15.10.2019.

ЈН КM105/2019 Јавна набавка мале вредности Немедицински ситан инвентар (фрижидер, шпорет, пегла и сл.)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "TISAB" д.o.o. - 25.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 25.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "PME"д.o.o. - 29.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 23.06.2020.


ЈН TM112/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - апарат за мерење коштане масе, произвођача Hologic
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 5.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 18.11.2019.

ЈН КM113/2019 Јавна набавка мале вредности Лична заштитна средства

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 16.10.2019.
Одлука о додели уговора - 4.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 21.11.2019.

ЈН T427/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ОП столови и хидрауличне столице, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 16.10.2019.
Измена конкурсне документације - 16.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.11.2019.
Измена конкурсне документације - 7.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 9.12.2019.

ЈН K430/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за извођење процедура стереотаксичне радиотерапије
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2019. 
Делимична одлука о додели уговора - 3.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "EMEDIS" д.o.o. - 24.12.2019. 
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "ORTHOAID" д.o.o. - 10.01.2020. 
Обавештење о закљученом уговору "ENGEL" д.o.o. - 16.01.2020.

11.10.2019.

ЈН TM111/2019 Јавна набавка мале вредности Обележавање (обнављање обрисане и истрошене, хоризонталне сигнализације) пожарних путева у кругу КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2019.

ЈН КM114/2019 Јавна набавка мале вредности Идентификационе трачице за бебе и одрасле
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 13.11.2019.

ЈН T423/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Услуге одржавања - терапеутска опрема, произвођача EMS

Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 20.11.2019.


ЈН T425/2019 Јавна набавка Технички потрошни материјал за мониторе, различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 25.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.12.2019.

ЈН T426/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - монитори, произвођача Drager Medical

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 8.11.2019.
Измена конкурсне документације - 8.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 8.11.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 12.11.2019.
Измена конкурсне документације - 12.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 12.11.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 13.11.2019.
Измена конкурсне документације - 13.11.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 13.11.2019. 
Одлука о додели уговора - 2.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2019.

ЈН A431/2019 Јавна набавка Медицински потрошни материјал опште намене
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилози 3 и 7 
Појашњење конкурсне документације - 21.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 22.10.2019.
Измена конкурсне документације - 22.10.2019.
Измена прилога 3 и 7 - 22.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 22.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 14.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.11.2019. 
Одлука о додели уговора 2 - 19.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору ECOTRADE BG д.о.о. – 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору FARMALOGIST д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору LAYON д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDTRONIC SRBIJA д.о.о. – 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору OMNI MEDIKAL д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору PROSPERA д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору SINOFARM д.о.о. - 29.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNIFARM MEDICOM д.о.о. - 29.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору DENTA BP PHARM д.о.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору MAGNA PHARMACIA д.о.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group с.р.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору PHOENIX PHARMA д.о.о. - 2.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору TT MEDIK д.о.о. - 2.12.2019. 
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права – 3.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору ARENA MEDING д.о.о. - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору B.BRAUN ADRIA RSRB д.о.о. - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору PAROCO д.о.о. - 4.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору LAYON II д.о.о. - 13.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MEDIPRO MPM II д.о.о. - 16.12.2019. 
Одлука о додели уговора 3 - 18.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору APTUS д.о.о. 2 - 31.12.2019.

10.10.2019.

ЈН T413/2019 Јавна набавка Набавка торзионих сонди за факоемулзификацију и сонди за факоемулзификацију за Клинику за очне болести
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 21.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.10.2019.
Измена конкурсне документације - 21.10.2019.
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 29.10.2019.
Измена конкурсне документације - 29.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 6.12.2019.

ЈН T424/2019 Јавна набавка Водоводни потрошни материјал
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 29.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору 1 - 10.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору 2 - 10.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору 3 - 10.12.2019.

4.10.2019.

ЈН K415/2019 Јавна набавка Медицинска опрема: 94-2
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 18.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору IVEX д.о.о. Београд - 5.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору Ogranak Olympus Czech Group s.r.o. u Beogradu - 5.12.2019.


