH
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 22.07.2013.

ЈН 57Т/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Услуге одржавања и поправки апарата за факоемулзификацију, витректомију и ласере произвођача Alcon
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка

Појашњење - 28.06.2013.
Одлука о додели уговора - 26.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2013.

ЈН 15AM/2013 Јавна набавка мале вредности Simulect i.v. inf. 1x20 mg. (BAZILIKSIMAB)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 22.10.2013.

ЈН 18AM/2013 Јавна набавка мале вредности COLOMYCIN amp. 1.000.000 IJ
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору - 10.09.2013.

ЈН 60A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда реагенаса произвођача „ABBOT“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 2.07.2013.
Обавештење понуђачима о повлачењу захтева за заштиту права - 19.07.2013.
Одлука о додели уговора - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

ЈН 62A/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда Реагенси произвођача IL BECKМAN COULTER
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.

ЈН 51А/2013 Одлука о додели уговора у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда

Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - 17.06.2013.

21.06.2013.

ЈН 10КМ/2013 Јавна набавку мале вредности Намештај према спецификацији клиника
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

ЈН 61А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку тестова и потрошног материјала произвођача „SIEMENS“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору - 2.08.2013.

ЈН 35К/2013 Јавна набавку медицинскe опремe: Ултразвучни дијагностички уређај
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 25.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 13.09.2013.

17.06.2013.

ЈН 58А/2013 Јавна набавка хируршкoг шавног материјала - мрежица
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о закљученом уговору MERCURUS Д.О.О. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору DEXON  Д.О.О. - 10.10.2013.

ЈН 12К/2013 Јавна набавка Услуге: Испитивање и мерење услова радне околине неопходних за израду Акта о процени ризика
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 4.07.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 11.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - Група понуђача - Институт за медицину рада Србије, "др Драгомир Карајовић"- 6.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору - MD Projekt Institut d.o.o.
Одлука о измени уговора о јавној набавци Karajovic – 6.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци MD institut – 6.12.2013.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 31.12.2014.

ЈН 31К/2013 Јавна набавка радиофармака за  дијагностику
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуде - 18.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору ИНН ВИНЧА Спољнотрговински промет - 27.08.2013.

ЈН 40К/2013 Јавна набавка радиофармака 18fdg (18f-deoksiglukoza) од 4650mbq
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 18.06.2013.
Измена конкурсне документације - 20.06.2013.
Измена конкурсне документације - 20.06.2013./2
Измена конкурсне документације - 21.06.2013.
Одговор на захтев за појашњењем конкурсне документације - 4.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 16.08.2013.

ЈН 49К/2013 Јавна набавка реагенаса за одређивање хормона у крви РИА методом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуда - 18.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору ИНН ВИНЧА Спољнотрговински промет - 27.08.2013.

ЈН 50К/2013 Јавна набавка радиофармака  за синтиграфска испитивања
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Измена позива за подношење понуде - 18.06.2013.
Измена позива за подношење понуде - 20.06.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 20.08.2013.

14.06.2013.

ЈН 46А/2013 Јавна набавка уградног и специфичног потрошног материјала у неурохирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени комкурсне документације - 28.06.2013.
Измена позива за подношење понуда - 28.06.2013.
Измена конкурсне документације - 28.06.2013.
Обавештење о измени комкурсне документације - 12.07.2013.
Измена конкурсне документације - 12.07.2013.
Додатно појашњење - 19.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору ГОСПЕР Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору БИМЕД Д.О.О. - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору АКОМЕД Д.О.О. - 4.09.2013.

ЈН 47А/2013 Јавна набавка oстеосинтетског материјала за ортопедију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.07.2013.
Измена конкурсне документације - 8.07.2013.

Додатно појашњење - 19.07.2013.
Додатно појашњење - 22.07.2013
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA Д.О.О - 30.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору BIMED Д.О.О. - 30.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору  PROSPERA Д.О.О. - 30.09.2013.

Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia d.o.o. 1 - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Magna Pharmacia d.o.o. 2 - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Medica Treu d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Bimed d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE d.o.o. 1 - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE d.o.o. 2 - 10.10.2013
Обавештење о закљученом уговору MARK MEDICAL d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору Prospera d.o.o. - 10.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2013.
Обавештење о закљученом уговору ДИЈАГФАРМ Д.О.О. - 6.12.2013.

ЈН 59А/2013 Јавна набавка специфичнoг потрошног материјала у кардиохирургији и васкуларној хирургији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о обустави поступка - 3.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Austo-line - 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Bimed d.o.o. - 17.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору VICOR Д.О.О - 21.11.2013.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA Д.О.О - 21.11.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 6.12.2013.

13.06.2013.