ЈН K417/2019 Јавна набавка Медицинска и ИТ административна опрема уз радиотерапијски апарат за стереотаксичну радиохирургију целог тела ("икс нож"), са пратећом опремом
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 18.10.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 25.10.2019.
Појашњење конкурсне документације 2 - 25.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 25.10.2019.
Измена конкурсне документације - 25.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 15.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 15.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „SIEMENS HEALTHCARE“ д.о.о. - 26.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „MEDICOM“ д.о.о. - 4.12.2019.
Обавештење о закљученом уговору „OBLAK TEHNOLOGIJE“ д.о.о. - 4.12.2019.

ЈН A422/2019 Јавна набавка Уградни материјал за лечење екстремно гојазних

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Прилог 6
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору MAKLER д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору MEDI RAY д.о.о. - 4.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору PREMIUM SURGICAL COMPANY д.о.о. - 4.11.2019.

3.10.2019.

ЈН TM110/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - монитори, произвођача Hwatime Bio-Medical electronics
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 24.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 28.10.2019.


ЈН K402/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за патохистологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 9.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.10.2019.
Измена конкурсне документације - 9.10.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 17.10.2019.
Измена конкурсне документације - 17.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 17.10.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 21.10.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 21.10.2019.
Измена конкурсне документације - 21.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 8.11.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 8.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.06.2020.

1.10.2019.

ЈН КM106/2019 Јавна набавка мале вредности Клима уређаји
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 22.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 22.10.2019. 
Решење о исправци грешке - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "STEELSOFT" д.o.o. - 7.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "USPON" д.o.o. - 13.11.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 12.06.2020.

ЈН TM108/2019 Јавна набавка мале вредности Потрошни материјал за возила

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 18.10.2019.


ЈН TM109/2019 Јавна набавка мале вредности Услуге одржавања - терапеутске опреме, произвођача Proxima
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 1.11.2019.


ЈН T418/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - моторни системи, произвођача Conmed-Linvatec
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 2.12.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 10.12.2019.

ЈН T419/2019 Јавна набавка Машински потрошни материјал

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 19.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 25.11.2019.

27.09.2019.

ЈН T412/2019 Јавна набавка Радови на одржавању,поправци и сервисирању дизел - електричних агрегата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2019.


ЈН T416/2019 Јавна набавка Сервисирање возила - Ауто механичарски и електро радови – за све врсте возила
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 14.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 19.11.2019.

18.09.2019.

ЈН K383/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Потрошни материјал произвођача Roche
Конкурсна документација  
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 25.11.2019.

13.09.2019.

ЈН A401/2019 Јавна набавка Сировине и амбалажа за потребе израде магистралних и галенских препарата
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке - 1.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору NOVOS д.о.о. - 5.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору SB TRADE д.о.о. - 5.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору UNI-CHEM д.о.о. - 5.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору CONING-PPI д.о.о. - 6.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору FLORA KOMERC д.о.о. - 8.11.2019.


ЈН A407/2019 Јавна набавка Лекови ван листе лекова
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 8.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Ino-pharm д.о.о. - 22.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору Adoc д.о.о. - 25.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору BOEHRINGER INGELHEIM SERBIA д.о.о. - 25.10.2019.

12.09.2019.

ЈН КM102/2019 Јавна набавка мале вредности Лабораторијски потрошни материјал (хемикалије, стакло и др.) за потребе лабораторија у КЦС
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 19.09.2019.
Измена конкурсне документације - 19.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 19.09.2019.

Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019.

Обавештење о измени конкурсне документације - 20.09.2019.
Измена конкурсне документације - 20.09.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 20.09.2019.
Одлука о додели уговора - 14.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 14.10.2019. 
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.06.2020.

ЈН T404/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио сале, произвођача GE
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.11.2019.

ЈН T405/2019 Јавна набавка Услуге одржавања – апарати за анестезију и респиратори произвођача Drager Medical
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 11.10.2019.
Измена конкурсне документације - 11.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 11.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 5.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 12.11.2019.

11.09.2019.

ЈН K389/2019 Јавна набавка Потрошни материјал за Центар за анестезиологију и реаниматологију
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 11.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 11.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „DRAGER TEHNIKA“ д.о.о. - 29.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MEDISAL“ д.о.о. - 29.10.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 29.10.2019.


ЈН T391/2019 Јавна набавка Израда ватроотпорних преграда и ватроотпорно заптивање продора
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 24.10.2019.

ЈН K392/2019 Јавна набавка Средства за одржавање хигијене и антистатик подова

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 16.09.2019. 
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 3.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „В2М“ д.о.о. - 17.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 21.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „GT HEMIJA“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MABO“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MASTER CLEAN EXPRESS“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „MCO“ д.о.о. - 7.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 7.11.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „B2M“ д.о.о. 2 - 12.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „HELENA GRAF“ д.о.о. - 12.11.2019.


ЈН K398/2019 Јавна набавка Медицинска опрема и хируршки инструменти: 98-1
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 19.09.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „B.BRAUN ADRIA RSRB“ д.о.о. - 6.11.2019.

10.09.2019.

ЈН T382/2019 Јавна набавка Услуге чишћења и контроле објеката, опреме и инсталација енергетског система КЦС од отпадних продуката технолошких процеса и других нечистоћа
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.10.2019.

ЈН T386/2019 Јавна набавка Услуге одржавања клима ормана и комерцијалних клима уређаја

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 18.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 30.10.2019.


ЈН T387/2019 Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за јавну набавку Набавка техничког потрошног материјала за стерилизаторе, произвођача "MMM"
Конкурсна документација    
Обавештење о покретању преговарачког поступка
Одлука о додели уговора - 21.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 8.11.2019.

ЈН T390/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - ангио салa Artis Zee, произвођача Siemens
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 3.10.2019.
Измена конкурсне документације - 3.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 3.10.2019.
Одлука о додели уговора - 21.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2019.

ЈН K399/2019 Јавна набавка Потрошни материјал произвођача Siemens

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Обавештење о измени конкурсне документације - 20.09.2019.
Измена конкурсне документације - 20.09.2019.
Обавештење о измени конкурсне документације - 9.10.2019.
Измена конкурсне документације - 9.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 9.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 1.11.2019.

ЈН T403/2019 Јавна набавка Услуге одржавања - рендген апарата различитих произвођача
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Обавештење о измени конкурсне документације - 7.10.2019.
Измена конкурсне документације - 7.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 7.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 5.12.2019.

9.09.2019.

ЈН КM95/2019 Јавна набавка мале вредности Електронски дозиметри, кецеље, заштитне наочаре и оковратници
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 30.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору "MM MEDICAL SOLUTIONS" д.o.o. - 21.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору "MEDICOM"д.o.o. - 21.10.2019.


ЈН КM97/2019 Јавна набавка мале вредности Каишеви за хумано везивање пацијената
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 20.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 4.10.2019.

ЈН TM101/2019 Јавна набавка мале вредности Одржавање опреме у Еx-изведби (опрема монтирана у срединама где постоји могућност стварања експлозивних смеша)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора - 27.09.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 9.10.2019.

ЈН K379/2019 Јавна набавка Информациона опрема (рачунари, штампачи телекомуникациона опрема, копир апарати, телефони и др.)

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Појашњење конкурсне документације - 13.09.2019.
Појашњење конкурсне документације - 20.09.2019. 
Обавештење о измени конкурсне документације - 2.10.2019.
Измена конкурсне документације - 2.10.2019.
Измена позива за подношење понуда - 2.10.2019.
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда/пријава - 2.10.2019. 
Одлука о додели уговора - 30.10.2019.
Одлука о обустави поступка јавне набавке – 30.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору „TRIM“ д.о.о. - 26.11.2019.
Обавештење о закљученом уговору „USPON“ д.о.о. - 26.11.2019.
Обавештење о обустави поступка јавне набавке – 26.11.2019.

ЈН T396/2019 Јавна набавка Услуге сервисирања и поправки болничке немедицинске опреме – кревета
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 17.10.2019.
Обавештење о закљученом уговору - 21.10.2019.

ЈН K397/2019 Јавна набавка МЕДИЦИНСКA ОПРЕМA: 94-3 (Инхалете)
Конкурсна документација
Позив за подношење понуда 
Одлука о додели уговора - 2.10.2019. 
Обавештење о закљученом уговору - 23.10.2019.