ЈН 39А/2013 Јавна набавка затворенoг система за узорковање крви
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Обавештење о закљученом уговору - 23.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 26.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору МАКЛЕР - 27.08.2013.
Обавештење о закљученом уговору PROMEDIA - 30.08.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2013.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке 158A – 14.10.2013.

ЈН 45А/2013 Јавна набавка медицинскe пластикe
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Обавештење о измени комкурсне документације - 12.07.2013.
Измена конкурсне документације - 12.07.2013.
Додатно објашњење - 13.07.2013.
Обавештење о обустави поступка - 3.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 10.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Medi ray d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Peyton medical d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Bitec international d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Phoenix pharma d.o.o. - 18.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Pharmaswiss d.o.o. - 19.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Pmm surgical med d.o.o. - 23.09.2013.

4.06.2013.

ЈН 30А/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда због заштите искључивих права повезаних са техничким разлозима.
Сетови за липоферезу методом Dali
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Измена конкурсне документације - 6.06.2013.
Oдлука о додели уговора - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 19.07.2013.

3.06.2013.

ЈН 32А/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда због заштите искључивих права повезаних са техничким разлозима.
Потрошни материјал за ротациони тромболастер „Ротем“
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка
Измена конкурсне документације - 6.06.2013.
Oдлука о додели уговора - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2013.

ЈН 34A/2013 Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда због заштите искључивих права повезаних са техничким разлозима.
Tестови и потрошни материјал за одређивање тумор маркера за апарат Immulite
Конкурсна документација
Обавештење о покретању поступка

Измена конкурсне документације - 6.06.2013.
Oдлука о додели уговора - 2.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 18.07.2013.

31.05.2013.

ЈН 6АМ/2013 Јавна набавка Адефовир Дипривоксил (Хепсера) тбл. 30x100мг
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Oбавештење о обустави поступка јавне набавке - 24.06.2013.

ЈН 42А/2013 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Средства за дезинфекцију
Конкурсна документација
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 11.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 3.07.2013.
Фармалогист
Медика-пројект
MERCURUS Co eksport-import
Pan-star
PMM Surgical Med
Термомед
Top chemie Medlab d.o.o
Обавештење о закљученом уговору - 23.07.2013.
Медика-пројект

ЈН 38А/2013 Јавна набавка рентген материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 12.06.2013./2
Обавештење о закљученом уговору - 13.08.2013.
Beolaser d.o.o.
Ivex d.o.o.
Mark Medical d.o.o.
Medicom d.o.o.
Pharmaswiss d.o.o.
Sanomed.o.o.
Ecotrade d.o.o.
Tim co d.o.o.

Обавештење о обустави поступка - 27.09.2013.

ЈН 37А/2013 Јавна набавка потрошног материјала за извођење хируршких интервенција у офталмологији
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013/2
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Додатно појашњење - 3.07.2013.
Измена конкурсне документације - 5.07.2013.
Обавештење о измени конкурсне документације и продужењу рока за подношење понуда - 8.07.2013.
Oбавештење о продужењу рока за подношење понуда - 8.07.2013.
Додатно објашњење - 10.07.2013.
Додатно објашњење - 13.07.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права - 20.08.2013.
Обавештење о обустави поступка - 2.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору STIGA Д.О.О. - 10.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору OPTICUS Д.О.О. - 10.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору Oktal pharma d.o.o. - 16.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 1 – 17.09.2013.
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права 2 – 17.09.2013.
Oбавештење о закљученом уговору OFTAL C D.O.O. 149A - 22.10.2013.

30.05.2013.

ЈН 41А/2013 Јавна набавка лекови са листе Д (осим антитуберкулотика)
Конкурсна документација

Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 12.08.2013.
Farmalogist d.o.o.
Ino-pharm d.o.o.
Medikunion d.o.o.
Makler d.o.o

Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 15.10.2013.

ЈН 43А/2013 Јавна набавка цитостатика са А и Б листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуде
Измена конкурсне документације - 3.06.2013
Измена позива за подношење понуде - 12.06.2013.
Измена конкурсне документације - 12.06.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 5.08.2013.
Erma d.o.o
Farmalogist d.o.o.
Farmalogist d.o.o.
Farmalogist d.o.o.
Farmaswiss d.o.d
Phoenix pharma d.o.o
Unichem d.o.o.
Одлука о измени уговора о јавној набавци – 13.09.2013.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA Д.О.О. - 11.10.2013.

27.05.2013.

26T/2013 Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда
Услуге одржавања и поправки уређаја за третман инфективног отпада типа "Sintion" и дробилице типа "SchredTion" произвођача CMB 50421000 - Услуге поправке и одржавања медицинске опреме
Oбавештење
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора - 9.07.2013.
Обавештење о закљученом уговору - 1.08.2013.